header-img

Befolkningsprognose 2016-2028

Læs den seneste prognose for 2016 og frem

Lolland Kommune har igen i år udarbejdet en befolkningsprognose. Den nye prognose viser, at antallet af indbyggere er faldet fra 48.642 ved kommunesammenlægningen i 2007 til 42.638 pr. 1. januar 2016.

Den opbremsning i befolkningstilbagegangen, som Lolland Kommune oplevede i 2014, fortsatte i 2015, hvor kommunen mistede 387 borgere. Det forventes, at udviklingen fremadrettet vil ligge på et tilsvarende niveau, sådan at man i 2028 vil være nede på godt 38.500 borgere i Lolland Kommune.

Prognosen er baseret på forudsætninger om, at fødselshyppigheden vil ligge på niveauet fra 2011 til 2015. Dødshyppigheden forventes at ligge på samme niveau som i perioden 2008 til 2015, mens flyttebalancen er baseret på udviklingen i perioden 2003 til 2015. Grundet opbremsningen i 2014 og 2015 vægter flyttedata fra de to pågældende år dobbelt i forhold til flyttedata fra den resterende periode.

Prognosen viser fortsat, at antallet af skolesøgende børn samt børn, der har behov for dagpasning, er svagt faldende i prognoseperioden. Ligesom der også ses et fald i antallet af erhvervsaktive, mens antallet af ældre over 65 år er stigende fremadrettet.

Sidst opdateret 18-05-2016