header-img

Legater

På siden her vil det blive slået op, når der er legater at søge.

Fælleslegat for værdige trængende i Lolland Kommune

Hvert år op til jul, har du mulighed for at søge om økonomisk hjælp gennem Fælleslegatet for værdige trængende. Uddeling af legatportioner sker til formål, der ikke er dækket af den til enhver tid gældende lovgivning om offentlige ydelser.

Legatportionerne forventes udbetalt inden julen 2018, og portionernes størrelse fastsættes efter skøn i hvert tilfælde. Modtagere af legatet vil få besked senest i uge 50.

Sådan søger du

Hent ansøgningsskemaet nederst på siden her eller i Jobcenter Lolland, Campus Nakskov, Lillievej 4, 4900 Nakskov eller i Borgerservice i Nakskov og Maribo.

Udfyld ansøgningsskemaet, og send det til Lolland Kommune, så det er kommunen i hænde senest 31. oktober 2018. Du kan sende det via Digital Post på borger.dk eller e-Boks.dk. Skriv ”Uddeling af legat /Marianne Jørgensen” i emnefeltet. Sender du skemaet med Digital Post, fungerer dit NemID som underskrift, og det er derfor ikke nødvendigt at underskrive skemaet i hånden.

Er du fritaget for Digital Post, kan du sende skemaet til Strategi- og Direktionssekretariatet, Jernbanegade 7, 4930 Maribo.

Sidst opdateret 14-09-2018