header-img

Nakskov byrumsprogram

Lolland Kommune er udfordret af befolkningstilbagegang og en presset økonomi. Det sætter også sit præg på vores byer. Tomme butikker, huller i vejene og nedslidte bykerner er blevet hverdag – også i Nakskov.

Men nu går vi til kamp for Nakskov. For på trods af udfordringerne skal Nakskov være en velfungerende hverdagsby og have en fremtoning, der gør den til et stærkt og naturligt samlingssted for kommunens borgere og en attraktiv besøgsby for turister. Nakskovs mange potentialer skal i spil.

Derfor har vi sammen med borgere og professionelle udviklet et byrumsprogram for Nakskov.

Byrumsprogrammet er en samlet vision og strategi for Nakskov, der konkret formidler, hvad vi vil med byen, og hvad Nakskov skal kunne? Byrumsprogrammet er med andre ord et styringsredskab, der medvirker til at sikre, at vi får mest muligt ud af Nakskov med de midler, vi har og får til rådighed, i en situation, hvor der ikke er råd til det hele.

Byrumsprogrammet for Nakskov blev godkendt i Økonomiudvalg den 19. marts og kan ses her på siden.

Processen for udvikling af byrumsprogrammet

Byrumsprogrammet er borgernes – og ikke bare kommunens. Derfor er drøftelser om, hvordan vi sammen kan styrke Nakskov som hverdagsby, besøgsby og samlingssted mellem borgere, byråd og fagfolk været en vigtig del af processen.

To lokale arkitektfirmaer har givet deres bud på, hvordan Nakskov kan udvikles. Deres oplæg kan du finde her på siden, og oplæggene har været præsenteret for såvel byråd som borgere.

Borgerne har også haft mulighed for at bidrage med deres ”hverdagsfaglige” perspektiv ved borgermøde i juni 2014 og januar 2015, ved afholdelsen af en skattejagt for byens børnefamilier i efteråret 2014, og ved deltagelse i en nedsat Byrumsgruppe. Byrumsgruppen består af aktører fra byen udvalgt på baggrund af alder, interesser, funktion i byen m.m.

Den fremadrettede proces vil være at vi søger fondsstøttemidler og andet medfinansiering til de forskellige projektideer, der er opstillet i Byrumsprogrammet. Dvs. at vi ikke på nuværende tidspunkt kan sige hvilke projektideer, der kan blive realiseret eller hvornår det eventuelt vil ske.

Følg med i udviklingen

Læs mere om de aktuelle projekter og indholdet i byrumsprogrammet på www.fremtidensnakskov.dk

 

Sidst opdateret 03-01-2017