header-img

Børn og Ungesektoren

Sektorchef: Lotte Christensen
Souschef: Michael V. Hansen

Socialfaglig Vejledning

Specialkonsulent

Børn og Ungerådgivning

Teamleder Øst og Vest - Charlotte Veistrup
Faglig koordinator Øst - Lisa Schmidt-Hansen
- Modtage/Akutteam
- BørneTeam
- Ungeteam
- Familieplejen
- HandicapTeam

SSP

Misbrugskonsulent

Familiecenter Toftegård

Decentral leder: Diana Christensen
- Familiecentret
- Familiesupplering
- Eksterngrupperne
- Dagtilbud

Sundhedstjenesten

Decentral leder: Gitte Thorsen

Tandplejen

Decentral leder: Merete Stenstrup

Ungdomsskolen

Leder: Mike Jepsen
Viceungdomsskoleleder: Frank Gravesen

PPRC - Pædagogisk Psykologisk RessourceCenter

Leder: Vibeke Fold

  

Sidst opdateret 13-02-2019