header-img

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder er et overordnet udtryk for den kvalitet og service som Lolland Kommune tilbyder.

I kvalitetsstandarderne synliggøres de overordnede og konkrete mål, byrådet har fastsat for det enkelte område – ikke mindst via det politisk fastsatte serviceniveau.

Kvalitetsstandarderne er en helt afgørende forudsætning for at kommunen kan træffe afgørelser, som afspejler de politiske vedtagelser.
Standarderne er nødvendige for, at der kan skabes sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne, og ikke mindst sammenhæng mellem mål og midler i de kommunale opgaver.

Lov om social service

Disse standarder dækker områderne  jævnfør lov om social service

Sundhedsloven

Disse standarder dækker områderne  jævnfør Sundhedsloven

Det specialiserede område

Disse standarder dækker områderne på det specialiserede område.

Området for almene boliger

Disse standarder dækker områderne omkring Lov om almene boliger -  Plejebolig, Ældrebolig

Området for Hjælpemidler

Disse standarder dækker Hjælpemiddelområdet efter lov om social service § 112, 113, 114 og 116

Lov om Aktiv socialpolitik

Denne standard dækker områderne  jævnfør lov om aktiv socialpolitik (Aktivpolitik)

Sidst opdateret 17-05-2017