header-img

Høringer

På denne side kan du se alt materiale, Lolland Kommune har i høring for tiden.

Høring af Forslag til lokalplan for sommerhusområdet Dannemare Strand

Planerne er i høring frem til 11. april 2017.

Udgivet 14.2.2017

Miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven §12 om udvidelse af produktionen af smågrise og slagtesvin på ejendommen Skovhusevej 7, Vesterborg

Udgivet 8.2.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for udvidelse af solceller ved Rødby Fjord

Planerne er i høring frem til 3. april 2017.

Udgivet 3.2.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for opstilling af 9 vindmøller ved Nøjsomheds Odde

Planerne er i høring frem til 29. marts 2017.

Udgivet 31.1.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for opstilling af 3 vindmøller i Skodsebølle

Planerne er i høring frem til 29. marts 2017.

Udgivet 31.1.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for opstilling af 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Planerne er i høring frem til 29. marts 2017.

Udgivet 31.1.2017

Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-21 er i offentlig høring i 8 uger

Forslaget vedrører en udbygning af Dannemare renseanlæg, som efterfølgende giver mulighed for at nedlægge alle de gamle renseanlæg den sydvestlige del af kommunen.

Udgivet 31.1.2017

Høring om drænpumpestation i Onsevig

Niels Skafte, Skafte Agro Aps, Vantorevej 43, 4880 Nysted har ansøgt om tilladelse til etablering af en privat drænpumpestation til udpumpning af drænvand fra matr. nr. 1c Vindeby By, Vindeby i Onsevig.

Udgivet 26.1.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for nedrivning af ældreboliger i Utterslev

Planen er i høring frem til 20. marts 2017.

Udgivet 23.1.2017

Offentlig høring om bevaringsophævelse på udbygninger, Ringsebøllevej 57, Rødby

Offentlig høring fra den 23. januar 2017 – 20. februar 2017.

Udgivet 23.1.2017

Høring af debatoplæg til solcelleanlæg ved de 11 vindmøller i vindmølleområdet, Rødby Fjord I

Debatoplægget er i høring frem til d. 18. februar 2017.

Udgivet 19.1.2017