header-img

Frit leverandørvalg i Lolland Kommune

Lolland Kommune skal godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør af ydelser på § 83 området i Serviceloven, der opfylder de krav som kommunen har fastsat.

Uanset om borgeren får hjemmehjælp til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, er der mulighed for selv at vælge, hvem af de af kommunen godkendte leverandører, der skal levere hjemmehjælpen.

I Lolland Kommune er følgende leverandører godkendt til at levere personlig pleje og/eller praktisk hjælp:

Kommunal leverandør:

Godkendte private leverandører:

Ældre & Sundhed

 

 

I Lolland Kommune er følgende leverandører godkendt til at levere madservice

Kommunal leverandør:

Godkendt privat leverandør:

Fælleskøkkenet
www.faelleskoekkenet.dk
Telefon 72 41 16 00
Det Danske Madhus/ KRAM:
www.detdanskemadhus.dk
Telefon 70 70 26 46

 

Beboere i plejeboliger og lignende er, i henhold til Servicelovens § 92, ikke omfattet af muligheden af frit leverandørvalg.  
Yderligere information fås ved henvendelse til Visitationen - Social & Arbejdsmarked.