header-img

Spørgsmål og svar

Nedenfor ses nogle af de oftest stillede spørgsmål til Stadsarkivet.

1. Hvordan søger jeg om tilgængelighed og dispensation?

Kontakt Lolland Stadsarkiv for nærmere aftale om adgang til sagen, hvis den er yngre end 20 år. Sager med personoplysninger skal være ældre end 75 år gamle før du kan se dem uden dispensation.

2. Hvad gør jeg, hvis vi skal holde skolejubilæum og der er skolekammerater, jeg ikke kan finde?

Hvis du har gået på en folkeskole i Lolland Kommune og vil vide, hvem du gik i klasse med, er der forskellige muligheder for at få disse oplysninger.
Hvis du har taget en afsluttende eksamen før 1979, kan du få en kopi af eksamensprotokollen, der kun viser navne og fødselsdatoer. Hvis du har taget afsluttende eksamen efter 1978 findes materialet ikke i protokoller men i løsblade, som ikke er klasseopdelt. Stadsarkivet kan udarbejde en klasseliste til dig ud fra dette materiale. Du kan ikke selv få direkte adgang til materialet, da det indeholder personfølsomme oplysninger.

3. Hvad gør jeg, hvis mit eksamensbevis fra min folkeskole er blevet væk?

På stadsarkivet findes der eksamensprotokoller fra folkeskolerne i Lolland Kommune. Du kan ikke rekvirere et egentligt eksamensbevis, men stadsarkivet kan lave en kopi af dine års- eller eksamenskarakterer.
Du skal kunne oplyse hvilket år og fra hvilken skole du har taget eksamen. Hvis din skole stadig eksisterer, kan du også prøve at henvende dig direkte til den.
Er du gået ud af skolen fra 2000 og frem kan du selv udskrive dit eksamensbevis.
Log ind med NemID på www.kmdskolearkiv.dk

4. Hvordan finder jeg min børnesag?

Hvis du har været anbragt uden for hjemmet, eller på anden måde har en børnesag i kommunen, har du mulighed for at se din egen sag. Det varierer en del, hvor mange børnesager, der er bevaret.
Bemærk at du skal søge Stadsarkivet om dispensation for at få adgang til sagen.
Læs mere om tilgængelighedsreglerne her

5. Hvor finder jeg stadsarkivets læsesal?

Lolland Stadsarkiv råder ikke over en læsesal på rådhuset i Maribo. Hvis du har brug for at besøge arkivet, er det derfor en god ide at lave en aftale i forvejen. Der vil så blive reserveret et mødelokale til dig, hvor du kan sidde i fred og ro med dine arkivalier.
På Nakskov Lokalhistoriske Arkiv findes en læsesal, som kan anvendes. Ønsker du at se arkivalierne her, bedes du aftalte det i god tid, således at de kan transporteres fra Stadsarkivet til læsesalen. Normal ekspeditionstid er 3 dage.

6. Hvordan bestiller jeg arkivalier i STARBAS?

Du kan finde vejledningen i at bestille arkivalier i STARBAS her.

Sidst opdateret 22-05-2018