header-img

Frit leverandørvalg i Lolland Kommune

Lolland Kommune skal godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør af ydelser på § 83 området i Serviceloven, der opfylder de krav, som kommunen har fastsat.

Uanset om borgeren får hjælp til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, er der mulighed for selv at vælge, hvem af de af kommunens godkendte leverandører, der skal levere hjælpen.

I Lolland Kommune er følgende leverandører godkendt til at levere personlig pleje og/eller praktisk hjælp:
 

Kommunal leverandør 

  • Ældre & Sundhed


Godkendte private leverandører
 

  • Lev Vel Sjælland APS
    Tlf.: 70 25 25 17
    lev-vel.dk
     

Ønsker du at modtage personlig og praktisk hjælp fra en privat leverandør skal du henvende dig til Visitationen. 
 

I Lolland Kommune er følgende leverandører godkendt til at levere madservice:

Kommunal leverandør:

Godkendt privat leverandør:

Fælleskøkkenet
www.faelleskoekkenet.dk
Telefon 72 41 16 00
Det Danske Madhus/ KRAM:
www.detdanskemadhus.dk
Telefon 70 70 26 46

 

Beboere i plejeboliger og lignende er, i henhold til Servicelovens § 92, ikke omfattet af muligheden af frit leverandørvalg.  
Yderligere information fås ved henvendelse til Visitationen - Social & Arbejdsmarked.

Sidst opdateret 14-12-2018