header-img

Høringer

På denne side kan du se alt materiale, Lolland Kommune har i høring for tiden.

Høring om udvidelse af åbningstider for roemodtagelse på Nordic Sugar i Nakskov

Offentlig høring frem til 1. maj 2017.

Udgivet 8.4.2017

Høring af debatoplæg for ny dagligvarebutik på Løjtoftevej i Nakskov

Debatoplægget er i høring frem til 4. maj 2017.

Udgivet 6.4.2017

Forslag til reguleringsprojekt for Strognæsbækken st. 700-2100 i forbindelse med vandløbsrestaurering

Lolland Kommune ønsker at udføre vandløbsrestaurering på en strækning af Strognæsbækken. Projektet har til formål at forbedre vandløbets miljøtilstand ved restaurering med sten og grus, hvorved der skabes mere varierede strømforhold og flere levesteder for vandløbsfaunaen og gydepladser for ørred.

Udgivet 6.4.2017

Offentlig høring af Forslag til Spildevandsplan 2017-2027

Planen er i høring frem til og med 26. maj 2017. Der afholdes borgermøde d. 2. maj kl. 18:30 – 20:00 i Højrebyhallen.

Udgivet 31.3.2017

Forlængelse af høring af Forslag til Lokalplan for opstilling af 3 vindmøller i Skodsebølle med yderligere 3 uger

Planerne er i høring frem til 24. april 2017.

Udgivet 30.3.2017

Høring af Forslag til ophævelse af dele af Lokalplan 367-2 ved Axeltorv i Nakskov

Planen er i høring frem til 22. maj 2017.

Udgivet 27.3.2017

Offentlig høring af hel eller delvis ophævelse af 8 lokalplaner

Lolland Kommune har den 23. februar 2017 besluttet, at sende Forslag til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2017. Forslag til Kommuneplan 2017-2029 ophæver hel eller delvis 8 lokalplaner.

Udgivet 8.3.2017

Høring af Forslag til Kommuneplan 2017-2029

Forslaget er i høring frem til den 3. maj 2017.

Udgivet 8.3.2017

Offentlig høring om bevaringsophævelse på 23 bygninger i forbindelse med Kommuneplan 2017-2029

Offentlig høring fra den 8. marts 2017 til 3. maj 2017.

Udgivet 8.3.2017

Høring om nedrivning af bevaringsværdig bygning, Vestergade 13 i Maribo

Høringsperioden er frem til 26. april 2017.

Udgivet 1.3.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for Grandfeldts Gård i Maribo

Planerne er i høring frem til 26. april 2017.

Udgivet 1.3.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for opstilling af 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Planerne er i høring frem til 29. marts 2017.

Udgivet 31.1.2017