header-img

Kommunens regnskaber fra 2011-2015

Kommunens regnskab for 2015 blev den 31. marts godkendt af byrådet.

Regnskabet endte med et større underskud på bundlinjen på 103,3 mio. kr. og et mindre driftsunderskud på 4,9 mio. kr. Til sammenligning var der i 2014 et driftsoverskud på 97,4 mio. kr. Det dårlige resultat på driften skyldes primært, at kommunens indtægter fra skatter og udligning har været markant faldende siden 2012, mens udgifterne ikke er reduceret i samme omfang.

Regnskabet er en præcis måling af kommunens økonomiske tilstand, da det fokuserer på, hvad der faktisk er sket i løbet af året. Det er også her, du kan læse om udvalgenes arbejde og indsatsområder i 2015.

Godkendelsen er sket en måned senere end sidste år, men må stadig benævnes som tidlig regnskabsaflæggelse.  

Årsberetningen er også denne gang illustreret med flotte og farverige billeder taget af Nakskov Fotogruppe.

Sidst opdateret 28-04-2016