header-img

Meddelelser fra Teknik- og Miljømyndigheden

Her kan du læse alle meddelelser og afgørelser på plan- og miljøområdet i Lolland Kommune. Klagefristen skal regnes fra den dato, de enkelte meddelelser er blevet udgivet her på siden. Du kan abonnere på meddelelserne via nyhedsmails og RSS-feeds.

Offentlig høring om ophævelse af bevaringsværdien på bevaringsværdig bygning, Bukkehavevej 14, 4970 Rødby

Offentlig høringsperioden er fra 18. oktober til 15. november 2017.

Udgivet 18.10.2017

Landzonetilladelse til garage og rytterstue Mallehøjvej 1, 4930 Maribo

Der er d. 18. oktober 2017 givet tilladelse til opførelse af en garage samt lovliggørelse af rytterstue på ny placering.

Udgivet 18.10.2017

Tilladelse til rørbro i kommunevandløb 65 Maribo i Søllested Skov

Tilladelsen er meddelt d. 18. oktober 2017.

Udgivet 18.10.2017

Landzonetilladelse til opførelse af multtoilet på Lyttesholmvej 4A, 4970 Rødby

Lolland Kommune har den 17. oktober 2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Lyttesholmvej 4A, 4970 Rødby, matr. nr. 26ah Bjernæs By, Olstrup.

Udgivet 18.10.2017

Høring om åbning af rørlagt kommunevandløb 32 Maribo i Merretskov

Høringen er fra 17. oktober til 14. november 2017.

Udgivet 17.10.2017

Endelig vedtagelse af "Tillæg til Plan- og Udviklingsstrategi 2016 - 2030"

Lolland Kommune har d. 12. oktober 2017 endelig vedtaget "Tillæg til Plan- og Udviklingsstrategi 2016 - 2030"

Udgivet 13.10.2017

Udledningstilladelse af overfladevand fra transformatorstation på Stenvadsvej 25A, 4983 Dannemare

Lolland Kommune har givet tilladelse til nedsivning af renset overfladevand fra fundaments- og opsamlingsbakker fra Gloslunde transformatorstation i forbindelse med en udvidelse.

Udgivet 13.10.2017

Ny udledningstilladelse til Dannemare Renseanlæg og udvidelse af renseanlægget er ikke VVM-pligtig

Lolland Spildevand A/S har fået ny udledningstilladelse til Dannemare Renseanlæg

Udgivet 11.10.2017

Landzonetilladelse til ændring af ejendommens status fra fritidsbolig til helårsbolig på Askhavnsvej 3, 4945 Femø

Lolland Kommune har den 6. oktober 2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Askhavnsvej 3, 4945 Femø, matr. nr. 25l Nørreby By, Femø. Der er givet tilladelse til at ændre status på ejendommen fra fritidshus til helårsbolig.

Udgivet 6.10.2017

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Østre Fuglsang 1, 4900 Nakskov

Tilladelse til etablering af jordvarmeslanger på ejendommen Østre Fuglsangvej 1, 4900 Nakskov

Udgivet 6.10.2017

Landzonetilladelse til opførsel af tilbygning på ejendommen Halsted Byvej 6, 4900 Nakskov

Der er givet tilladelse til opførsel af tilbygning på 50 m², for frostfri opbevaring af vandtanke

Udgivet 5.10.2017

Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven på ejendommen Langelinie, 4970 Rødby

Der er givet tilladelse til opstilling af solcelleanlæg indenfor sø- og å beskyttelseslinjen.

Udgivet 5.10.2017

Udledning af grundvand fra forpumpning

Tidsbegrænset tilladelse til, at aflede vand fra forpumpning af tre overvågningsboringer i Maribo.

Udgivet 4.10.2017

Landzonetilladelse til opførelse af garage på Egelundsvej 10, 4895 Errindlev

Der er givet tilladelse til opførsel af en garage på Egelundvej 10 i Errindlev

Udgivet 3.10.2017

Landzonetilladelse til opstilling af af mast til mobilantenner på Darketvej 2A, 4970 Rødby

Der er givet tilladelse til opstilling af mast til mobilantenner

Udgivet 3.10.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for Boligområdet Rosnæs, Nakskov

Planerne er i høring til 30. oktober 2017.

Udgivet 2.10.2017

Tilladelse til udledning af overfladevand fra erhvervsområde nord for Maribo til Kommunevandløb 29 (Tokkeløkkebækken) via forsinkelsesbassin.

Lolland Kommune har givet tilladelse til udledning af renset overfladevand fra et 2,86 ha stort erhvervsområde nord for Maribo.

Udgivet 29.9.2017

Landzonetilladelse til ændring af ejendommens status fra fritidsbolig til helårsbolig på Maribovej 38, 4960 Holeby

Lolland Kommune har den 29. september 2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Maribovej 38, 4960 Holeby, matr. nr. 20k Holeby By, Holeby. Der er givet tilladelse til at ændre status på ejendommen fra fritidshus til helårsbolig.

Udgivet 29.9.2017

Landzonetilladelse til udstykning af vindmølleparcel til eksisterende vindmølle - Harpelundevej 48, 4900 Nakskov

Lolland Kommune har den 28. september 2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Harpelundevej 48, 4900 Nakskov, matr. nr. 10b Skovbølle By, Købelev. Der er givet tilladelse til udstyning af vindmølleparcel til eksisterende vindmølle.

Udgivet 28.9.2017

Landzonetilladelse til udstykning af vindmølleparcel til eksisterende vindmølle - Kristinefeltvej 6, 4983 Dannemare

Lolland Kommune har den 28. september 2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Kristinefeltvej 6, 4983 Dannemare, matr. nr. 11 Bådesgård Hgd., Græshave. Der er givet tilladelse til udstykning af vindmølleparcel til eksisterende vindmølle.

Udgivet 28.9.2017

Miljøtilladelse til udvidelse af eksisterende hold af frilandssøer på Præstegårdsvej 11, 4900 Nakskov

Lolland Kommune har givet tilladelse til udvidelse af holdet af frilandssvin fra 55 årssøer med smågrise til 12 kg til 200 årssøer med grise til 12 kg samt en årlig produktion af 4.500 smågrise (12-30 kg) og 288 slagtesvin (30-118 kg) – alle på friland.

Udgivet 27.9.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Langelinie Solcellepark

Lolland Kommune har vedtaget planerne d. 21. september 2017.

Udgivet 26.9.2017

Miljøgodkendelse til knuseanlæg på Park og Vejs materialeplads, Nakskov

Park og Vej i Lolland Kommune har ansøgt om miljøgodkendelse til et knuseanlæg i forbindelse med etablering af en ny materialeplads på Narvikvej 11, 4900 Nakskov.

Udgivet 26.9.2017

Endelig ophævelse af helt eller delvist 8 lokalplaner

Kommuneplan 2017-2029 ophæver helt eller delvist 8 lokalplaner.

Udgivet 22.9.2017

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029

Lolland Kommune vedtog kommuneplanen d. 24. august 2017.

Udgivet 22.9.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Erhvervsareal på Rødbyhavn Havn

Lolland Kommune har vedtaget planen d. 9. august 2017.

Udgivet 9.8.2017

VVM-tilladelse til vindmøller ved Skodsebølle

Offentliggjort d. 23. juni 2017.

Udgivet 23.6.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Vindmøller ved Skodsebølle

Lolland Kommune har vedtaget planen d. 22. juni 2017.

Udgivet 23.6.2017

VVM-tilladelse til vindmøller ved Rødby Fjord III

Offentliggjort d. 23. juni 2017.

Udgivet 23.6.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Vindmøller ved Rødby Fjord III

Lolland Kommune har vedtaget planen d. 22. juni 2017.

Udgivet 23.6.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Sommerhusområdet Dannemare Strand

Lolland Kommune har vedtaget planerne d. 7. juni 2017.

Udgivet 15.6.2017

Endelig ophævelse af dele af Lokalplan 367-2 ved Axeltorv i Nakskov

Teknik- og Miljømyndigheden offentliggør planen d. 1. juni 2017.

Udgivet 1.6.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for udvidelse af solcelleanlæg ved Rødby Fjord

Lolland Kommune har vedtaget planerne d. 23. maj 2017.

Udgivet 31.5.2017

VVM-Screening - Nyt vandindvindingsscenarie til anlægsfasen for Kyst til Kyst-projektet - Femern forbindelsen

VVM-screening af nyt vandindvindingsscenarie.

Udgivet 11.5.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for nedrivning af boliger i Utterslev

Planen er offentliggjort d. 8. maj 2017.

Udgivet 8.5.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for opstilling af 9 vindmøller ved Nøjsomheds Odde

Planen er offentliggjort d. 29. april 2017.

Udgivet 28.4.2017