header-img

Lokalplaner

Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem. Her gøres kommuneplanens politiske strategi og målsætninger konkrete.

Hvor kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anvendelsen af et mindre område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne.

Alle de gældende i lokalplaner i Lolland Kommune kan ses i kommunens kort. Her kan du nemt se, hvilke lokalplaner, der gælder i dit område. Gå til kort.

Hvis du vil se lokalplanerne i Lolland Kommune i listeform i stedet for på et kort, kan det gøres hos plandata.dk

Du kan downloade lokalplaner i PDF-format både fra kortet og plandata.dk.

Mere om lokalplaner

En lokalplan, som tidligere hed en byplanvedtægt, er en detaljeret plan for et område.

Før større byggerier og anlægsarbejder skal der altid laves lokalplaner. Men derudover kan en lokalplan omfatte alt fra et nyt, stort industriområde til benyttelsen af en enkelt ejendom. Lokalplaner kan blandt andet indeholde bestemmelser om bygningers placering, udformning, materialevalg, farvebrug og friarealers udformning.

Når Byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, offentliggøres det på kommunens hjemmeside. Borgere, som er direkte berørt, får tilsendt en orientering om lokalplanforslaget og dets indhold med post/digitalpost fra kommunen.

Indsigelser

Enhver kan komme med bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget.

Indsigelser skal sendes til:

Lolland Kommune
Teknik- og Miljømyndighed
Jernbanegade 7
4930 Maribo

eller på tmm@lolland.dk

inden fristens udløb.

Her kan du se Lolland Kommunes høringer og Lolland Kommunes forslag til lokalplaner.

Fristen er som udgangspunkt fra 14 dage til 8 uger fra annonceringen. Det vil altid stå i annoncen, hvornår sidste frist er.

Byrådet tager stilling til indsigelserne ved den endelige vedtagelse.

I modsætning til kommuneplanen er lokalplaner juridisk bindende og skal tinglyses på alle de ejendomme, som planen omfatter.

Ændring af en lokalplan kan kun ske ved at udarbejde en ny.

Sidst opdateret 09-10-2018