header-img

Byrådsmedlemmernes vederlag i 2015

Offentliggørelse af vederlag 2015

Ifølge § 16e i lov om kommuners styrelse skal et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag fra kommunen eller fra KL udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal herefter offentliggøre disse vederlag. Oplysningspligten gælder også ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen
udfører de nævnte hverv. Vederlagene skal offentliggøres senest med udgangen af årets første kvartal.

 

Navn

Vederlag

Periode

Beløb (brutto)

 Poul Erik Ibsen

Lolland Energi Holding A/S

2015

5.000,00

Lolland Forsyning A/S

2015

5.000,00

Lolland Vand A/S

2015

5.000,00

Nakskov Elnet A/S

2015

5.000,00

Lolland Spildevand A/S

2015

5.000,00

Lolland Varme A/S

2015

5.000,00

Loke A/S

2015

5.000,00

Movia A/S

2015

48.340,00

 Henning G. Rasmussen

Lolland Energi Holding A/S

2015

30.945,00

Lolland Forsyning A/S

2015

30.945,00

Nakskov Elnet A/S

2015

30.945,00

Lolland Vand A/S

2015

30.945,00

Lolland Spildevand A/S

2015

30.945,00

Lolland Varme A/S

2015

30.945,00

Loke A/S

2015

8.000,00

 Henning A. Rasmussen

Lolland Energi Holding A/S

2015

8.000,00

Lolland Forsyning A/S

2015

8.000,00

Nakskov Elnet A/S

2015

8.000,00

Lolland Vand A/S

2015

8.000,00

Lolland Spildevand A/S

2015

8.000,00

Lolland Varme A/S

2015

10.000,00

Loke A/S

2015

8.000,00

 Marie Louise Friderichsen

Lolland Energi Holding

2015

5.000,00

Lolland Forsyning

2015

5.000,00

Nakskov Elnet

2015

5.000,00

Lolland Vand

2015

5.000,00

Lolland Spildevand

2015

5.000,00

Lolland Varme A/S

2015

5.000,00

Loke A/S

2015

5.000,00

 Søren Blumensaadt

Lolland Energi Holding A/S

2015

5.000,00

Lolland Forsyning A/S

2015

5.000,00

Nakskov Elnet A/S

2015

5.000,00

Lolland Vand A/S

2015

5.000,00

Lolland Spildevand A/S

2015

5.000,00

Lolland Varme A/S

2015

5.000,00

Loke A/S

2015

5.000,00

 Leo Christensen

A/S Refa Energi

2015

25.000,00

 Gert Mortensen

A/S Refa Energi

2015

25.000,00

Stubbekøbing Fjernvarme A/S

2015

7.500,00

Refa - Horbelev Fjernvarme A/S

2015

7.500,00

 Marie-Louise Brehm Nielsen

Fælleskøkkenet I/S

2015

20.000,00

 Steffen Rasmussen

Nakskov Gymnasium

2015

6.810,00

 Holger Schou Rasmussen

Refa

2015

25.000,00

 Henrik Høegh

Dansk Affaldsforening

2015

19.900,00

Refa

2015

74.400,00

Refa Energi

2015

50.000,00

 Bjarne Hansen

Loke A/S

2015

40.000,00

Hans Ole Sørensen

Lolland Falster Airport

2015

32.800,00

 

 

Sidst opdateret 15-03-2016