header-img

Byrådsmedlemmernes vederlag i 2017

Offentliggørelse af vederlag 2017

Ifølge § 16e i lov om kommuners styrelse skal et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag fra kommunen eller fra KL udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal herefter offentliggøre disse vederlag. Oplysningspligten gælder også ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen
udfører de nævnte hverv. Vederlagene skal offentliggøres senest med udgangen af årets første kvartal.

 

Navn

Vederlag

Periode

Beløb (brutto)

 Poul Erik Ibsen

Lolland Energi Holding A/S

2017

5.000,00

Lolland Forsyning A/S

2017

5.000,00

Lolland Elnet A/S

2017

5.000,00

Nakskov Vand A/S

2017

5.000,00

Lolland Spildevand A/S

2017

5.000,00

Lolland Varme A/S

2017

5.000,00

Loke A/S

2017

5.000,00

Movia A/S

2017

48.639,60

 Henning G. Rasmussen

Lolland Energi Holding A/S

2017

41.072,04

Lolland Forsyning A/S

2017

41.072,04

Nakskov Elnet A/S

2017

41.072,04

Lolland Vand A/S

2017

41.072,04

Lolland Spildevand A/S

2017

41.072,04

Lolland Varme A/S

2017

41.072,04

Loke A/S

2017

8.000,00

 Henning A. Rasmussen

Lolland Energi Holding A/S

2017

8.000,00

Lolland Forsyning A/S

2017

8.000,00

Nakskov Elnet A/S

2017

8.000,00

Lolland Vand A/S

2017

8.000,00

Lolland Spildevand A/S

2017

8.000,00

Lolland Varme A/S

2017

8.000,00

Loke A/S

2017

10.000,00

 Lars Buhl

Lolland Energi Holding A/S

2017

4.493,15

Lolland Forsyning A/S

2017

4.493,15

Nakskov Elnet A/S

2017

4.493,15

Lolland Vand A/S

2017

4.493,15

Lolland Spildevand A/S

2017

4.493,15

Lolland Varme A/S

2017

4.493,15

Loke A/S

2017

4.493,15

 Linda Sommer

Lolland Energi Holding A/S

2017

506,85

Lolland Forsyning A/S

2017

506,85

Nakskov Elnet A/S

2017

506,85

Lolland Vand A/S

2017

506,85

Lolland Spildevand A/S

2017

506,85

Lolland Varme A/S

2017

506,85

Loke A/S

2017

506,85

 Leo Christensen

A/S Refa Energi

2017

25.000,00

 Gert Mortensen

A/S Refa Energi

2017

25.000,00

Refa - Stubbekøbing Fjernvarme A/S

2017

7.500,00

Refa - Horbelev Fjernvarme A/S

2017 7.500,00

Refa - Gedser Fjernvarme

2017

7.500,00

 Marie-Louise Brehm Nielsen

Fælleskøkkenet I/S

2017

15.000,00

 Steffen Rasmussen

Nakskov Gymnasium

2017

6.999,80

 Holger Schou Rasmussen

Refa

2017

25.000,00

 Henrik Høegh

Dansk Affaldsforening

2017

19.900,00

Refa

2017

74.400,00

Refa Energi

2017

50.000,00

 Hans Ole Sørensen

Lolland Falster Airport

2017

33.851,00

Lolland Energi Holding A/S

2017 5.000,00

Lolland Forsyning A/S

2017

5.000,00

Nakskov Elnet A/S

2017

5.000,00

Lolland Vand A/S

2017

5.000,00

Lolland Spildevand A/S

2017

5.000,00

Lolland Varme A/S

2017

5.000,00

Loke A/S

2017

5.000,00

 Bjarne Hansen

Loke A/S

2017

40.000,00

 

Sidst opdateret 31-05-2018