header-img

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder er et overordnet udtryk for den kvalitet og service som Lolland Kommune tilbyder.

I kvalitetsstandarderne synliggøres de overordnede og konkrete mål, byrådet har fastsat for det enkelte område – ikke mindst via det politisk fastsatte serviceniveau.

Kvalitetsstandarderne er en helt afgørende forudsætning for at kommunen kan træffe afgørelser, som afspejler de politiske vedtagelser.
Standarderne er nødvendige for, at der kan skabes sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne, og ikke mindst sammenhæng mellem mål og midler i de kommunale opgaver.

Området for almene boliger

Disse standarder dækker områderne omkring Lov om almene boliger -  Plejebolig, Ældrebolig

Sidst opdateret 18-10-2017