header-img

Partnerskabsaftaler i Lolland Kommune

Team Folkesundhed arbejder primært sundhedsfremmende og forebyggende i samarbejde med andre sektorer i kommunen for at nå så mange borgere som muligt. Vi ser alle, der arbejder med borgere, som ambassadører for folkesundhed. At arbejde på denne måde kræver samarbejde med mange enheder og dette samarbejde er ofte defineret i en samarbejdsaftale.

Indhold i aftalerne

I aftalerne står det man er blevet enige om at arbejde med på det givne område. Der kan fx tages udgangspunkt i en status på baggrund af målene i forebyggelsespakkerne. Eksempelvis består forebyggelsespakkerne af 79 områder, som skoleområdet skal arbejde med inden for alkohol, fysisk aktivitet, indeklima, hygiejne, mad og måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer og tobak. Ingen skoler kan arbejde med alle 79 om-råder på én gang og der er også forskellige udfordringer på de enkelte skoler, der gør at det kan give mere mening at arbejde med eksempelvis overvægt og fysisk aktivitet end stoffer og tobak. Derfor udarbejdes der aftaler med hver enkelt område.

Partnerskabsaftaler gør det nemmere at samarbejde

Folkesundhedskonsulent Susanne Nicolaisen har arbejdet med partnerskabsaftaler i mange år, bl.a. med skoleområdet, skoleidræt, sundhedsidræt, julemærkehjemmet og i mange andre sammenhænge, og hun ser en gavnlig udvikling i samarbejdet på baggrund af aftalerne.

”Det er nemmere at arbejde sammen, når man har en nedskrevet aftale om hvem der skal levere hvad. Vi forventningsafstemmer og det gør at arbejdet glider nemmere.”

Partnerskabsaftaler i WHO-arbejdet

I forbindelse med Lolland Kommunes optagelse som WHO Healthy Cities medlem skal der udarbejdes partnerskabsaftaler på mange områder. Disse vil bygge videre på erfaringerne fra arbejdet med samarbejdsaftalerne.

En partnerskabsaftale er en tillidsbaseret aftale af en vis varighed mellem to eller flere organisationer, som gør sig indbyrdes afhængige af hinanden i løsningen af en given velfærdsopgave for (og med) en gruppe (iflg Holger Højlund, CBS).

Sidst opdateret 25-09-2018