header-img

Lolland Kommune opfylder allerede klimamålene for 2025

I 2007 underskrev Lolland Kommune en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO2-emission med 3 procent om året. Målet var at reducere CO2-udledningen til maksimalt 2.899 tons i 2025. Vi er langt foran det. Målet er allerede opnået sidste år takket være en række målrettede indsatser.

Ambitionerne var høje, da kommunen blev "Klima Kommune" i 2007. Mange andre kommuner brugte standardkravet og forpligtede sig til at reducere deres CO2-udledning med 2 procent om året. Lolland valgte imidlertid at forpligte sig til at reducere CO2-udledningen med 3 procent årligt. Aftalen omfattede udvalgte ejendomme og Park- og Vejafdelingens dieselforbrug. Siden da har der været en fokuseret indsats på forskellige energibesparende projekter i Lolland Kommune. Som følge heraf er kommunens mål om at reducere CO2-udslippet til maksimalt 2.899 tons i 2025 opnået længe før tid. Således var emissionen allerede i 2017 ned til 2.864 tons CO2.

Vellykket indsats

Resultaterne har vist, at indsatsen er vellykket, og at ved konkrete handlinger kan vi gøre en stor forskel for miljøet. I mange år har Lolland været førende inden for vedvarende energi. Vi producerer syv gange mere grøn energi end vi selv kan bruge. Derfor skal vi som kommune også tage føringen for et mere bæredygtigt samfund, og for den grønne forandring, verden er i færd med. Visioner skal ikke kun forblive visioner, og med vores store byggeportefølje står vi for en stor del af det samlede energiforbrug, som gør det muligt at gøre en stor forskel ved at dreje de rigtige håndtag.

Strategisk indsats

Lolland Kommune har fra starten lavet en grundig strategisk indsats for at øge chancen for succes. Det var vigtigt at begynde med at få et overblik ved at kortlægge energiforbruget. Dette hjalp med at fokusere indsatsen på projekter, hvor den største effekt kunne opnås. Derfor begyndte vi at overvåge vores energiforbrug systematisk med månedlige aflæsninger af el, vand og varmeforbrug. Dette gjorde det muligt for os at opdage svingninger, hvilket også hjalp os med at identificere hvilke projekter der ville gavne mest. Samtidig har vi aktivt brugt de lovpligtige energimærker til at planlægge indsatsen.

Energibesparende forbedringer

Energibesparende forbedringer af byggeporteføljen er én ting. En anden meget vigtig faktor er involveringen af vores tekniske personale. De har været gennem træning og uddannelse i energieffektiv drift af bygninger, og de har været meget vigtige for den effektuerede ændring i adfærd samt optimering af energiforbruget i de enkelte bygninger.

Pladsoptimering

En anden vigtig faktor er pladsoptimering. Kommunen har oplevet en negativ demografisk udvikling, der har ført til færre borgere. Sammen med optimeringer af den organisatoriske opbygning har den demografiske udvikling skabt pladsoptimeringsprojekter, der har udskilt unødvendige kvadratmeter, hvilket har ført til, at bygninger bliver solgt eller nedrevet.

Arbejdet fortsætter

Gennem aftalen med Danmarks Naturfredningsforening er Lolland Kommune forpligtet til at reducere CO2-udledningen med 3 pct. årligt, selv om vi har nået det oprindelige mål. Derfor medfører de opfyldte mål ikke nedskæring i klimaindsatsen. De flotte resultater har kun styrket ønsket om at være så energibesparende som muligt i Lolland Kommune. Vi kan se virkningerne af arbejdet, og vi vil bare fortsætte fokusset.

 

 

 

Sidst opdateret 25-09-2018