header-img

Befolkningsprognose 2018-2030

Læs den seneste prognose for 2018 og frem

Lolland Kommune har igen i år udarbejdet en befolkningsprognose. Tallene viser, at der den 1. januar 2018 var 41.989 borgere i Lolland Kommune.

Siden 2013, hvor Lolland Kommune mistede 908 borgere, har der været en opbremsning i befolkningstilbagegangen. I 2017 havde vi en tilbagegang på "blot" 295 borgere, hvilket er den laveste tilbagegang i kommunens historie. Samtidig var det andet år i træk, at befolkningstilbagegangen udelukkende skyldtes et negativt fødselsoverskud, hvor antallet af dødsfald i kommunen oversteg antallet af fødsler. Flyttebalancen var i 2017, for anden gang siden kommunesammenlægningen, positiv og endte med at vise 57 flere tilflyttere end fraflyttere.

Prognoseforudsætninger

Prognosen er baseret på forudsætninger om, at fødselshyppigheden vil ligge på samme niveau, som tilfældet var fra 2011 til 2017. Mortaliteten forventes at ligge på samme niveau som i perioden 2014 til 2017, ligesom flyttebalancen også er baseret på udviklingen i perioden 2014 til 2017. Med hensyn til flyttebalancen har Lolland Kommune besluttet at benytte et nyt tiltag i prognosemodellen, hvor der ikke blot ses på historiske flyttedata i Lolland Kommune, men også ses på befolkningsudviklingen i de fem største ”oplandskommuner”. Dette tiltag skyldes, at flyttebalancen i Lolland Kommune dels afhænger af, hvordan befolkningsudviklingen har været, og forventes at blive, og dels afhænger af udviklingen i de kommuner, som Lolland Kommune har størst ”udveksling” af borgere med.

Forventning til 2018

Befolkningsprognoses forventning til udviklingen i 2018 er en befolkningstilbagegang på 315 borgere. Dermed er der en forhåbning om, at den positive udvikling, Lolland Kommune har oplevet de seneste år, vil fortsætte. Prognosen viser fortsat, at antallet af børn i alderen 0 til 16 år vil være faldende i prognoseperioden. Ligeledes forventes et fald i antallet af erhvervsaktive, mens antallet af ældre over 65 år forventes at stige fremadrettet.

Sidst opdateret 24-05-2018