header-img

Book borgmesteren for en aftale

Hvorfor gør kommunen, som den gør? Kan det virkelig passe, hvad de skriver på nettet og i avisen? Eller kunne det ikke være en god idé, hvis Lolland Kommune … De gode idéer og gode, undrende og kritiske spørgsmål til kommunen kan være mange, men der findes heldigvis også svar.

Borgmester Holger Schou Rasmussen og kommunaldirektør Thomas Knudsen er hver anden måned tilgængelige rundt om i kommunen for individuelle møder med borgere, der ønsker at drøfte sager af almen interesse. De mulige emner er mange, blot skal det være sager af offentlig, almen interesse – borgmester og kommunaldirektør kan ikke gå ind i drøftelse af personsager.

Mødekalenderen for 2018 ser ud som følger:

  • 27. februar kl. 16-18.00 i Nakskov (i Borgerservice, Søvej 3)
  • 30. april kl. 16-19.00 i Maribo (i Borgerservice, Østre Landevej 33)
  • 28. august kl. 16-18.00 i Nakskov (i Borgerservice, Søvej 3)
  • 23. oktober kl. 16-18.00  i Maribo (i Borgerservice, Østre Landevej 33)
  • 18. december kl. 16-18.00 i Rødby (Teknik- og Miljømyndighed, Fruegade 7)

Møderne vil også blive annonceret i kommunens annoncer i ugeaviserne i ugerne inden mødet.

Hvordan?
Deltagelse er ikke begrænset til borgerne i lokalområdet, hvor mødet finder sted. Uanset hvor i kommunen man bor, kan borgere – én eller flere – fra ugen før mødet bede om en aftale ved at skrive en mail til strategiogdirektion@lolland.dk (eller sende et brev til Strategi- og Direktionssekretariatet, Jernbanegade 7, 4930 Maribo - eller ringe på tlf. 54 67 68 54).

henvendelsen skal være modtaget senest torsdagen inden mødet, og ved tilmelding bedes man kort ridse sagen op, som ønskes drøftet.

Direktionssekretariatet vil herefter kvittere for henvendelsen og bekræfte aftalen.

Sidst opdateret 11-06-2018