header-img

Søg i arkivet

Du kan søge i Lolland Stadsarkivs samling via www.starbas.net

Du skal være opmærksom på, at det langt fra er alt, som er registreret og søgbart via www.starbas.net
Dele af de kommunale arkiver er afleveret til Statens Arkiver og registreret der. Du kan derfor også prøve at søge på Rigsarkivets hjemmeside
Hvis du er usikker på hvilken kommune du skal søge i, kan du få flere oplysninger under Lolland Kommunes arkiver

Borgerlige ægteskabsbøger

Lolland Stadsarkiv opbevarer de borgerlige ægteskabsbøger fra 1970 til i dag. For især Nakskov, Rudbjerg og Rødby Kommuner gælder det, at ægteskabsbøgerne fra perioden 1923 til 1970 også befinder sig på Stadsarkivet.
Man kan frit få oplysninger fra borgerlige ægteskabsbøger når der er gået 50 år fra vielsesdatoen.
Har du brug for en kopi af din vielsesattest bedes du henvende dig til Borgerservice på borgerservice@lolland.dk eller tlf.: 54 67 67 67.

Eksamensbeviser

På stadsarkivet findes der eksamensprotokoller fra folkeskolerne i Lolland Kommune. Du kan ikke rekvirere et egentligt eksamensbevis, men Stadsarkivet kan lave en kopi af dine års- eller eksamenskarakterer.
Du skal kunne oplyse hvilket år og fra hvilken skole, du har taget eksamen. Hvis Stadsarkivet ikke har eksamensprotokollerne må du prøve at henvende dig direkte til skolen.
Er du gået ud af skolen fra skoleåret 2010/2011 og frem kan du selv udskrive dit eksamensbevis. Log ind med NemID på www.kmdskolearkiv.dk

Find dine klassekammerater

Hvis du har gået på en folkeskole i Lolland Kommune og vil vide, hvem du gik i klasse med, er der forskellige muligheder for at få disse oplysninger.
Hvis du har taget en afsluttende eksamen før 1979, kan du få en kopi af eksamensprotokollen, der kun viser navne og fødselsdatoer.
Hvis du har taget afsluttende eksamen efter 1978 findes materialet ikke i protokoller men i løsblade, som ikke er klasseopdelt. Stadsarkivet kan udarbejde en klasseliste til dig ud fra dette materiale. Du kan ikke selv få adgang til materialet, da det indeholder personfølsomme oplysninger.
Du skal oplyse dit nuværende navn og det navn du havde, da du gik i skole, samt fødselsdato og fødested, skolens navn, din klasse samt det år, du tog din afsluttende eksamen, når du kontakter Lolland Stadsarkiv.

Børnesager

Hvis du har været anbragt uden for hjemmet, har du mulighed for at se din egen sag.
Det varierer en del, hvor mange børnesager, der er bevaret fra de gamle kommuner.
Bemærk at du skal søge Stadsarkivet om dispensation for at få adgang til sager, der er under 75 år gamle.

Folkeregisteroplysninger

Folkeregisteret blev oprettet i 1923. Dets primære funktion var at holde rede på, hvor den enkelte borger boede på et givent tidspunkt. Folkeregisteret modtog oplysninger om de enkelte borgere fra forskellige andre kommunale myndigheder, f.eks. oplysninger om børnebidrag og medlemskab af sygekasse.

Sådan blev hovedkortene ført

  • Børn og adoptivbørn blev opført på deres forældres kort indtil de fyldte 15 år. Plejebørn og børn som boede udenfor hjemmet i længere tid fik egne hovedkort.
  • Hver borger fik eget hovedkort ved det fyldte 15. år.
  • Ved ægteskab blev kvinden opført på mandens kort. Kvindens hovedkort (pigekort) blev udtaget til afgangsregistret. Parret fik et nyt hovedkort i mandens navn.
  • Mandens gamle kort blev udtaget til afgangsregisteret og placeret under hans navn Hvis 1. kone var død og ikke havde et pigekort, blev kortet anbragt i hendes navn i afgangsregisteret.
  • Ved skilsmisse videreførte manden hovedkortet. Kvinden fik enten et nyt kort eller videreførte sit pigekort.
  • Hovedkortet blev flyttet til afgangsregisteret (Hovedkort, døde) med mindre der var en efterlevende ægtefælle (enke eller enkemand). Når enken/enkemanden døde, blev kortet flyttet til afgangsregisteret i dennes navn (Hovedkort, døde).
  • Kortet blev flyttet til afgangsregisteret under hovedpersonens navn (Hovedkort, fraflyttede).

Finder du ikke det, du søger

  • Mænd og kvinder gift før 1923, som døde før deres ægtefælle, findes på den efterlevende ægtefælles hovedkort.
  • Børn, der døde inden det 15. år er anført på farens/morens hovedkort, med mindre de havde været væk fra hjemmet i længere tid og derfor havde fået eget hovedkort.
  • Personer, som døde efter 1968, skal søges i CPR-registret.

 

Tilgængelighed

Folkeregisterkort er tilgængelige 75 år efter den sidste indførsel på hovedkortet.
For at få oplysninger fra folkeregisterkortet skal du oplyse personens navn og fødselsdag eller navn og adresse til stadsarkivet.

For oplysninger, der er yngre end 75 år skal du lave en adresseforespørgsel via denne selvbetjeningsløsning. Uanset om henvendelsen gælder oplysninger, som er yngre eller ældre end 75 år opkræves et gebyr på 52 kr. pr. forespørgsel.
 

Sidst opdateret 22-05-2018