header-img

Partistøtte - tilskud til politisk arbejde

Kandidatlister, der har deltaget i byrådsvalget i 2017 og har opnået mindst 100 stemmer ved valget, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen i årene 2018-2021.

Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i 2018 og det politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2018.

Hvordan søger man om tilskud?

Tilskud ydes efter ansøgning. Ansøgning skal indsendes til byrådet for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud og skal være indsendt til kommunen inden udgangen af kalenderåret. Partierne modtager ansøgningsskemaet direkte.

Offentliggørelse

Byrådet har pligt til at offentligøre de bilag til ansøgninger, hvor kandidatlisten har afgivet erklæring om private og anonyme tilskud, der er modtaget af kandidatlisten og opstillede kandidater i perioden 1. juli – 31. december 2017.

I 2017 er der indsendt følgende oplysninger:

Socialdemokratiet

Venstre

Lokallisten

Konservative

Radikale Venstre

Dansk Folkeparti

SF

Din stemme

Sidst opdateret 25-06-2018