header-img

Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv.

Børn- og Ungeudvalg

Formand Steffen Rasmussen (A) med stedfortræder Gert Mortensen (A)
Jens Erik Kistrup (V) med stedfortræder Anette Knoblauch (O)

Medlemmer til Beredskabskommissionen

Poul Erik Ibsen (A) med Eric Steffensen (O) som stedfortræder
Jens Erik Kistrup (V) med Bøje Winther (løsgænger) som stedfortræder

Medlemmer til Bevillingsnævnet

Signe Lund Winther (A)
Søren Blumensaadt (V)
Eric Steffensen (O)
Klaus Møller (C)

Medlemmer til Folkeoplysningsudvalget

Niels Hansen (V)
Eric Steffensen (O)

Stedfortræder:
Søren Blumensaadt (V)
Hanne Møller (A)

Medlemmer til Handicaprådet

Gert Mortensen (A)
Marie-Louise Brehm Nielsen (P)
Anette Knoblauch (O)
Søren Kolstrup (Ø)

Medlemmer til Integrationsrådet

Gert Mortensen (A)
Søren Kolstrup (Ø) som suppleant
Signe Lund Winther (A)
Thomas Østergaard (L) som suppleant

Medlemmer til Valgbestyrelsen

Borgmesteren er født medlem og født formand.
Suppleant for borgmesteren Gert Mortensen

Vibeke Grave (A) med Signe Lund Winther (A) som suppleant
Henrik Høegh (V) med Henning Alfred Rasmussen (P) som suppleant
Henning Rasmussen (O) med Erik Kjelgaard (O) som suppleant 
Klaus Møller (C) med Thomas Østergaard (L) som suppleant

Medlemmer til bestyrelsen for Lolland Energi Holding A/S

Henning Alfred Rasmussen (P)
Hans Ole Sørensen (V)
Henning Rasmussen (O)
Poul Erik Ibsen (A)
Lars Buhl (C)

Medlemmer til bestyrelsen for Nakskov Elnet A/S

Henning Alfred Rasmussen (P)
Hans Ole Sørensen (V)
Poul Erik Ibsen (A)
Henning Rasmussen (O)
Lars Buhl (C)

Medlemmer til bestyrelsen for Lolland Varme A/S

Henning Alfred Rasmussen (P)
Hans Ole Sørensen (V)
Poul Erik Ibsen (A)
Henning Rasmussen (O)
Lars Buhl (C)

Medlemmer til bestyrelsen for Lolland Vand A/S

Henning Alfred Rasmussen (P)
Hans Ole Sørensen (V)
Poul Erik Ibsen (A)
Henning Rasmussen (O)
Lars Buhl (C)

Medlemmer til bestyrelsen for Lolland Spildevand A/S

Henning Alfred Rasmussen (P)
Hans Ole Sørensen (V)
Poul Erik Ibsen (A)
Henning Rasmussen (O)
Lars Buhl (C)

Medlemmer til bestyrelsen for Lolland Energiservice A/S

Henning Alfred Rasmussen (P)
Hans Ole Sørensen (V)
Poul Erik Ibsen (A)
Henning Rasmussen (O)
Lars Buhl (C)

Medlemmer til Ø-kontaktudvalget

Henrik Høegh (V)
Poul Erik Ibsen (A)

Stedfortræder for KL's repræsentantskab

Henrik Høegh (V)

Delegerede til KL's topmøde

Holger Rasmussen (A)
Vibeke Grave (A)
Henrik Høegh (V)
Henning Alfred Rasmussen (P)
Henning Rasmussen (O)
Marianne de la Motte (F)

Medlemmer til Ekspropriationskommissionen

Henning Alfred Rasmusen (P)

Medlem til Taksationskommissionen - ekspropriationsloven

Leif Utermöhl (A)

Medlemmer til Taksationskommissionen - lov om offentlige veje

Hans Kristensen (A)
Jan Czajkowski (I)

Medlem til Overtaksationskommissioner

Hans Kristensen (A)

Valg af vurderingsmænd for Mark og Vejfredsloven

Finn Olsen (A), formand
Gitte Kofoed (V)
Leo Christensen (L)

Medlemmer til valgbestyrelsen på folkeskolerne

Hanne Møller (A) Distrikt Øst
Eric Steffensen (O) Distrikt Vest

Medlemmer til ungdomsskolebestyrelsen

Jane Falster (A)
Tom Larsen (V)

Suppleanter
Eric Steffensen (O)
Søren Blumensaadt (V)

Medlem til bestyrelsen for Maribo Gymnasium

Hans Ole Sørensen (V)

Medlem til bestyrelsen for Nakskov Gymnasium

Steffen Rasmussen (A)

Medlem til SEAS NVE

Eric Steffensen (O)

Medlemmer for Bestyrelsen I/S Refa

Holger Schou Rasmussen (A)
Gert Mortensen (A)
Henrik Høegh (V)
Leo Christensen (L)

Suppleanter:
Vibeke Grave (A)
Hanne Møller (A)
Tom Larsen (V)
Søren Kolstrup (Ø)

Medlem til Hjemmeværnets distriktudvalg

Leif Utermöhl (A)

Medlem til bestyrelsen for Fuglsang Kunstmuseum

Gert Mortensen (A)

Medlem til trafikselskabet Movia

Poul Erik Ibsen (A) suppleant Steffen Rasmussen (A)

Medlemmer for fonden for tidligere arbejdere på Nakskov Skibsværft

Steffen Rasmussen (A)
Tom Larsen (V)

Medlemmer til Lolland Falsters Airport

Hanne Møller (A)
Hans Ole Sørensen (V)

Medlemmer til Grundlisteudvalget

Hanne Møller (A)
Henrik Høegh (V)
Henning Alfred Rasmussen (P)
Anette Knoblauch (O)
Marianne de la Motte (F)

Medlemmer til Hegnsynet

Finn Olsen (A) med suppleant Heidi Marqweis (A) 
Marie Rabek (V) med suppleant  Marie-Louise Brehm Nielsen (P)
Ole Hersing (F) med suppleant Jorun Joensen (F)

Medlemmer til Lollands Produktionsskole

Per Jensen (A)
Tom Larsen (V)
Thomas Østergaard (L)

Medlemmer til Museum Lolland-Falsters bestyrelse

Steffen Rasmussen (A)

Medlemmer til Regionens fredningsnævn

Henning Alfred Rasmussen (P) med suppleant Heidi Marqweis (A)

Medlemmer til bestyrelsen af H.N. Andersens Kollegiet

Heino Knudsen (A)
Niels Hansen (V)

Stedfortræder til Kredsrådet

Henrik Høegh (V)

Ungdommens uddannelsesvejledning Lolland-Falster

Vibeke Grave (A)

Medlemmer til Business LF repræsentantskab

Vibeke Grave (A)
Henning Alfred Rasmussen (P)
Søren Blumensaadt (V)
Henning Rasmussen (O)
Daniel Blak Pedersen (C)
Søren Kolstrup (Ø)

Medlemmer til fonden Business LF bestyrelsen

Holger Schou Rasmussen (A)
Henrik Høegh (V)

Medlem til repræsentantskabet for TV2 Øst

Eric Steffensen (O) med stedfortræder Erik Kjelgaard (D)

Medlem til bestyrelsen for I/S Fælleskøkkenet

Marie-Louise Brehm Nielsen (P) stedfortræder Steffen Rasmussen (A)

Medlemmer til bestyrelsen for International Wind Academy Lolland

Vibeke Grave (A)
Søren Blumensaadt (V)
Leo Christensen (L)

Medlemmer til skatteankenævn

Heidi Marqweis (A) med stedfortræder Anette Knoblauch (O)
Vagn Juszcyk (V) med Anders Henriksen (V) som stedfortræder

Medlemmer til skatteankenævn og vurderingsankenævn

Hans Kristensen (A) med stedfortræder Finn Larsen (A)

Sidst opdateret 07-12-2017