header-img

Nyeste pressemeddelelser via Ritzau

Se alle pressemeddelelser i Lolland Kommunes presserum

'
'
Lolland Kommune nedlægger forbud mod anvendelse af ejendom som samlingssted
Lolland Kommune har 20. oktober 2017 nedlagt forbud mod, at ejendommen på Vestergade 36, 4930 Maribo, benyttes som samlingssted. Forbuddet er gældende tre måneder.Elever løber for god sag
Det handler om meget mere end motion, når elever fra Distriktsskolen Øst i Lolland Kommune deltager i Venskabsløbet fredag den 13. oktober kl. 9-12 på Maribo Stadion. Hver eneste tilbagelagt runde betyder nemlig penge til Red Barnets arbejde for de dårligst stillede børn i Danmark.Budgetforlig 2018 på plads i Lolland Kommune
Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten Lolland, Konservative, Din Stemme og Nye Borgerlige i Lolland Kommune har 4. oktober skrevet under på aftale om budget 2018. Den brede budgetaftale tager afsæt de positive udsigter for vækst på Lolland og en aktuel stabil økonomi, og har fire hovedtemaer: Vækst på Lolland – Brug for alle – Balance på Lolland – Stabil service og drift.Lolland Kommune investerer i trafikregulering ved afkørsel 48
Byrådet i Lolland Kommune besluttede på byrådsmøde i går torsdag at investere 22 millioner kr. i et nyt trafikreguleringsanlæg ved afkørsel 48 i Maribo. Det nye anlæg skal ligge, når man fra motorvejens afkørselsrampe nordfra rammer Vestre Landevej og skal, foruden trafikregulering, også give adgang til et kommende erhvervsområde på den anden side af landevejen.Ekstra mulighed for at søge midler fra Grøn Ordning til lokale projekter
Energistyrelsen har meddelt, at der er udsendt forslag til lov om ændring af statstilskud til Grøn Ordning. Det betyder, at der kun kan gives tilsagn om tilskud til og med 20. februar 2018. Efter første ansøgningsrunde tidligere på året er der en restpulje for nettilsluttede vindmøller, og derfor bliver der nu åbnet op for en ekstra ansøgningsrunde. Ansøgere, som ikke fik tilskud i første omgang, vil blive vurderet igen, ligesom der er mulighed for at søge om tilskud til nye projekter.Rss feed from server

not available

Pressemeddelelser - ældre

3 mio. kr. til projekt for ensomme ældre Efter smilet er mad måske den korteste vej imellem to mennesker. Spisevenner er derfor omdrejningspunktet i et nyt projekt, der skal modvirke ensomhed blandt ældre på Lolland og Falster. Projektet "SeniorNET - når mad & mennesker mødes" har netop modtaget 3 mio. kr. i støtte fra Sundhedsstyrelsen og er dermed klar til at blive gennemført af Lolland- og Guldborgsund Kommune i samarbejde med Dansk Folkehjælp, Fælleskøkkenet, Sakskøbing Madskole og CELF.

Støt en god sag og kom på sejltur i Havørnenes Rige Danmark sætter "ørnerekord" kan vi læse i disse dage. Det er resultatet efter sidste weekends ørnetælling. Og nu kan du selv få muligheden for at komme på sejltur blandt luftens konger og dronninger i Havørnenes Rige i Naturpark Maribosøerne.

Grøn bro fra Lolland til København Mandag eftermiddag indgik Lolland Kommune og HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) en stærk strategisk samarbejdsaftale. Med aftalen indledes et historisk samarbejde mellem provins og metropol om vækst og udvikling til gavn for begge parter.

Færre unge ryger i Lolland Kommune Når talen falder på rygning, har det længe set negativt ud i Lolland Kommune, men nu tyder det på, at tendensen er vendt. En ny undersøgelse viser, at antallet af rygere i kommunens 8. klasser er faldet.

Lolland Kommune gør skræddersyet sagsbehandling til udsatte familier permanent I de sidste godt to år har Lolland Kommune afprøvet nye metoder til at hjælpe de allermest udsatte familier i kommunen. Resultaterne er så gode, at forsøget nu bliver permanent.

Virksomheder i Lolland Kommune tager særligt socialt ansvar Lolland Kommunes små og mellemstore virksomheder er blandt landets absolut bedste til at tage socialt ansvar og ansætte personer i støttet beskæftigelse. Det viser en ny rapport fra analysevirksomheden Den Sociale Kapitalfond. Af de ti kommuner, hvor andelen af særligt sociale virksomheder er højest, er Lolland med 21,5 % nummer tre. Lolland Kommune er desuden den eneste af de ti topscorere, der ligger uden for Jylland.

Mindre forsinkelser på vejen til et nutidigt og moderne stationsområde i Nakskov Uforudsete arbejder under renoveringen af perronen ved spor 1 på Nakskov Station giver forsinkelser i projektet. Det forstående arbejde planlægges, så det er til mindst mulig gene for brugerne af bus og tog.

Lolland Kommune udtræder af samarbejdet om "Ungdommens Uddannelsesvejledning Lolland-Falster" Lolland Kommune har besluttet at træde ud af samarbejdet om "Ungdommens Uddannelsesvejledning Lolland-Falster", som er et samarbejde mellem Guldborgsund og Lolland kommuner. Udtrædelsen sker efter aftale med Guldborgsund Kommune ved skoleårets start 2017.

Nu kommer der skub på turismeudviklingen på Lollands sydkyst - Hele Danmarks Sydkyst Lolland Kommune får 465.000 kr. i støtte fra Landdistriktspuljen til projekt om realisering af turismepotentialet på Lollands sydkyst. Det har Erhvervsministeriet netop offentliggjort. Lollands sydkyst har potentialet til at blive Hele Danmarks Sydkyst, og med støtten fra Landdistriktspuljen bliver det nu muligt at sætte skub på den udvikling.

Følg med i din omsorgsjournal med Borgerportalen Fra 6. december 2016 kan borgere i Lolland Kommune læse i Borgerportalen, hvis de vil følge med i, hvad kommunens sundhedsmedarbejdere, socialpædagoger og visitatorer skriver i deres omsorgsjournal.

Produktion af ny Storstrømsbro: Alle anbefalinger peger på Nakskov som produktionssted De sidste dage har der lokalt i Vordingborg været røster fremme om, at produktionen af elementer til en ny Storstrømsbro bør lægges i Vordingborg Kommune. 16. november var det budskabet fra byens havnechef i TV Øst, og senest har borgmester Knud Larsen meldt sig på banen. I Lolland Kommune tager borgmester Holger Schou Rasmussen det roligt og stoler på de anbefalinger og aftaler, der udpeger Nakskov i Lolland Kommune som produktionssted.

Lolland Kommunes udgifter til administration lavest i Danmark Ingen steder i det kommunale Danmark bruges der så få ressourcer på administration som i Lolland Kommune. Det fastslår KORA, kommunernes og regionernes analyseinstitut, i deres netop offentliggjorte analyse om kommunernes udgifter til administration.

Nye rutiner på ældre- og sundhedsområdet mindsker risiko for tryksår I 2013 indgik ældre- og sundhedsområdet i Lolland Kommune et samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed om at afprøve en såkaldt "tryksårspakke" som en del af projektet "I sikre hænder". Pakken indeholder metoder til at mindske risikoen for tryksår hos borgerne, og den har vist sig at styrke plejepersonalets faglighed og føre til nye, forbedrede arbejdsgange. De gode erfaringer er gradvis blevet bredt ud til hele ældre- og sundhedsområdet i Lolland Kommune, og inden året er omme, er tryksårspakken i brug på alle plejecentrene og i hjemmeplejen.

Udpegning af distriktschefer og souschefer på skole- og dagtilbudsområdet Processen for udmøntningen af den nye skole- og dagtilbudsstruktur i Lolland Kommune er ved at være på plads. Efter drøftelser med sektorchefer, skoleledere og områdeledere i Dagtilbud blev der 5. oktober udpeget to distriktschefer og to souschefer i de to distriktsledelser samt ledelsen af den understøttende enhed i Børn og Unge. Sammen med medarbejderne skal de nu arbejde videre med at få implementeret den nye struktur.

Det bobler med fritidsinteresser i Lolland Kommune Er du på udkig efter en løbemakker, en rejsekammerat, deltagere til din læseklub eller en ekstra frivillig? Så opret en profil på Lolland Kommunes nye borgerportal Boblberg.dk. Boblberg.dk gør det nemt at finde sammen med andre om fælles interesser og portalen kan dermed få flere til at være aktive, mindske ensomhed og lette adgangen til at blive frivillig.

Har du husket at vaske hænder Vi ved, at vi skal vaske hænder efter toiletbesøg. Men faktisk bør vi vaske hænder mange flere gange om dagen for at undgå smittespredning. Sådan lyder et af budskaberne fra tre hygiejnesygeplejersker fra Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og Region Sjællands MRSA-enhed. I anledning af Den Nationale Hygiejneuge tager de i uge 38 rundt på Lolland og Falster for at sætte fokus på god håndhygiejne.

Lolland Kommune får en mindre direktion Byrådet har tidligere besluttet at reducere direktionen fra fire til tre direktører med virkning fra 2018. Den beslutning fremskyndes, så Lolland Kommunes direktion fremadrettet vil have tre medlemmer.

Veteraner fejres på Flagdagen Igen i år hædrer Lolland Kommune sine veteraner på den Nationale Flagdag mandag den 5. september. Alle er velkomne til at deltage i ceremonien ved Veteranstenen i Jernbaneanlægget i Nakskov fra kl. 18.30-19.00 og i den efterfølgende højtidelighed i Sct. Nikolaj Kirke. Herefter er veteranerne inviteret til reception i det gamle rådhus i Nakskov.

Online dialogværktøj styrker samarbejdet om børns trivsel Lolland Kommune introducerer nu dialogværktøjet "Familiedialog", som skal gøre det nemmere for forældre og fagpersoner at arbejde målrettet sammen om at hjælpe børn og unge, der ikke trives. Familiedialog giver mulighed for at få et overblik over barnets situation på tværs af faggrænser, og værktøjet kan hjælpe til en tidlig opsporing af børn og unge, der ikke har det godt.

Politisk ø-hop: Politikere fra Lolland og Christiansborg besøger Askø, Femø og Fejø Askø, Femø og Fejø får 23. august politisk besøg. Borgmester og viceborgmester fra Lolland Kommune, lokale folketingsmedlemmer og medlemmer fra Folketingets Udvalg for landdistrikter og småøer besøger øerne i Smålandshavet.

Oplev Lolland i rask trav på årets Vandrefestival For 8. gang i træk er Lolland Kommune ved at gøre sig klar til den årlige Vandrefestival, som giver mulighed for at komme på vandreture spredt ud over Region Sjælland. Vandrefestivalen finder sted fra fredag 12. august til søndag 4. september, og på Lolland er der igen i år arrangeret 11 forskellige ture.

Politi og skolebørn på vejene  10. august er børnene tilbage fra sommerferie, og derfor bliver trafikanterne nu mindet om at passe ekstra godt på skolebørnene på vejene. Det sker i Lolland Kommune med kampagnen "Børn på vej", samtidig med at politiet laver kontrol på skolevejene.

 

 

 

Sidst opdateret 13-03-2017