header-img

Seniorjob

Du kan have ret til seniorjob, hvis du har opbrugt din dagpengeret, og der højst er fem år til, du går på efterløn

Hvis du har ret til seniorjob, får du et brev fra din a-kasse ca. tre måneder før, du har opbrugt din dagpengeret. Herefter kan du søge om seniorjob ved at sende en anmodning herom til HR-sektoren, Jernbanegade 7, 4930 Maribo.

I et seniorjob bliver du ansat i et job i kommunen efter gældende overenskomst på området. Ansættelsen er tidsbegrænset og ophører dagen før, du skal gå på efterløn.

Du skal søge tidligst tre måneder før og senest to måneder efter, din dagpengeperiode udløber. Det er vigtigt, du søger i god tid, så du ikke risikerer at stå uden indkomst i en periode.

Anmodning om Seniorjob skal indeholde

Til din anmodning om seniorjob kan du benytte dette ”Oplysningsskema seniorjob”.

Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn
 • Personnummer
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Eventuel e-mail adresse
 • Beskrivelse af uddannelse og tidligere beskæftigelse (eventuelt et CV)
 • Dokumentation for:
  • hvornår dagpengeretten udløber samt den sats der udbetales dagpenge efter (fuldtids eller deltids forsikret).
  • hvornår eventuel arbejdsmarkedsydelse udløber.
  • indbetaling til efterlønsordningen

Vi vil i Lolland Kommune bestræbe os på, at finde et job der passer til dine interesser, viden og kvalifikationer, hvorfor vi, foruden ovenstående, gerne ser, at du vedlægger en mere formel ansøgning om seniorjob indeholdende eksempelvis en beskrivelse af dig selv, hvordan din tidligere erhvervserfaring kan bidrage til at løfte opgaven i Lolland Kommune, samt anden relevant information.

Procedure for behandling af anmodning

Når Lolland Kommune modtager anmodning om seniorjob sendes der en kvittering for modtagelsen. Kommunen fastsætter herefter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med ansøgeren og bl.a. under hensyn til kvalifikationer og interesser.

Yderligere information

Har du yderligere spørgsmål til Seniorjob ordningen er du velkommen til at kontakte Personalekonsulent

Claus Petersen

Telefon: 54 67 68 04

Sidst opdateret 02-10-2017