header-img

Ad hoc udvalg for aktivt medborgerskab

Styrket samarbejde og aktivt medborgerskab står højt på byrådets dagsorden. Styrket borgerinddragelse er skrevet ind i den politiske aftale, og det blev i sommeren 2014 besluttet at nedsætte et ad hoc udvalg for aktivt medborgerskab. Målet er en åben og gennemsigtig organisation og en egentlig politik for aktivt medborgerskab.

Lolland Kommune står med massive økonomiske og strukturelle udfordringer. Der er behov for markante omstillinger i lokalsamfundet. Der skal prioriteres hårdt og tages svære beslutninger henover de næste mange år – også på områder, der direkte påvirker den enkeltes dagligdag.

Hvis vi skal i mål med omstillingerne og kunne prioritere og træffe beslutninger på en måde, der er til mest gavn for Lolland Kommune som helhed, så kræver det, at alle lokale kræfter og al lokal viden sættes i spil. Det kræver også, at der arbejdes sammen på tværs af politikere, borgere og administration.

Som første skridt på vejen til styrket samarbejde og dialog stillede byrådet 3. juni 2014 borgerne spørgsmålet: ”Hvordan vil du inddrages?” Borgernes svar udgør en del af det datamateriale, som en politik for aktivt medborgerskab kommer til at hvile på. Næste skridt tog Fritids- og Kulturudvalget d. 1. december 2014, da de udpegede 11 borgermedlemmer, der sammen med 3 politikere og forventeligt 2 administrative medarbejdere kommer til at udgøre ad hoc udvalget for aktivt medborgerskab. Ad hoc udvalget bliver omdrejningspunkt for en bred udforskning af spørgsmålet om, hvordan vi vil arbejde med inddragelse og deltagelse i Lolland Kommune fremover.

Sammensætning af udvalget
Processen med at nedsætte udvalget har været svær. På den ene side har det været væsentligt at sammensætte et bredt udvalg med mange perspektiver på spørgsmålet om borgerinddragelse og deltagelse. På den anden side har der været et ønske om at honorere flest muligt af de 28 borgere, der har udvist engagement og interesse ved selv at melde sig som kandidater til udvalget. Samtidig har man stået med næsten 3 gange så mange kandidater, som der er borgerpladser i udvalget, men det har været nødvendigt at begrænse antallet af udvalgsmedlemmer af hensyn til, at gruppen skal kunne fungere og arbejde i praksis.

Udpegningen af ad hoc udvalgets borgermedlemmer er sket på baggrund af en interviewrunde og med udgangspunkt i 4 kriterier, som Fritids- og Kulturudvalget vedtog i september. Kriterierne er demokrati, geografi, mangfoldighed og motivation. Det sidste kriterium betyder konkret, at hovedparten af de 11 borgermedlemmer – nemlig 9 ud af 11 – er fundet blandt de 28 kandidater, der meldte sig på eller umiddelbart efter mødet 3. juni. De sidste to er fundet i målrettede, supplerende kandidatsøgninger, som Kultur- og Fritidsudvalget har fundet det hensigtsmæssigt at iværksætte med henblik på at give udvalget den nødvendige bredde. Disse kandidater er fundet blandt kommunens helt unge borgere og borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Processen frem til sommeren 2016
Det nye ad hoc udvalg samles første gang i begyndelsen af februar og forventes at arbejde frem til midten af 2016. I første omgang handler det frem mod efteråret 2015 om at blive klogere på ”det vi gør” og ”det vi kan gøre”, når vi taler om samarbejde og dialog mellem kommune og borgere – en proces, der forventes at involvere mange forskellige borgere også udenfor udvalget.

Herefter kommer det til at handle om en egentlig formulering af en politik for aktivt medborgerskab og en bred debat om denne. Det forventes, at politikken for aktivt medborgerskab ligger færdig i sommeren 2016.

Sidst opdateret 06-12-2016