header-img

Tilsyn med dagtilbud

Det pædagogiske tilsyn med institutionerne er både underlagt en myndighedsopgave og en udviklingsopgave.


Tilsyn i institutionerne består af tre dele:

  1. Den forberedelse som den enkelte institution er forpligtet på via en rapport og fremadrettede indtastninger i Hjernen & Hjertet. Her evaluerer institutionen arbejdet med de pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger.
  2. Et konkret dialogbaseret tilsynsmøde, hvor forældrerepræsentant, medarbejderrepræsentant, leder samt pædagogisk udviklingskonsulent mødes til en drøftelse af kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø på baggrund af institutionsrapporten.
  3. Et tilsynsbesøg, hvor den pædagogiske konsulent observerer det konkrete læringsmiljø og den pædagogiske praksis. Observationerne drøftes efterfølgende med leder knyttet til konkrete anbefalinger til udvikling af den pædagogiske kvalitet.

I forhold til punkt 1 og 2 fremsender den pædagogiske konsulent et skriftligt referat fra tilsynsmødet inklusiv eventuelle anbefalinger og henstillinger. Det er alene op til institutionen at afgøre, om man ønsker at arbejde videre med den pædagogiske konsulents anbefalinger.

På baggrund af punkt 1 og 2 udarbejdes en fælles kvalitetsrapport, som er tilgængelig på Kommunens hjemmeside

Konsulenten skal give henstillinger i de tilfælde, hvor dagtilbuddets praksis ikke er inden for de rammer, der er fastsat i Dagtilbudsloven, af Lolland Kommunes byråd samt af Børne- og Skoleudvalget.

Hvis der er givet henstillinger, skal lederen udarbejde en handleplan herfor. Handleplanen skal fremsendes til den pædagogiske konsulent senest en måden efter at dagtilbuddet har modtaget referatet fra tilsynsmødet. Den pædagogiske konsulent skal herefter godkende lederens handleplan.

 

 

Sidst opdateret 11-07-2017