header-img

Book borgmesteren for en aftale

Hvorfor gør kommunen, som den gør? Kan det virkelig passe, hvad man læser på nettet eller i avisen? Eller kunne det ikke være en god idé, hvis Lolland Kommune … De gode idéer og gode, undrende og kritiske spørgsmål til kommunen kan være mange, men der findes heldigvis også svar.

Som et nyt initiativ vil borgmester Holger Schou Rasmussen og kommunaldirektør Thomas Knudsen én gang om måneden være tilgængelig rundt om i kommunen for individuelle møder med borgere, der ønsker at drøfte sager af almen interesse. De mulige emner er som nævnt mange, blot skal det være sager af offentlig, almen interesse – borgmester og kommunaldirektør kan ikke gå ind i drøftelse af personsager.

Hvor?
Faste mødesteder bliver Nakskov og Maribo, og hver tredje måned går turen så til forskellige steder i kommunen.

2017

 • 25. januar kl. 16-18.00 i Maribo (i Borgerservice, Østre Landevej 33)
 • 27. februar kl. 16-18.00 i Rødby (Teknik og Miljømyndighed, Fruegade 7)
 • 29. marts kl. 16-18.00 i Nakskov (i Borgerservice, Søvej 3)
 • 26. april kl. 16-18.00 i Maribo (i Borgerservice, Østre Landevej 33)
 • 29. maj kl. 16-18.00 i Dannemare (Dannemare Forsamlingshus, Bygaden 53)
 • 26. juni kl. 17-19.00 i Nakskov (i Borgerservice, Søvej 3)
 • 30. august kl. 16-18.00 i Maribo (i Borgerservice, Østre Landevej 33)
 • 13. september kl. 16-18.00 i Søllested (på Lykkesejecentret, Anlægsvej 4)
 • 23. oktober kl. 16-18.00 i Nakskov (i Borgerservice, Søvej 3)
 • 27. november kl. 16-18.00 i Maribo (i Borgerservice, Østre Landevej 33)
 • 20. december kl. 16-18.00 i Holeby (sted kommer)

Møderne vil blive annonceret i kommunens annoncer i ugeaviserne i ugen inden mødet og på lolland.dk.

Hvordan?
Deltagelse er ikke begrænset til borgerne i lokalområdet, hvor mødet finder sted. Uanset hvor i kommunen man bor, kan borgere – én eller flere – fra ugen før mødet bede om en aftale ved at skrive en mail til strategiogdirektionssekretariatet@lolland.dk (eller sende et brev til Strategi- og Direktionssekretariatet, Jernbanegade 7, 4930 Maribo - eller ringe på tlf. 54 67 68 54).

henvendelsen skal være modtaget senest torsdagen inden mødet, og ved tilmelding bedes man kort ridse sagen op, som ønskes drøftet.

Direktionssekretariatet vil herefter kvittere for henvendelsen og bekræfte aftalen, og i den forbindelse angive et cirka tidspunkt for mødet, så man får kortest mulig ventetid.

Sidst opdateret 31-10-2017