header-img

Lolland Kommunes budget for 2017

Budgettet for 2017 og fremefter blev godkendt i byrådet den 13. oktober.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten Lolland og Konservative indgik den 10. oktober 2016 forlig om budget 2017 og overslagsårene. Efter Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet blev det fremsendt til behandling i byrådet, som den 13. oktober godkendte budgettet med tilsammen 27 stemmer fra liste A, V, O, L og C.

Budget 2017 kan læses nedenfor.

Sidst opdateret 08-09-2017