header-img

Pressemeddelelser udsendt af Lolland Kommune

3 mio. kr. til projekt for ensomme ældre Efter smilet er mad måske den korteste vej imellem to mennesker. Spisevenner er derfor omdrejningspunktet i et nyt projekt, der skal modvirke ensomhed blandt ældre på Lolland og Falster. Projektet "SeniorNET - når mad & mennesker mødes" har netop modtaget 3 mio. kr. i støtte fra Sundhedsstyrelsen og er dermed klar til at blive gennemført af Lolland- og Guldborgsund Kommune i samarbejde med Dansk Folkehjælp, Fælleskøkkenet, Sakskøbing Madskole og CELF.

Støt en god sag og kom på sejltur i Havørnenes Rige Danmark sætter "ørnerekord" kan vi læse i disse dage. Det er resultatet efter sidste weekends ørnetælling. Og nu kan du selv få muligheden for at komme på sejltur blandt luftens konger og dronninger i Havørnenes Rige i Naturpark Maribosøerne.

Grøn bro fra Lolland til København Mandag eftermiddag indgik Lolland Kommune og HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) en stærk strategisk samarbejdsaftale. Med aftalen indledes et historisk samarbejde mellem provins og metropol om vækst og udvikling til gavn for begge parter.

Færre unge ryger i Lolland Kommune Når talen falder på rygning, har det længe set negativt ud i Lolland Kommune, men nu tyder det på, at tendensen er vendt. En ny undersøgelse viser, at antallet af rygere i kommunens 8. klasser er faldet.

Lolland Kommune gør skræddersyet sagsbehandling til udsatte familier permanent I de sidste godt to år har Lolland Kommune afprøvet nye metoder til at hjælpe de allermest udsatte familier i kommunen. Resultaterne er så gode, at forsøget nu bliver permanent.

Virksomheder i Lolland Kommune tager særligt socialt ansvar Lolland Kommunes små og mellemstore virksomheder er blandt landets absolut bedste til at tage socialt ansvar og ansætte personer i støttet beskæftigelse. Det viser en ny rapport fra analysevirksomheden Den Sociale Kapitalfond. Af de ti kommuner, hvor andelen af særligt sociale virksomheder er højest, er Lolland med 21,5 % nummer tre. Lolland Kommune er desuden den eneste af de ti topscorere, der ligger uden for Jylland.

Mindre forsinkelser på vejen til et nutidigt og moderne stationsområde i Nakskov Uforudsete arbejder under renoveringen af perronen ved spor 1 på Nakskov Station giver forsinkelser i projektet. Det forstående arbejde planlægges, så det er til mindst mulig gene for brugerne af bus og tog.

Lolland Kommune udtræder af samarbejdet om "Ungdommens Uddannelsesvejledning Lolland-Falster" Lolland Kommune har besluttet at træde ud af samarbejdet om "Ungdommens Uddannelsesvejledning Lolland-Falster", som er et samarbejde mellem Guldborgsund og Lolland kommuner. Udtrædelsen sker efter aftale med Guldborgsund Kommune ved skoleårets start 2017.

Nu kommer der skub på turismeudviklingen på Lollands sydkyst - Hele Danmarks Sydkyst Lolland Kommune får 465.000 kr. i støtte fra Landdistriktspuljen til projekt om realisering af turismepotentialet på Lollands sydkyst. Det har Erhvervsministeriet netop offentliggjort. Lollands sydkyst har potentialet til at blive Hele Danmarks Sydkyst, og med støtten fra Landdistriktspuljen bliver det nu muligt at sætte skub på den udvikling.

Følg med i din omsorgsjournal med Borgerportalen Fra 6. december 2016 kan borgere i Lolland Kommune læse i Borgerportalen, hvis de vil følge med i, hvad kommunens sundhedsmedarbejdere, socialpædagoger og visitatorer skriver i deres omsorgsjournal.

Produktion af ny Storstrømsbro: Alle anbefalinger peger på Nakskov som produktionssted De sidste dage har der lokalt i Vordingborg været røster fremme om, at produktionen af elementer til en ny Storstrømsbro bør lægges i Vordingborg Kommune. 16. november var det budskabet fra byens havnechef i TV Øst, og senest har borgmester Knud Larsen meldt sig på banen. I Lolland Kommune tager borgmester Holger Schou Rasmussen det roligt og stoler på de anbefalinger og aftaler, der udpeger Nakskov i Lolland Kommune som produktionssted.

Lolland Kommunes udgifter til administration lavest i Danmark Ingen steder i det kommunale Danmark bruges der så få ressourcer på administration som i Lolland Kommune. Det fastslår KORA, kommunernes og regionernes analyseinstitut, i deres netop offentliggjorte analyse om kommunernes udgifter til administration.
 

Nye rutiner på ældre- og sundhedsområdet mindsker risiko for tryksår I 2013 indgik ældre- og sundhedsområdet i Lolland Kommune et samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed om at afprøve en såkaldt "tryksårspakke" som en del af projektet "I sikre hænder". Pakken indeholder metoder til at mindske risikoen for tryksår hos borgerne, og den har vist sig at styrke plejepersonalets faglighed og føre til nye, forbedrede arbejdsgange. De gode erfaringer er gradvis blevet bredt ud til hele ældre- og sundhedsområdet i Lolland Kommune, og inden året er omme, er tryksårspakken i brug på alle plejecentrene og i hjemmeplejen.

Udpegning af distriktschefer og souschefer på skole- og dagtilbudsområdet Processen for udmøntningen af den nye skole- og dagtilbudsstruktur i Lolland Kommune er ved at være på plads. Efter drøftelser med sektorchefer, skoleledere og områdeledere i Dagtilbud blev der 5. oktober udpeget to distriktschefer og to souschefer i de to distriktsledelser samt ledelsen af den understøttende enhed i Børn og Unge. Sammen med medarbejderne skal de nu arbejde videre med at få implementeret den nye struktur.

Det bobler med fritidsinteresser i Lolland Kommune Er du på udkig efter en løbemakker, en rejsekammerat, deltagere til din læseklub eller en ekstra frivillig? Så opret en profil på Lolland Kommunes nye borgerportal Boblberg.dk. Boblberg.dk gør det nemt at finde sammen med andre om fælles interesser og portalen kan dermed få flere til at være aktive, mindske ensomhed og lette adgangen til at blive frivillig.

Har du husket at vaske hænder Vi ved, at vi skal vaske hænder efter toiletbesøg. Men faktisk bør vi vaske hænder mange flere gange om dagen for at undgå smittespredning. Sådan lyder et af budskaberne fra tre hygiejnesygeplejersker fra Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og Region Sjællands MRSA-enhed. I anledning af Den Nationale Hygiejneuge tager de i uge 38 rundt på Lolland og Falster for at sætte fokus på god håndhygiejne.

Lolland Kommune får en mindre direktion Byrådet har tidligere besluttet at reducere direktionen fra fire til tre direktører med virkning fra 2018. Den beslutning fremskyndes, så Lolland Kommunes direktion fremadrettet vil have tre medlemmer.

Veteraner fejres på Flagdagen Igen i år hædrer Lolland Kommune sine veteraner på den Nationale Flagdag mandag den 5. september. Alle er velkomne til at deltage i ceremonien ved Veteranstenen i Jernbaneanlægget i Nakskov fra kl. 18.30-19.00 og i den efterfølgende højtidelighed i Sct. Nikolaj Kirke. Herefter er veteranerne inviteret til reception i det gamle rådhus i Nakskov.

Online dialogværktøj styrker samarbejdet om børns trivsel Lolland Kommune introducerer nu dialogværktøjet "Familiedialog", som skal gøre det nemmere for forældre og fagpersoner at arbejde målrettet sammen om at hjælpe børn og unge, der ikke trives. Familiedialog giver mulighed for at få et overblik over barnets situation på tværs af faggrænser, og værktøjet kan hjælpe til en tidlig opsporing af børn og unge, der ikke har det godt.

Politisk ø-hop: Politikere fra Lolland og Christiansborg besøger Askø, Femø og Fejø Askø, Femø og Fejø får 23. august politisk besøg. Borgmester og viceborgmester fra Lolland Kommune, lokale folketingsmedlemmer og medlemmer fra Folketingets Udvalg for landdistrikter og småøer besøger øerne i Smålandshavet.

Oplev Lolland i rask trav på årets Vandrefestival For 8. gang i træk er Lolland Kommune ved at gøre sig klar til den årlige Vandrefestival, som giver mulighed for at komme på vandreture spredt ud over Region Sjælland. Vandrefestivalen finder sted fra fredag 12. august til søndag 4. september, og på Lolland er der igen i år arrangeret 11 forskellige ture.

Politi og skolebørn på vejene  10. august er børnene tilbage fra sommerferie, og derfor bliver trafikanterne nu mindet om at passe ekstra godt på skolebørnene på vejene. Det sker i Lolland Kommune med kampagnen "Børn på vej", samtidig med at politiet laver kontrol på skolevejene.

 

 

 

Slagelse, Stevns, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner bakker op om fiskeripakken I december vedtog et flertal i Folketinget en ny vækst- og udviklingspakke for fiskeriet. Der har fra en række nordjyske borgmestre været kritik af fiskeripakken, men undertegnede borgmestre støtter til fulde de indsatser, som pakken gør for kystfiskeriet.Brug byen til dine arrangementer Lollands byer er til for at blive brugt, og hvis du har en god idé til et arrangement, kan du i mange tilfælde låne Lolland Kommunes pladser, veje eller parker til at afholde det på. Og nu bliver det endnu nemmere med kommunens nye Arrangørguide, som hjælper dig med at finde rundt i de nødvendige krav og tilladelser ved arrangementer.Erfaren tegnestue vinder arkitektkonkurrence i Maribo Når entreprenørerne i 2017 tager fat på området omkring Maribo Domkirke, Klosterruinen, Pilgrimshuset og Naturpark Maribosøerne, bliver det med Kristine Jensens Tegnestue som totalrådgiver på projektet. Tegnestuen er netop udpeget som vinderen af en arkitektkonkurrence, der blev udskrevet i starten af året. Projektet er støttet gennem Realdanias yderområdekampagne Stedet Tæller.Ikke en kommunal opgave at drive campingplads Borgmester Holger Schou Rasmussen har fået overrakt resultatet af en underskriftsindsamling til fordel for bevarelse af campingpladsen i Rødby. Med de 113 underskrifter fulgte også opfordringen til, at Lolland Kommune engagerer sig i campingpladsen.Ældre- og sundhedsområdet i Lolland Kommune får kvalitetsstempel Ældre & Sundhed i Lolland Kommune har i de sidste tre år arbejdet målrettet med det fælles kvalitetssystem for det danske sundhedsvæsen: Den Danske Kvalitetsmodel. Efter nu at være blevet målt og vejet af eksterne fagfolk er det konstateret, at Ældre & Sundhed lever op til Den Danske Kvalitetsmodel inden for områderne Træning og Sygepleje. Dermed er Lolland Kommune den ene af blot to kommuner i hele landet, som er blevet akkrediteret efter 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for kommuner. Akkrediteringen bliver markeret med en reception mandag den 20. juni kl. 13.00 med taler af formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Marie-Louise Brehm Nielsen og sektorchef for Ældre & Sundhed Grete Breinhild. Derudover fortæller teamlederne og kvalitetsressourcepersonerne om processen, og om hvordan de er nået i mål.Europas bedste offentlige arbejdsplads ligger stadig på Lolland Center for Socialpsykiatri i Lolland Kommune har for tredje gang placeret sig i toppen blandt Europas bedste arbejdspladser.Hjælp med at finde vinderne af Arkitekturpris 2016 I år uddeler Lolland Kommune for anden gang priser til bygninger med særlige arkitektoniske kvaliteter. Frem til 31. juli 2016 er der mulighed for at sende forslag til, hvilke byggerier der fortjener at vinde. Vinderne får en gavecheck på 3000 kr. og en ”æresplade” til ophængning på byggeriet.Vindmøllepulje på 2,9 mio. kr. fordelt til lokale projekter 14 lokale projekter kan snart se frem til i alt 2,9 millioner i støtte fra vindmøllepuljen ”Den grønne ordning”. Det er resultatet efter torsdagens byrådsmøde, hvor ansøgningerne blev behandlet. Ordningen går ud på, at der i forbindelse med opførelse af vindmøller også afsættes penge til styrkelse af de rekreative og landskabelige værdier. Det er en ordning, der i denne uddeling kommer projekter i nærheden af vindmøllerne i Rødby Fjord til gode.11 Blå Flag til Lolland Kommune Kramnitse Strand er tilbage på listen over strande med Blå Flag. Lolland Kommune kan derfor fejre hele 11 Blå Flag i år. Hejsningen af flagene bliver markeret med små arrangementer på flere af strandene i starten af juni.Kulturmiljøer skal styrke Lolland Hvordan kan historiske bygninger og kulturmiljøer bruges som løftestang for en langsigtet og positiv udvikling? Det skal Lolland Kommune vise nye veje til som led i Collective Impact-initiativet ’Bygningsarven i landdistrikterne’. Målet er at identificere kommunens vigtigste kulturmiljøer, så en prioriteret indsats på sigt kan sikre både brug og bevaring af bygningerne og understøtte lokal udvikling og stolthed.Flytninger splitter Danmark Urbanisering handler ikke bare om befolkningsvækst i de store byer og stagnation i yderområderne. Fra 1990 til 2013 har Lolland Kommune byttet 3614 personer i arbejde til 1600 uden beskæftigelse. I samme tidsrum har kommunen fået 2200 uden anden uddannelse end folkeskolen og sagt farvel til mere end 3000 med videregående uddannelse. Det viser en undersøgelse, som AE-rådet har lavet for Lolland Kommune.Ny takst for Flextur i Lolland Kommune Pr. 1. juni 2016 bliver det dyrere at benytte flextur-ordningen inden for byzonen i Nakskov og Maribo by. Fra denne dato bliver der indført dobbelttakst, og det betyder, at en tur fra en adresse til en anden inden for byzonen kommer til at koste 72 kr. De nye regler implementeres som et forsøg frem til medio 2018.Endelige program for Dronningens besøg i Lolland Kommune er på plads Hendes Majestæt Dronningens første stop på årets sommertogt er Lolland Kommune, som besøges den 1.-2. juni. Det endelige program for to oplevelsesrige dage er nu på plads og er vedlagt her sammen med invitation til pressen om at deltage.Patruljefartøjet Najaden kommer til Nakskov Havn Lolland Kommunes adoptionsskib Najaden besøger Nakskov og holder åbent skib for alle interesserede fredag den 27. maj og lørdag den 28. maj. Der er lagt op til et par festlige og læringsrige dage med en række aktiviteter på havnen og mulighed for at få en rundvisning om bord på Najaden og på marinehjemmeværnsfartøjet Enø.Elever og foreninger samles om kæmpe idrætsfestival i Holeby Sved på panden, socialt samvær på tværs af skoler og et møde med nye, spændende sportsgrene. Det er, hvad 230 sjetteklasseelever fra hele Lolland Kommune kan forvente torsdag 26. maj kl. 9-14, når Dansk Skoleidræt afholder Skoleidrættens Forårsfestival på Søndre Skoles Holebyafdeling. Arrangementet er blevet til i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, lokale foreninger, Fælleselevrådet og udskolingselever fra Rødbyafdelingen.Lokalpolitikere i kamp på vandet Der skal kæmpes til sidste ballon lørdag 14. maj kl. 11-11.45, når der bliver afholdt ”marsvinejagt” i Nakskov Havn. Her springer politikere fra Lolland Kommunes byråd ud som søfolk i et nervepirrende opgør med hinanden og med Nakskov By, Nakskov Sejlklub og Træskibs Sammenslutningen, hvor det skal vise sig, hvem der er de bedste marsvinejægere.Borgere kan nu få forebyggende hjemmebesøg allerede fra 65 år I situationer, hvor tilværelsen opleves svær, kan borgere over 65 år i Lolland Kommune få besøg af en forebyggelseskonsulent.Nakskov Havn sprudler af sejlskibe, søfolk, håndværkere og musikanter Programmet for Pinsestævnet på Nakskov Havn 13.-15. maj byder på masser af aktiviteter for børn og voksne, på kajerne og på vandet.Fem plejecentre i Lolland Kommune byder op til Erindringsdans Dans er med til at kalde minderne frem hos ældre med demens. Derfor har Lolland Kommune i samarbejde med Alzheimerforeningen nu uddannet danseinstruktører fra fem plejecentre i kommunen. Der er uddannet to instruktører på hver center, og de er nu klar med dansesessioner til borgere, pårørende og frivillige.Nakskov genopliver søfartens storhedstid Nakskov Havn bliver udsmykket med en skov af master og en horisont af hvide sejl, når Træskibs Sammenslutningen, Nakskov by og Lolland Kommune afholder pinsestævne 13.-15. maj. Tag venner og familie med på havnen, hvor I kan glæde jer til at opleve de smukke, gamle træskibe på nært hold og samtidig prøve kræfter med et væld af maritime aktiviteter.Program for Dronningens besøg i Lolland Kommune er på plads Lige siden det i februar blev offentliggjort, at Lolland Kommune er blandt destinationerne, når Hendes Majestæt Dronningen tager på sommertogt, er der blevet arbejdet intenst på at få et program på plads. Det er det nu, og her lægges der op til et par afvekslende, intense og festlige dage den 1. og 2. juni, som vil bringe H.M. Dronningen vidt omkring i kommunen.Faneborg fra hele Lolland Kommune tager imod Hendes Majestæt Dronningen den 1. juni 2016 Hendes Majestæt Dronning Margrethe II besøger Lolland Kommune den 1.-2. juni. Det endelige program er under udarbejdelse, men allerede nu ligger det fast, at Kongeskibet Dannebrog lægger til kaj ved Toldboden Nakskov den 1. juni kl. 10.00. Her vil regenten blandt andet blive modtaget af en faneborg, som alle foreninger i Lolland Kommune opfordres til at deltage i.Ekstra hjemmehjælp med klippekort Bor du i egen bolig og modtager hjemmehjælp, kan du muligvis få en halv times ekstra hjælp hver uge. Den såkaldte klippekortordning er beregnet til de borgere, der har størst behov for hjælp, og de er selv med til at vælge, hvad den ekstra tid skal bruges til. Det kan være alt fra hjælp til at komme på ture eller besøg, hjælp til indkøb og madlavning, ekstra rengøring eller en snak over en kop kaffe.Nye naturoplevelser i 2016 Endelig er det blevet forår, og sæsonen for naturvejlederture i Lolland Kommune er i fuld gang. Få en oversigt over årets ture i folderen ”Ud i naturen – Guidede ture 2016”, der kan hentes nu på hjemmesiderne for Naturpark Maribo, Naturpark Nakskov Fjord og på turistkontorene i Nakskov og Maribo.Ny institutionsleder i Trekløveren i Nakskov Det er med stor glæde, at Dagtilbud til børn kan meddele, at Christian Larsen Duvier er ny institutionsleder i den integrerede institution Trekløveren i Nakskov fra den 15. april 2016. Stillingen i Trekløveren har været til besættelse, da tidligere leder Else Sørensen i februar 2016 valgte at gå på efterløn.Rss feed from server

not available or rss format not supported

Ny sektorchef i spidsen for Dagtilbud til Børn

Stillingen som chef for Dagtilbud i Lolland Kommune er blevet besat. Et enigt ansættelsesudvalg har ud af 8 ansøgere valgt at tilbyde Annette Rasmussen stillingen.

 

Annette Rasmussen er et kendt ansigt i Lolland Kommune allerede. Hun har siden 2011 været skoleleder for Søndre Skole distrikt, hvor hun i øvrigt har haft sin professionelle gang siden 2008. Før da fungerede Annette som lærer på Østre Skole og på Sct. Joseph Søstrenes Skole i Nykøbing F. Annette er bosiddende i Guldborgsund kommune med sin mand og deres søn. Hun er født i 1966.

 

”Lolland Kommune har ønsket sig en sektorchef for Dagtilbud til Børn, som for alvor er i stand til at forbinde hensynet til de faglige ydelsers kvalitet med omkostningseffektiv prioritering, og som samtidig kan bygge bro mellem 0-18 år-områdets forskellige fagpersoner, kulturer og sektorer. Det er jeg sikker på at vi har fået med Annette Rasmussen,” siger direktør Hans Erik Lund Rasmussen.

Søndagsbrunch for nye borgere i Lolland Kommune

På søndag den 28. juni kl. 10-12 siger Lolland Kommune velkommen til nye borgere ved en hyggelig formiddagsbrunch på Axeltorv i Nakskov. Pressen er velkommen til at deltage.

 

Borgmester Holger Schou Rasmussen har inviteret alle, der er flyttet til kommunen fra den 1. maj 2014 til og med den 11. maj 2015 – og rigtig mange har takket ja.

 

Tilflytterne vil blive modtaget af borgmesteren og medarbejdere fra kommunen, der glæder sig til at møde de nye lollikker, svare på deres spørgsmål og fortælle om kommunens mange forskellige tilbud lige fra skole- og pasningstilbud, til kultur- og fritidstilbud, naturvejledning og meget mere.

 

For at det ikke skal blive alt for kommunalt, vil Lollands mangfoldige kultur- og foreningsliv også være repræsenteret.

 

Og så siger man selvfølgelig ikke velkommen uden at give en velkomstgave: De nye borgere vil modtage en mulepose fuld af information om deres nye hjemegn og fribilletter til skønne, gratis oplevelser. Herlighederne er sponsoreret af lokale kulturinstitutioner, virksomheder og foreninger, der gerne vil være med til at vise alt det frem, som Lolland har at byde på.

Ny ungdomsskoleleder i Lolland Kommune

Stillingen som ungdomsskoleleder i Lolland Kommune er nu blevet besat. Efter en ansættelsesproces med udvælgelse blandt 13 ansøgere har Lolland Kommune valgt at ansætte Mike Jepsen i stillingen med tiltrædelse 1. august 2015.

 

Mike Jepsen, der er 42 år og uddannet lærer fra lærerseminariet på Fyn, vil i juni 2015 afslutte en diplom i ledelse. Mike har været viceskoleleder på Privatskolen i Nakskov, Konsulent i IT og Medier ved Center for Undervisningsmidler i Vordingborg og på Fyn, lærer på Sankt Birgitta Skolen, Møllemarkskolen og Agedrup Skole.

Center for Socialpsykiatri er den bedste offentlige arbejdsplads i Europa

Endnu en gang kom Lolland Kommunes Center for Socialpsykiatri med helt i toppen, da Europas bedste arbejdspladser torsdag aften blev kåret af organisationen Great Place to Work. Center for Socialpsykiatri blev den bedst placerede offentlige arbejdsplads med en flot 9. plads i kategorien ”Bedste små og mellemstore arbejdspladser”. Center for Neuropædagogik fik også en fin placering som nr. 33 i samme kategori.

 

I den anledning inviteres borgere, medarbejdere, Social- og Psykiatriudvalget og pressen til kransekage på Søndersø Bo- & rehabiliteringscenter, Søndre Boulevard 2A, Maribo, mandag 8. juni kl. 12.30-13.30.

 

”Tilfredsheden blandt borgere og medarbejdere i Lolland Kommune er altid i fokus, og det er glædeligt, at man også uden for landets grænser anerkender, at arbejdspladserne i Lolland Kommune er noget helt særligt,” siger Social og Arbejdsmarkedschef Allan Ruders og fortsætter:

10 Blå Flag på vej til strande i Lolland Kommune

247 strande i Danmark har netop fået tildelt Blå Flag, og de 10 af flagene gik igen i år til strande i Lolland Kommune. Det er Friluftsrådet, der hvert år uddeler de Blå Flag til strande, som gør en ekstra indsats for miljøet eller forsøger at højne strandens standard.

 

”Vi er glade for igen at kunne hejse så mange Blå Flag i Lolland Kommune. De er resultatet af de mange ressourcer, kommunen bruger på vandmålinger, faciliteter til badegæsterne og rensning af strandene. Flagene er et kvalitetsstempel, som viser vores badegæster, at de kan forvente en høj standard på strandene,” siger Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Henrik Høegh.

Nakskov stationsområde får kvalitetsløft

Lolland Kommune og Regionstog har fået del i Trafikstyrelsens pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder. Det betyder, at Trafikstyrelsen giver 2 mio. kr. til at renovere og opdatere stationsområdet i Nakskov, og beløbet bliver fordoblet af Lolland Kommune og Regionstog, som hver bidrager med 1 mio. kr. til fornyelsen. Dermed kan det andet projekt i rækken af fysiske nedslag i Nakskov byrumsprogram snart begynde.

 

”Stationsområdet i Nakskov trænger til en opdatering, så det er virkelig dejligt, at vi nu har fået midlerne til at gøre det mere indbydende og tidssvarende. Med sine 0,5 million togpassagerer om året er stationen et knudepunkt i byen, og det skal forholdene omkring den selvfølgelig afspejle. Det er derfor vigtigt, at vi nu får gjort stationsområdet lettere og tryggere at bruge for de mange borgere og turister, der har behov for det,” siger formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Henrik Høegh.

Lolland Kommune efterlyser bedre mobil- og dataforbindelser

For nylig viste en stor undersøgelse fra Region Sjælland, at borgere og virksomheder i regionen oplever problemer med mobil- og dataforbindelserne. Det billede kan man nikke genkendende til i Lolland Kommune. Her behandlede Økonomiudvalget den 18. maj resultaterne fra en målekampagne af mobilsignaler, som blev gennemført i kommunen i starten af året.

Fra asfaltørken til drømmeskolegård

Da de ældste elever på Fjordskolens Byskoleafdeling i 2013 skulle beskrive deres drømmeskolegård, tænkte de stort og ud af boksen. Deres tanke var at udskifte den traditionelle, flade asfalt med et mere inspirerende område, der indbyder til leg og bevægelse både i og uden for skoletiden. Efter næsten tre års arbejde med workshops, inspirationsture og med støtte fra kampagnen ”Drøn på skolegården” er deres idé nu blevet til virkelighed. Alle er velkomne til at komme og se resultatet 21. maj kl. 13.00, når der er indvielse af den nye skolegård.

 

Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse står bag kampagnen ”Drøn på skolegården”, og i 2014 valgte de Byskoleafdelingens idé som et af de syv projekter, der skulle have kampagnestøtte. Siden da har skolegården gennemgået en større forvandling. Hvor der før kun var asfalt, er der nu store bakker, dybe dale, sanseområder, boldbaner og parkourområder. Derudover er der etableret udendørs undervisningsmiljøer med vådområder, praktisk udekøkken og et nybygget musiklokale, der rækker ud i området. Anlægget inviterer til leg og aktivitet, som på længere sigt fremmer sundhed og forebygger sygdomme som fx kræft.

Ture morgen og aften

I maj måned er der både ture for A- og B-mennesker. Hører du til de morgenfriske, skal du sætte kryds i kalenderen 17. maj. Her kan du komme med på en tidlig sangfugletur til Bøgeskov ved Engestofte. For dem, der kan holde sig vågne, er der skumringstur til Knuthenlund 20. maj og en aftentur fra Frilandsmuseet til Naturskolen 26. maj.

Skolernes omverden bidrager til ny skolepolitik

Børne- og Skoleudvalget i Lolland Kommune vil sikre et bredt ejerskab til den kommende skolepolitik. Børne- og Skoleudvalget har derfor som noget nyt inviteret alle skolens interessenter med på Skolepolitisk konference torsdag 7. maj kl. 17.00-20.30 i Bangs Have, Maribo. Konferencen er et fælles arbejdsmøde, hvor deltagerne er med til at drøfte og give input til en ny skolepolitik.

Mere dialog og fællesskabsfølelse

Det nye ad hoc udvalg for aktivt medborgerskab har i foråret holdt sine første møder og er nu klar til at gå i gang med at undersøge nærmere, hvordan man kan styrke samarbejde og dialog mellem kommune og borgere.

 

Udvalget har dannet et formandsteam bestående af Kirsten Sydendal, Henriette Bødewadt og Jan Sommer Kjær. De deler formandsposten og dermed ansvaret for den overordnede planlægning af udvalgets møder i samarbejde med en administrativ facilitator.

Nye ture med Anemonen

Fra den 2. maj sejler turbåden Anemonen igen på Maribosøerne. I år lanceres som noget helt nyt en række særlige ture, der bl.a. byder på tapas i solnedgangen, tre-retters gourmetmiddage på Hestø samt jazz og vinsmagning ombord på båden.

 

Udover de særlige ture sejler Anemonen selvfølgelig stadig de klassiske rundture, Borgøturen og de guidede oplevelsesture.

Vindmøllepulje på 2,9 mio. kr. fordelt til lokale projekter

På torsdagens møde i Økonomiudvalget blev ansøgningerne til de 2,9 millioner kroner i vindmøllepuljen ”Den grønne ordning” behandlet. Ordningen betyder, at der i forbindelse med opførelse af vindmøller også afsættes penge til styrkelse af de rekreative og landskabelige værdier i de berørte områder. De 2,9 millioner kroner i vindmøllepuljen er konkret udløst af mølleprojekterne i Tjørneby, Søllested og Knuthenborg-Hunseby, som alle er i drift i dag.

 

Frem til ansøgningsfristen 1. marts har Lolland Kommune modtaget 41 ansøgninger. Ud af de 41 ansøgninger indstiller Økonomiudvalget, at de 16 ansøgninger imødekommes helt eller delvist. Den endelige kommunale godkendelse sker i byrådet den 30. april.

 

Til behandling af de mange ansøgninger har der været nedsat en projektansøgningsgruppe med politisk repræsentation af Henrik Høegh, formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, og Heino Knudsen, formand for Fritids- og Kulturudvalget:

Økonomiudvalg siger nej til omdannelsesprojekt

Torsdagden 23. april behandlede økonomiudvalget et forslag til omdannelse af Margrethevænget i Maribo. Et enigt økonomiudvalg besluttede, at sige nej til forslaget på det nuværende grundlag.

 

"Vi var enige om, at selve projektet for så vidt så ganske fornuftigt ud, og vi er selvfølgelig meget ked af, at beboerne nu er kommet i en usikker situation," siger borgmester Holger Schou Rasmussen. "Men vi må reagere på den dybt problematiske lovgivning, der regulerer området. Som kommune bliver vi gang på gang stillet en situation, hvor vi er nødt til at træffe beslutninger, der samfundsøkonomisk ikke giver mening."

Stor interesse for undersøgelse om boliger til ældre

Ældre- og Sundhedsudvalget i Lolland Kommune er ved at undersøge, hvilke boliger kommunen skal tilbyde ældre i fremtiden. Som en del af undersøgelsen har der i de sidste fire uger været mulighed for at svare på spørgsmål om emnet på kommunens hjemmeside, Facebook og via postkort. Det har hele 181 valgt at gøre, og i dag trak formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Marie-Louise Brehm Nielsen lod om lækre præmier blandt alle besvarelserne.

 

Det blev Elin Henriksen, der vandt et kroophold for to personer, mens Arne Jensen vandt en ’Smagen af Lolland’ kurv med et udvalg af lokale fødevarer. Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Marie-Louise Brehm Nielsen ønsker vinderne tillykke, og takker samtidig alle deltagerne for opbakningen til undersøgelsen:

 

”Jeg er imponeret over de mange og flotte besvarelser. De kan hjælpe os til at finde ud af, hvilke forventninger fremtidens ældre har til deres bolig og alderdom. Nu glæder vi os til at dykke endnu mere ned i svarene, som bliver taget med i den videre udviklingsproces,” siger hun.

Nye parkeringspladser på plads i Maribos bymidte

Lolland Kommune har købt parkeringspladsen på Torvegade 12 bag Lollands Centret, og dermed er nye p-pladser klar i Maribos bymidte.

 

Borgmester Holger Schou Rasmussen glæder sig over handelen med COOP Danmark, som faldt på plads i starten af april:

Ny skulptur i Rødby Havn cementerer det nære bånd mellem Lolland Kommune og Stadt Fehmarn

I november 2014 var det 50 år siden, at politikere fra Rødby og Burg på Fehmern underskrev en venskabsaftale mellem de to byer. I den anledning gav Stadt Fehmarn Lolland Kommune skulpturen ”Freund” (Ven), som skal stå i Rødby Havn.

 

Skulpturen er nu klar, og pressen inviteres til overrækkelsen og opsætningen den 20. april kl. 11.00 foran Fehmern A/S’ hovedkvarter i Rødby Havn, Vestre Kaj 66.

Pris for bedste undervisningsmiljø går til Maribo Skoles Østofteafdeling

Østofteafdelingens ekstraordinære indsats for at give eleverne et godt undervisningsmiljø blev i dag belønnet, da undervisningsminister Christine Antorini overrakte afdelingen prisen for bedste undervisningsmiljø 2015. Sammen med prisen fik Østofteafdelingen 25.000 kr., der skal gå til at gøre undervisningsmiljøet endnu bedre.

 

”Vi er super stolte over at få Undervisningsmiljøprisen. Det er en dejlig anerkendelse af personalets flotte arbejde med at sikre eleverne de bedst mulige forhold,” siger afdelingsskoleleder Ole Frederiksen.

 

Undervisningsmiljøprisen bliver hvert år givet til en skole eller uddannelsesinstitution, der har gjort en særlig indsats for at skabe og opretholde et godt undervisningsmiljø. Det er DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø), der vurderer indstillingerne, og undervisningsministeren beslutter, hvem vinderen af prisen skal være.

Lolland Kommune afprøver læringsrobotter

Som en af de første kommuner skal Lolland Kommune nu afprøve, hvordan læringsrobotter kan understøtte læring og sociale færdigheder i dagtilbud og på skoleområdet. På torsdag den 16. april bliver personale fra Dagtilbud, Skoler og Børn og Unge introduceret for syv læringsrobotter, som de skal arbejde med de næste 16 uger.

 

Pressen er velkommen til at deltage på kick off mødet for projektet på Maribo Skoles Blæsenborgafdeling, Blæsenborg Alle 10 i Maribo, fra kl. 13.45-14.30. Foruden den tværsektorielle projektgruppe og personalet, der skal arbejde med robotterne, er der også mulighed for at møde firmaet ”Blue Ocean Robotics”, der leverer dem.

Områdefornyelsen i Maribo skudt i gang

Byrådet i Lolland Kommune godkendte den 26. marts programmet for områdefornyelsen i Maribo. Områdefornyelsen skal tydeliggøre Maribos bykerne og styrke byen som en god handels- og hverdagsby og samtidig sikre byens identitet som en levende domkirkeby midt i Naturpark Maribosøerne. Konkret betyder programmet, at der over de næste fem år investeres mere end 13 millioner kroner i Maribos bykerne.

 

Formand for Klima, Miljø- og Teknikudvalget Henrik Høegh glæder sig over, at der nu er sat retning for de næste års byudvikling i Maribo:

 

”Ambitionen for områdefornyelsen er klar. Maribos centrale rolle som en af Lollands hovedbyer skal bevares og udvikles. Vi vil sikre, at Maribo fortsat er attraktiv, hvad enten du bor, besøger eller driver forretning i byen. Det skal ske gennem udvikling af nye og bedre byrum, bedre vilkår for handelslivet og ved at styrke sammenhængen mellem by og naturpark. Nøgleordene er byrum som inviterer til leg og ophold og bedre sammenhæng i byen til glæde for alle”, siger Henrik Høegh, og nævner det store område mellem rådhuset og banegården som eksempel på en af indsatserne i områdefornyelsen:

Rss feed from server

not available or rss format not supported