header-img

Legater

På siden her vil det blive slået op, når der er legater at søge.

Fælleslegat for værdige trængende i Lolland Kommune

Hvert år op til jul, har du mulighed for at søge om økonomisk hjælp gennem Fælleslegatet for værdige trængende. Uddeling af legatportioner sker til formål, der ikke er dækket af den til enhver tid gældende lovgivning om offentlige ydelser.

Legatportionerne forventes udbetalt inden julen 2018, og portionernes størrelse fastsættes efter skøn i hvert tilfælde. Modtagere af legatet vil få besked senest i uge 50.

Fristen for at søge Fælleslegatet for værdige trængende i Lolland Kommune var 31. oktober 2018.

Sidst opdateret 01-11-2018