header-img

Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv.

Børn- og Ungeudvalg

Formand Steffen Rasmussen (A) med stedfortræder Leif Utermöhl (A)
Anette Knoblauch (O) med stedfortræder Eric Steffensen (O)

Medlemmer til Beredskabskommissionen

Gert Mortensen (A) med Vibeke Grave (A) som stedfortræder
Henrik Høegh (V) med Hans Ole Sørensen (V) som stedfortræder

Medlemmer til Bevillingsnævnet

Niels Christian Devantier (A)
Chris Christiansen (C)
Klaus Møller (C)
Eric Steffensen (O)

Medlemmer til Folkeoplysningsudvalget

Leif Utermöhl (A)
Jørgen Rassi Rasmussen (A)

Stedfortræder:
Klaus Svensson (A)
Signe Lund Winther (A)

Medlemmer til Handicaprådet

Gert Mortensen (A) med Jørgen Rassi Rasmussen (A) som stedfortræder 
Lars Christiansen (F) med Haris Glamocak (A) som stedfortræder 
Tom Larsen (V) med Tine Vinther Clausen (V) som stedfortræder 
Bente Borreskov (Ø) med Anette Knoblauch (O) som stedfortræder

Medlemmer til Valgbestyrelsen

Borgmesteren er født medlem og født formand.
Suppleant for borgmesteren Gert Mortensen

Vibeke Grave (A) med Signe Lund Winther (A) som suppleant
Henrik Høegh (V) med Tom Larsen (V) som suppleant
Henning G. Rasmussen (O) med Eric Steffensen (O) som suppleant 
Hans Ole Sørensen (V) med Tobias Dinesen (V) som suppleant

Medlemmer til bestyrelsen for Lolland Energi Holding A/S

Kasper Roug (A)
Vibeke Grave (A)
Henning G. Rasmussen (O)
Henrik Høegh (V)
Hans Ole Sørensen (V)

Medlemmer til bestyrelsen for Nakskov Elnet A/S

Kasper Roug (A)
Vibeke Grave (A)
Henning G. Rasmussen (O)
Henrik Høegh (V)
Hans Ole Sørensen (V)

Medlemmer til bestyrelsen for Lolland Varme A/S

Kasper Roug (A)
Vibeke Grave (A)
Henning G. Rasmussen (O)
Henrik Høegh (V)
Hans Ole Sørensen (V)

Medlemmer til bestyrelsen for Lolland Vand A/S

Kasper Roug (A)
Vibeke Grave (A)
Henning G. Rasmussen (O)
Henrik Høegh (V)
Hans Ole Sørensen (V)

Medlemmer til bestyrelsen for Lolland Spildevand A/S

Kasper Roug (A)
Vibeke Grave (A)
Henning G. Rasmussen (O)
Henrik Høegh (V)
Hans Ole Sørensen (V)

Medlemmer til bestyrelsen for Lolland Energiservice A/S

Kasper Roug (A)
Vibeke Grave (A)
Henning G. Rasmussen (O)
Henrik Høegh (V)
Hans Ole Sørensen (V)

Medlemmer til bestyrelsen for Udviklingsselskabet LOKE A/S

Kasper Roug (A)
Vibeke Grave (A)
Henning G. Rasmussen (O)
Henrik Høegh (V)
Hans Ole Sørensen (V)

Medlemmer til Ø-kontaktudvalget

Leif Utermöhl (A)
Henrik Høegh (V)

Stedfortræder for KL's repræsentantskab

Henrik Høegh (V)

Delegerede til KL's topmøde

Holger Schou Rasmussen (A)
Signe Lund Winther (A)
Henning G. Rasmussen (O)
Henrik Høegh (V)
Hans Ole Sørensen (V)
Thomas Østergaard (A)

Suppleanter:
Vibeke Grave (A)
Muj Berisha (A)
Lars Christiansen (F)
Eric Steffensen (O)
Tine Vinther Clausen (V)
Leo Christensen (L)

Medlemmer til Ekspropriationskommissionen

Jens Erik Kistrup (V)

Medlem til Taksationskommissionen - ekspropriationsloven

Jannie Barfoed-Høj (V)

Medlemmer til Taksationskommissionen - lov om offentlige veje

Hans Kristensen (A)
Benny Damgaard (V)

Medlem til Overtaksationskommissioner

Hans Kristensen (A)

Valg af vurderingsmænd for Mark- og Vejfredsloven

Heidi Marqweis (A), formand 
Henning G. Rasmussen (O)
Benny Damgaard (V)

Medlemmer til valgbestyrelsen for skolebestyrelserne

Skoledistrikt Øst: Klaus Svensson (A)
Skoledistrikt Vest: Jørgen Rassi Rasmussen (A)

Medlemmer til ungdomsskolebestyrelsen

Haris Glamocak (A) med Klaus Svensson (A) som suppleant 
Erik Steffensen (O) med Anette Knoblauch (O) som suppleant

Medlem til bestyrelsen for Maribo Gymnasium

Hans Ole Sørensen (V)

Medlem til bestyrelsen for Nakskov Gymnasium

Steffen Rasmussen (A)

Medlem til SEAS NVE

Eric Steffensen (O)

Medlemmer for Bestyrelsen I/S Refa

Holger Schou Rasmussen (A) med Vibeke Grave (A) som suppleant
Gert Mortensen (A) med Muj Berisha (A) som suppleant 
Eric Steffensen (O) med Henning G. Rasmussen (O) som suppleant 
Henrik Høegh (V) med Tom Larsen (V) som suppleant

Medlem til Hjemmeværnets distriktudvalg

Jannie Barfoed-Høj (V)

Medlem til bestyrelsen for Fuglsang Kunstmuseum

Tine Vinther Clausen (V)

Medlem til trafikselskabet Movia

Gert Mortensen (A) med Leif Utermöhl (A) som suppleant

Medlemmer for fonden for tidligere arbejdere på Nakskov Skibsværft

Borgmester Holger Schou Rasmussen er formand jævnfør vedtægterne
Steffen Rasmussen (A)
Tom Larsen (V)

Medlemmer til Lolland Falsters Airport

Vibeke Grave (A)
Hans Ole Sørensen (V)

Medlemmer til Grundlisteudvalget

Leif Utermöhl (A) formand
Klaus Svensson (A)
Marianne de la Motte (F)
Benny Damgaard (V)
Jannie Barfoed-Høj (V)

Medlemmer til Hegnssynet

Bodil Waagensen (A) med Heidi Marqweis (A) som suppleant 
Henning G. Rasmussen (O) med Eric Steffensen (O) som suppleant 
Peter Larsen (V) med Jens Erik Kistrup (V) som suppleant

Medlemmer til Lollands Produktionsskole

Vibeke Grave (A)
Henning G. Rasmussen (O)
Tom Larsen (V)

Medlemmer til Museum Lolland-Falsters bestyrelse

Steffen Rasmussen (A)

Medlemmer til Regionens fredningsnævn

Henrik Høegh (V) med suppleant Heidi Marqweis (A)

Medlemmer til bestyrelsen af H.N. Andersens Kollegiet

Lars Christiansen (F)
Thomas Østergaard (A)

Stedfortræder til Kredsrådet

Henrik Høegh (V)

Ungdommens uddannelsesvejledning Lolland-Falster

Vibeke Grave (A)

Medlemmer til Business LF repræsentantskab

Muj Berisha (A)
Signe Lund Winther (A)
Lars Christiansen (F)
Eric Steffensen (O)
Hans Ole Sørensen (V)
Marie-Louise Brehm Nielsen (P)

Medlemmer til fonden Business LF bestyrelsen

Holger Schou Rasmussen (A)
Henrik Høegh (V)

Medlem til repræsentantskabet for TV2 Øst

Tobias Dinesen (V) med stedfortræder Hans Ole Sørensen (V)

Medlem til bestyrelsen for I/S Fælleskøkkenet

Tom Larsen (V) stedfortræder Klaus Svensson(A)

Medlemmer til bestyrelsen for International Wind Academy Lolland

Muj Berisha (A)
Vibeke Grave (A)
Tobias Dinesen (V)

Medlem til bestyrelsen for LAG Lolland-Falster

Leif Utermöhl (A)

Medlem til bestyrelsen for Det lollandske Digelag

Henning G. Rasmussen (O) med Gert Mortensen som suppleant

Medlemmer til bestyrelsen for Landvindingslaget Rødby Fjord

Gert Mortensen (A)
Lars Buhl (C)

Medlem til bestyrelsen for Frivilligcenter Lolland-Falster

Jørgen Rassi Rasmussen (A) med Klaus Svensson (A) som suppleant

Medlem til bestyrelsen for Synscentralen i Vordingborg

Klaus Svensson (A).

Valg af suppleant for borgmesteren til Femern Bælt Komiteen og Komiteens forretningsudvalg

Henrik Høegh (V)

Medlemmer til skatteankenævn

Finn Larsen (A) med Heidi Marqweis (A) som stedfortræder 
Hans Ole Sørensen (V) med Jens Erik Kistrup (V) som stedfortræder

Medlemmer til vurderingsankenævn

Hans Kristensen (A) med stedfortræder Heidi Marqweis (A)

Medlem til bestyrelsen for CELF

Vibeke Grave (A)

Medlem til bestyrelsen for Nørregadeteatret

Tine Vinther Clausen (V)

Medlemmer til bestyrelser på almenboligområdet

Holger Schou Rasmussen (A)
Henrik Høegh (V)
Thomas Østergaard (A)

Medlem til bestyrelsen for Margrethecentret

Tom Larsen (V)

Sidst opdateret 31-01-2019