header-img

Lolland Kommunes budget for 2018

Budgettet for 2018 og fremefter blev godkendt i byrådet den 12. oktober.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten Lolland, Konservative, Din Stemme og Nye Borgerlige indgik den 4. oktober 2017 forlig om budget 2018 og overslagsårene. Efter Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet blev det fremsendt til behandling i byrådet, som den 12. oktober godkendte budgettet med tilsammen 27 stemmer fra liste A, V, O, L, C, P og D.

Sidst opdateret 28-05-2018