header-img

Budgetforslag 2018 - 2021

Budgetforslag 2018 behandles i Økonomiudvalget den 14. september. Høringsperioden for budgetforslaget finder nu sted, og fristen for aflevering af bemærkninger til budgetforslaget udløber den 25. september.

Torsdag den 14. september 1. behandler Lolland Kommunes økonomiudvalg budgetforslag 2018 til 2021, hvorefter forslaget sendes til udtalelse i MED-organisationen, brugerbestyrelser og hos andre høringsparter.

Svarfristen for indsendelse af kommentarer til budgetforslag 2018 - 2021 er den 25.september 2017. Samtlige svar modtaget inden fristens udløb vil indgå i den videre politiske proces. Kommentarer til budgetforslag 2018 kan sendes til Økonomisk Sekretariat i Lolland Kommune.

Den afsluttende behandling af budgetforslaget finder sted i byrådet torsdag den 12. oktober 2017.

Sidst opdateret 11-09-2017