header-img

Arbejdsmiljøredegørelse

Ældre & Sundheds arbejdsmiljøredegørelser

Ældre & Sundhed er arbejdsmiljøcertificeret efter standarden OHSAS 18001 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1193 om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem.
Det er kravet i bekendtgørelse 1193, der ligger til grund for udarbejdelse af den årlige Arbejdsmiljøredegørelse og det er kravene til indhold, der definerer overskrifterne i redegørelsen.

2011

2012

2013

2014

2015

Sidst opdateret 05-12-2016