header-img

Kommuneplanen

Kommuneplanen beskriver kommunens hovedstruktur og udstikker de rammer kommunen skal udvikles indenfor for en periode på 12 år.

Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med den overordnede landsplanlægning, og den regionale planlægning.

I kommuneplanen behandles emner som:

  • Klimaudfordringen,
  • Femern Bælt Regionen,
  • Byer og bosætning,
  • Det gode liv og uddannelse,
  • Turisme, fritid og kultur,
  • Natur og miljø.

Ny kommuneplan 2017-2029

Lolland Kommunes næste kommuneplan har været i høring, men er endnu ikke vedtaget.

Kommuneplanen 2010-2022

Den gældende kommuneplan er vedtaget d. 24. februar 2011 og kan ses her: Kommuneplan 2010-2022. 

I forbindelse med kommuneplanlægningen, har Lolland Kommune fået udarbejdet en Analyse af Detailhandelen (PDF).

Temakommuneplan 2010 - 2022 - Vindmøller

Temakommuneplanen for vindmøller er indarbejdet i den endelige Kommuneplanen 2010 - 2022.
Temakommuneplan 2010 - Vindmøller (PDF)

Sidst opdateret 08-06-2017