header-img

Byrådsmedlemmernes vederlag i 2018

Offentliggørelse af vederlag 2018

Ifølge § 16e i lov om kommuners styrelse skal et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag fra kommunen eller fra KL udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal herefter offentliggøre disse vederlag. Oplysningspligten gælder også ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen
udfører de nævnte hverv. Vederlagene skal offentliggøres senest med udgangen af årets første kvartal.

 

Navn

Vederlag

Periode

Beløb (brutto)

 Henning G. Rasmussen

Lolland Energi Holding A/S

2018

43.079,85

Lolland Forsyning A/S

2018

43.079,85

Nakskov Elnet A/S

2018

43.079,85

Lolland Vand A/S

2018

43.079,85

Lolland Spildevand A/S

2018

43.079,85

Lolland Varme A/S

2018

43.079,85

Loke A/S

2018

8.000,00

Det lollandske digelag

2018

15.147,25

 Henrik Høegh

Lolland Energi Holding A/S

2018

8.000,00

Lolland Forsyning A/S

2018

8.000,00

Nakskov Elnet A/S

2018

8.000,00

Lolland Vand A/S

2018

8.000,00

Lolland Spildevand A/S

2018

8.000,00

Lolland Varme A/S

2018

8.000,00

Loke A/S

2018

8.000,00

Refa

2018

49.286,00

Refa Energi A/S

2018

100.000,00

Refa - Stubbekøbing Fjernvarme A/S

2018

15.000,00

Refa - Horbelev Fjernvarme A/S

2018

15.000,00

Refa - Gedser Fjernvarme A/S

2018

15.000,00

 Kasper Roug

Lolland Energi Holding A/S

2018

5.000,00

Lolland Forsyning A/S

2018

5.000,00

Nakskov Elnet A/S

2018

5.000,00

Lolland Vand A/S

2018

5.000,00

Lolland Spildevand A/S

2018

5.000,00

Lolland Varme A/S

2018

5.000,00

Loke A/S

2018

5.000,00

 Vibeke Grave

Lolland Energi Holding A/S

2018

5.000,00

Lolland Forsyning A/S

2018

5.000,00

Nakskov Elnet A/S

2018

5.000,00

Lolland Vand A/S

2018

5.000,00

Lolland Spildevand A/S

2018

5.000,00

Lolland Varme A/S

2018

5.000,00

Loke A/S

2018

10.000,00

 Eric Steffensen

A/S Refa Energi

2018

25.000,00

 Gert Mortensen

A/S Refa Energi

2018

25.000,00

Refa - Stubbekøbing Fjernvarme A/S

2018

7.500,00

Refa - Horbelev Fjernvarme A/S

2018 7.500,00

Refa - Gedser Fjernvarme

2018

7.500,00

 Steffen Rasmussen

Nakskov Gymnasium

2018

7.050,66

 Holger Schou Rasmussen

Refa Energi A/S

2018

25.000,00

 Hans Ole Sørensen

Lolland Falster Airport

2018

34.271,00

Lolland Energi Holding A/S

2018

5.000,00

Lolland Forsyning A/S

2018

5.000,00

Nakskov Elnet A/S

2018

5.000,00

Lolland Vand A/S

2018

5.000,00

Lolland Spildevand A/S

2018

5.000,00

Lolland Varme A/S

2018

5.000,00

Loke A/S

2018

5.000,00

 Tom Larsen

Fælleskøkkenet

2018

10.000,00

 Bjarne Hansen

Loke A/S

2018

40.000,00

 

Sidst opdateret 08-03-2019