header-img

Telefonliste Visitationen

Telefonliste Center for Støtte og Vejledning

Telefontid: Alle hverdage kl. 8 til 9

Visitator Ældre og Sundhed  Telefon nr.:

                   

Team Nakskov og Team Vest samt plejecentrene: Sandby og Rønnebær

Visitator 54 67 62 15
Vistator 54 67 62 12
Visitator 54 67 66 59

Team Rødby og Team Nordøst samt plejecentrene: Blomsterparken, Bøgevænget, Lykkeseje, Skovcentret og Stokkemarke

Visitator 54 67 62 03
Visitator 54 67 62 33

Team Maribo og Team Sydøst samt plejecentrene: Bøgelunden, Skolebakken og Margretecentret                                 

Visitator 54 67 62 36
Visitator 54 67 62 02

Møllecentret og midlertidige boliger Skovcentret

Visitator 54 67 62 05
Visitator 54 67 62 04
Visitator 54 67 62 35
Visitator 54 67 62 13
Visitator 54 67 62 34

Ældre- og Plejeboliger

Visitator 54 67 62 76
Visitator 54 67 62 11

Øvrig sagsbehandling

Omsorgstandpleje, handicapkørsel og 
ledsagerordning, borgere med talevanskeligheder, forårsaget af hjerneskade

Visitator 54 67 62 76
 
Havehjælp, post til døren 54 67 66 53

Kontaktpersonordning for Døvblindeblevne 54 67 62 36

Borgerstyret personlig Assistance § 95 54 67 66 59

Borgerstyret personlig Assistance § 95 54 67 62 33

Visitation – Social, psykiatri og handicap                       

Telefontid: Alle hverdage kl. 8.30 og 9.30

Team Psykiatri og socialt udsatte

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.

Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, koordinering og samarbejde med kriminalforsorgen og døgnbehandling jf. SEL § 101 til borgere over 25 år.

Heidi Svensson 54 67 62 31
Visitation til borgere med sindslidelse med cpr.: 1-9  
Anitha Freundt 54 67 73 02
Visitation til borgere med sindslidelse med cpr.: 10-13  
Line Koch 54 67 62 07
Visitation til borgere med sindslidelse med cpr: 14-21  
Birgitte Egeberg 54 67 66 46
Visitation til borgere med sindslidelse med cpr: 22-31  

Team Fysiske og psykiske udviklingshandicap

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.

Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, til borgere over 25 år.

Jane Wilkens 54 67 62 37
Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 1-10  
Erling Hyldgaard 54 67 73 14
Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 11-21  
Brian Guldbæk 54 67 52 60
Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 22-31  

 


Erhvervet hjerneskade

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.

Heidi Svensson 54 67 62 31

Visitation til borgere med erhvervet hjerneskade med cpr: 1-15

 
Line Koch 54 67 62 07
Visitation til borgere med erhvervet hjerneskade med cpr: 16-31  

 


BPA – Borgerstyret Personlig Assistance jf. SEL § 96

Heidi Svensson 54 67 62 31
Visitation til borgere med BPA jf. SEL § 96  
Sidnana Poskovic 54 67 62 32
Visitation til borgere med BPA jf. SEL § 96  
Birgitte Egeberg 54 67 66 46
Visitation til borgere med BPA jf. SEL § 96  

 


Team Unge

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse og Særlig tilrettelagt uddannelse.
Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, koordinering og samarbejde med kriminalforsorgen og døgnbehandling til borgere mellem 18 og 25 år.

Bitten Nielsen 54 67 62 83
Visitation til unge med cpr: 1-10  
Susan Andersen 54 67 62 22
Visitation til unge med cpr: 11-19  

 

Anitha Freundt                                                    54 67 73 02
Visitation til unge med cpr: 20-23  
Tine Skytt Nielsen 54 67 62 19
Visitation til unge med cpr: 24-31  

 


 

Merudgifter jf. SEL § 100 – til borgere mellem 18-65 år

Lone Vik 54 67 62 44
Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 til borgere med cpr: 1-7
Ansøgning til behandlingstilbud jf. SEL § 102 til borgere med cpr: 1-7
 
Brian Guldbæk 54 67 52 60
Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 til borgere med cpr: 8-15
Ansøgning til behandlingstilbud jf. SEL § 102 til borgere med cpr: 8-15
 
Erling Hyldgaard 54 67 73 14
Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 til borgere med cpr: 16-23
Ansøgning til behandlingstilbud jf. SEL § 102 til borgere med cpr: 16-23
 
Pernille Nielsen 54 67 62 45
Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 til borgere med cpr: 24-31
Ansøgning til behandlingstilbud jf. SEL § 102 til borgere med cpr: 24-31
 

 


Egenbetaling

Lone Vik 54 67 62 44
Egenbetaling ved ophold i botilbud/døgnophold, krisecentre og forsorgshjem til borgere med cpr: 1-7  
Sidnana Poskovic 54 67 62 32
Egenbetaling ved ophold i botilbud/døgnophold, krisecentre og forsorgshjem til borgere med cpr: 8-15  
Tina Øllegård Nielsen 54 67 62 65
Egenbetaling ved ophold i botilbud/døgnophold, krisecentre og forsorgshjem til borgere med cpr: 16-23  
Katharina Nørgaard 54 67 62 21
Egenbetaling ved ophold i botilbud/døgnophold, krisecentre og forsorgshjem til borgere med cpr: 16-23  
Pernille Nielsen 54 67 62 45
Egenbetaling ved ophold i botilbud/døgnophold, krisecentre og forsorgshjem til borgere med cpr: 24-31  

 

Myndighedsopgave vedr. døgnbehandling jf. SEL § 101

Bitten Nielsen 54 67 62 83
Ansøgning om døgnbehandling ved misbrug til borgere mellem 18 og 24 år med cpr: 1-31  

 


Socialt udsatte – Forsorgshjem jf. SEL § 110

Sidnana Poskovic 54 67 62 32
Koordinerer, udarbejder handleplaner og foretager opfølgning på borgere, der tager ophold på forsorgshjem med cpr: 1-10  
Tina Øllegård Nielsen 54 67 62 65
Koordinerer, udarbejder handleplaner og foretager opfølgning på borgere, der tager ophold på forsorgshjem med cpr: 11-31  
Katharina Nørgaard 54 67 62 21
Koordinerer, udarbejder handleplaner og foretager opfølgning på borgere, der tager ophold på forsorgshjem med cpr: 11-31  

 


 

Krisecentre jf. SEL § 109

Sidnana Poskovic 54 67 62 32
Koordinerer, udarbejder handleplaner og foretager opfølgning på borgere, der tager ophold på krisecenter med cpr: 1-10  
Tina Øllegård Nielsen 54 67 62 65
Koordinerer, udarbejder handleplaner og foretager opfølgning på borgere, der tager ophold på krisecenter med cpr: 11-31  
Katharina Nørgaard 54 67 62 21
Koordinerer, udarbejder handleplaner og foretager opfølgning på borgere, der tager ophold på krisecenter med cpr: 11-31  

 


Behandlingstilbud jf. SEL § 102

Lone Vik 54 67 62 44
Behandler ansøgninger til borgere med cpr: 1-7  
Brian Guldbæk 54 67 52 60
Behandler ansøgninger til borgere med cpr: 8-15  
Erling Hyldgaard 54 67 73 14
Behandler ansøgninger til borgere med cpr: 16-23  
Pernille Nielsen 54 67 62 45
Behandler ansøgninger til borgere med cpr: 24-31  


Telefon/områdeliste hjælpemidler

 

Ansvarlig

Område
Cpr. 1-15 = Borgere med cpr begyndende med 1-15

Cpr. 16-31 = Borgere med cpr begyndende med 16-31

Tlf./mail

 


Grethe
 
  ♦ Team Nakskov cpr. 1-15
  ♦ Team Vest        cpr. 1-15
  ♦ Team Sandby   cpr. 1-15
  ♦ Team Rønnebær cpr. 1-15
  ♦ Krogsbølleparken 
  ♦ Børnesager
  ♦ Synssager
  ♦ Stemmesager
  ♦ Mellemkommunal refusion cpr. 28-31

54 67 62 25


 

 


Lena
 
  ♦ Team Nakskov    cpr. 16-31
  ♦ Team Vest          cpr. 16-31
  ♦ Team Sandby      cpr. 16-31
  ♦ Team Rønnebær cpr. 16-31 
  ♦ Stormarken 
  ♦ Mellemkommunal refusion cpr. 10-15
  ♦ GPS alarmer og seler
  ♦ Kugleprodukter voksne
  ♦ Synssager

54 67 62 26


 

 


Ebbi
 
  ♦ Team Rødby
  ♦ Team Blomsterparken
  ♦ Team Bøgevænget
  ♦ Team Skovcentret cpr. 1-15
  ♦ Bilsager SEL § 114
  ♦ Børnesager
     – herunder SEL § 32  (hjemmetræning)
  ♦ Mellemkommunal refusion cpr. 1-5

54 67 62 40

 

 


Rikke
 
  ♦ Team Nordøst 
  ♦ Team Lykkeseje
  ♦ Team Skovcentret cpr.16- 31 
  ♦ Team Stokkemarke
  ♦ Store boligsager SEL. § 116
  ♦ GPS, alarmer og seler
  ♦ Kugleprodukter voksne
  ♦ Mellemkommunal refusion cpr. 6-9

54 67 62 41

 

 


Lene
 

  ♦ Team Sydøst
  ♦ Team Bøgelunden
  ♦ Team Skolebakken
  ♦ Flintebjerg
  ♦ Stemmesager
  ♦ Kommunikationshjælpemidler
  ♦ Bilsager SEL § 114
  ♦ Mellemkommunal refusion cpr. 23-27

54 67 62 16

 

 


Inge-Lise
 
  ♦ Team Maribo
  ♦ Team Margretecentret 
  ♦ Søndersø og Bellisvej
  ♦ Store boligsager SEL. §116
  ♦ Mellemkommunal refusion cpr. 16-22

54 67 62 17

 

 


Camilla
 

  ♦ Behandling af edifact.
  ♦ Afklaring og bevilling af hjælpemidler ved udskrivelse
  ♦ Hjemmebesøg ved midlertidig bolig/udskrivelse
  ♦ Visitation – Møllecentret
  ♦ Bevilling af APV hjælpemidler

54 67 69 14

 

 


Tina
 

  ♦ Udskrivelser ift. inkontinens
  ♦ Inkontinens SEL. § 112

54 67 62 39

 

 


Pernille
 

  ♦ Kropsbårne hjælpemidler herunder diabetes
  ♦ Administrativ på bilsager
  ♦ Merudgifter jf. SEL § 100
  ♦ Egenbetaling
  ♦ Andre administrative opgaver

54 67 62 45

 

 


Lone
 

  ♦ Kropsbårne hjælpemidler herunder diabetes
  ♦ Administrativ på bilsager
  ♦ Merudgifter jf. SEL § 100
  ♦ Egenbetaling
  ♦ Andre administrative opgaver

54 67 62 44

 

 


Stine
 

  ♦ Høreområdet
 

54 67 62 24

 

 

Sidst opdateret 19-12-2016