header-img

Maribo byrumsprogram og områdefornyelse

Lolland Kommune er udfordret af befolkningstilbagegang og en presset økonomi. Det sætter også sit præg på vores byer. Tomme butikker, huller i vejene og nedslidte bykerner er blevet hverdag – også i Maribo.

Men nu går vi til kamp for Maribo. For på trods af udfordringerne skal Maribo fortsat være en velfungerende hverdagsby og have en fremtoning, der gør den til et stærkt og naturligt samlingssted for kommunens borgere og en attraktiv besøgsby for turister. Maribos mange potentialer skal i spil.

Derfor har vi sammen med professionelle og borgere udviklet et byrumsprogram og en områdefornyelse for Maribo.

Byrumsprogrammet er en samlet vision og strategi for Maribo. Den formidler konkret, hvad det er vi vil med byen, og hvad Maribo skal kunne? Byrumsprogrammet er med andre ord et styringsredskab, der skal medvirke til at sikre, at vi får mest muligt ud af Maribo med de midler, vi har og får til rådighed, i en situation, hvor der ikke er råd til det hele.

Byrumsprogrammet for Maribo blev godkendt i Økonomiudvalget den 19. marts.

Områdefornyelsen konkretiserer de overordnede visioner i byrumsprogrammet ved konkrete indsatser i tre områder i byen: ved stationen, ved Lollandscenteret og på torvet. Områdefornyelsen i de tre områder i Maribos bykerne skal give en bedre forståelse af byens stærke historie og placering midt i naturparken, ligesom den skal styrke bylivet og give mere aktivitet i bykernen. Der er tale om idéskitser, som viser de overordnede tanker, og som skal udvikles i detaljer i samarbejde med byens borgere. Du kan læse mere om områdefornyelsen i linket her på siden.

Der er afsat lige over 13 millioner kroner til fornyelsen, som løber over de næste fem år.

Områdefornyelsen blev godkendt i Byrådet den 26. marts.

Processen for udvikling af byrumsprogrammet og områdefornyelsen

Byrumsprogrammet og områdefornyelsen er borgernes – og ikke bare kommunens. Derfor har drøftelser af, hvordan vi sammen kan styrke Maribo som hverdagsby, besøgsby og samlingssted mellem borgere, byråd og fagfolk været en vigtig del af processen.

To lokale arkitektfirmaer har givet deres bud på, hvordan Maribo kan udvikles. Deres oplæg kan du finde her på siden.

Borgerne har også haft mulighed for at bidrage med deres ”hverdagsfaglige” perspektiv ved et åbent borgermøde i 11. juni i 2014 i Maribohallen, og ved deltagelse i en oprettet byrumsgruppe, som er kommet med deres bud på en vision og strategi for Maribo. De anbefalinger og inputs, som borgerinddragelsen har resulteret i, har spillet en afgørende rolle i den endelige udformning af byrumsprogrammet og den tilhørende områdefornyelse.

Følg med i udviklingen

Læs mere om de aktuelle projekter og indholdet i byrumsprogrammet på www.fremtidensmaribo.dk

Sidst opdateret 03-01-2017