header-img

Kommunens regnskaber fra 2012-2016

Kommunens regnskab for 2016 blev den 30. marts godkendt af byrådet.

Regnskabet endte med et lille underskud på bundlinjen på 10,6 mio. kr. og et driftsoverskud på 82 mio. kr. Til sammenligning var der i 2015 et driftsunderskud på 4,9 mio. kr. Det gode resultat på driften er i tråd med det budget, vi havde lagt for året, så i udgangspunktet er det et meget tilfredsstillende resultat.

Regnskabet er en præcis måling af kommunens økonomiske tilstand, da det fokuserer på, hvad der faktisk er sket i løbet af året. Det er også her, du kan læse om udvalgenes arbejde og indsatsområder i 2016.

Godkendelsen er sket på samme tidspunkt som sidste år og må benævnes som tidlig regnskabsaflæggelse.

Årsberetningen er også denne gang illustreret med flotte og farverige billeder taget af Nakskov Fotogruppe.

Sidst opdateret 11-05-2017