header-img

Børn og Ungesektoren

Sektorchef: Lotte Christensen
Souschef: Michael V. Hansen

Socialfaglig Vejledning

Specialkonsulent

Børn og Ungerådgivning

Teamleder Øst - Charlotte Veistrup
- Modtage/Akutteam
- BørneTeam og Ungeteam
- Familieplejen

Teamleder Vest - Pia Østergaard
- BørneTeam og Ungeteam
- HandicapTeam

SSP

Misbrugskonsulent

Familiecenter Toftegård

Decentral leder: Diana Christensen
- Familiecentret
- Familiesupplering
- Eksterngrupperne
- Dagtilbud

Sundhedstjenesten

Decentral leder: Gitte Thorsen

Tandplejen

Decentral leder: Merete Stenstrup

Ungdomsskolen

Leder: Mike Jepsen
Viceungdomsskoleleder: Frank Gravesen

PPRC - Pædagogisk Psykologisk RessourceCenter

Leder: Vibeke Fold

  

Sidst opdateret 22-05-2017