header-img

Pædagogisk assistentelev

Du søger optagelse som Pædagogisk Assistent i Lolland Kommune via link på Lolland Kommunes jobside. Ansøgningsfristen er hvert halve år den 1. september (med start i februar) og den 1. marts (med start i august).

For at blive ansat, skal du

  • have gennemført eller være i gang med Grundforløb 2 til PA-uddannelsen, og
  • dokumentere uddannelse i førstehjælp og brandbekæmpelse.

Er du over 25 år, sammensættes uddannelsens længde efter din eventuelle erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer, derfor skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering (RVK) for at blive optaget på uddannelsen. Det er SOSU Nykøbing, der laver realkompetencevurderingen.

Uddannelsen veksler mellem praktik- og skoleperioder, hvor du lærer, hvordan du kan være med til at støtte børn og unge i deres udvikling.
Du får undervisning i pædagogik og psykologi, i samfund og sundhed og i at være sammen på en god og udviklende måde. Du lærer også om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære og at arbejde med konflikthåndtering.

For yderligere information om uddannelsen kontakt
administrativ medarbejder Bente Jensen på telefon 54 67 61 32 eller 
pædagogisk konsulent Susan Pedersen på telefon 54 67 65 27.

Sidst opdateret 02-03-2017