header-img

Bredbånd i Lolland Kommune

Data- og mobilforbindelserne i kommunen er mange steder gode nok, men andre steder  er de helt utilstrækkelige. Det er et problem, for ikke mindst tidssvarende dataforbindelser er af afgørende betydning for at kunne begå sig i et digitalt Danmark – for borgere og virksomheder og dermed også for Lolland Kommunes bosætning og udvikling.

Det er grundlæggende en statslig opgave at sikre en ordentlig datadækning overalt i landet, men hvad kan man som borger og virksomhed lokalt selv gøre for at hjælpe udviklingen på vej?

Hvor skal man starte?

Har man problemer med ens dataforbindelse, så er Energistyrelsens tjekditnet.dk et godt sted at starte arbejdet med at forbedre den. Her kan du bl.a. indtaste din adresse og se, hvem der udbyder bredbånd, der hvor du bor. Vær opmærksom på at tallene her er minimum et halvt år gamle, så der kan være muligheder, der ikke umiddelbart fremgår.

Hvis tjekditnet.dk ikke er nok, så er en mulighed at kontakte de forskellige udbydere (en liste over dem findes herunder), alene eller endnu bedre sammen med ens naboer. Langt de fleste bredbåndsudbydere, vil gerne regne på mulighederne, og tilbyde løsninger, hvis der er tilstrækkelig lokal opbakning til, at det forretningsmæssigt hænger sammen. Det kræver dog ofte stor lokal opbakning, så der skal ildsjæle til, der går forrest, trækker arbejdet og også stemmer de dørklokker, der måske skal til.

Statens bredbåndspulje 2017

Der er i 2017 40 mio. kr. til uddeling til lokale bredbåndsprojekter i hele landet. Tre betingelser skal være opfyldt for at kunne søge tilskud fra bredbåndspuljen:

  1. Ikke alle kan søge, men mange kan. Adresserne, der søger, skal være tilskudsberettigede. Det vil sige, at den maksimale hastighed på adressen ikke må være højere end 10 Mbit/s i download og/eller 2 Mbit/s i upload. Hvilke adresser, der er tilskudsberettigede i dit område kan du se på kortet på https://bredbaandspulje.ens.dk/. Rød prik angiver maksimalt udbudt hastighed 5/1 Mbit/s, gul prik 10/2 Mbit/s. Adresser med rød eller gul prik er tilskudsberettigede.
  2. Det mindste antal adresser, der kan søges tilskud til er to, men gerne flere. Jo flere adresser, jo mere attraktivt vil det være for bredbåndsudbyderne. Erfaringerne fra første runde viste, at det kan være vanskeligt at få tilbud, hvis man er under 15 adresser. Det er ikke muligt at søge tilskud som enkeltperson.
  3. At man er en sammenslutning eller danner en sammenslutning. Det er den eller ens kommune, der kan ansøge om tilskud til projektet fra puljemidlerne. 
  4. Vigtige datoer: 31. maj er der frist for indsigelser til bredbåndskortet - 24. august skal bredbåndsprojektet senest være annonceret - 14. september er der ansøgningsfrist.

Lolland Kommune afholdte informationsmøde om bredbåndspuljen den 10. maj. Plancherne fra mødet kan ses her - og se også Energistyrelsens sider om bredbåndspuljen for meget mere om, hvordan du kan søge.  

Hvis man vil vide med?

Energistyrelsens sider om bredbånd er helt generelt et besøg værd, hvis man gerne vil vide mere og have gode råd. Her findes der en rigtig god guide til, hvad man som borger og virksomhed selv kan gøre. Det er også her, man kan følge med i, hvordan regeringens nye bredbåndspulje kommer til at se ud. I forhold til muligheder for støtte, så husk også at håndværkerfradraget kan bruges til udgifter til tilslutning til bredbånd, læs mere om dette hos SKAT.

Kommunens dialogmøde om bredbånd januar 2016
Hvad man som borger selv kan gøre var også temaet for dialogmødet, som kommunen afholdte med grundejerforeninger og andre interessenter den 27. januar 2016. Et referat og præsentationerne fra aftenen kan ses herunder.

Referat af dialogmøde 27. januar
Præsentationen "Digitale muligheder i 2016"
Præsentationen "Erfaringer fra Askø og Lilleø"

Kommunens arbejde på området 

Arbejdet på området i kommunen kan følges gennem dagsordener og referater fra de politiske møder, hvor bredbånd- og mobilproblematikken har været behandlet:

Økonomiudvalget 15. december 2016 (sag 4)
Økonomiudvalget 10. december 2015 (sag 10)
Økonomiudvalget 18. maj 2015 (sag 12)

 

Udbydere

Herunder følger links til en række af de udbydere, som findes på markedet, og som tilbyder forskellige løsninger (kontakt os hvis man savner nogle på listen).

Fibia (fibernet)
Lollands.Net (fast trådløs)
Telenor (forskellige løsninger)
Teracom (airlink – mulig individuel løsning)
Zibra (fast trådløs)

Har du spørgsmål, kommentarer eller andet så kontakt os, og vi vil hjælpe i det omfang, det er muligt.

Sidst opdateret 22-01-2018