header-img

Meddelelser fra Teknik- og Miljømyndigheden

Her kan du læse alle meddelelser og afgørelser på plan- og miljøområdet i Lolland Kommune. Klagefristen skal regnes fra den dato, de enkelte meddelelser er blevet udgivet her på siden. Du kan abonnere på meddelelserne via nyhedsmails og RSS-feeds.

VVM-tilladelse til vindmøller ved Skodsebølle

Offentliggjort d. 23. juni 2017.

Udgivet 23.6.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Vindmøller ved Skodsebølle

Lolland Kommune har vedtaget planen d. 22. juni 2017.

Udgivet 23.6.2017

VVM-tilladelse til vindmøller ved Rødby Fjord III

Offentliggjort d. 23. juni 2017.

Udgivet 23.6.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Vindmøller ved Rødby Fjord III

Lolland Kommune har vedtaget planen d. 22. juni 2017.

Udgivet 23.6.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Sommerhusområdet Dannemare Strand

Lolland Kommune har vedtaget planerne d. 7. juni 2017.

Udgivet 15.6.2017

Landzonetilladelse til at ændre status fra fritidshus til helårsbolig, Sortevej 6, 4960 Holeby

Lolland Kommune har den 15. juni 2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Sortevej 6, 4960 Holeby, matr. nr. 12d Hillestolpe By, Krønge. Der er givet tilladelse til at ændre status på ejendommen fra fritidshus til helårsbolig.

Udgivet 15.6.2017

Tilladelse til udledning af processpildevand, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 3.

Tilladelse meddeles til afledning af processpildevand til offentlig kloak fra tankstation tilhørende Circle K., Rødbyvej 143, 4900 Nakskov. Klagefristen er 12. juli 2017.

Udgivet 14.6.2017

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved renovering af 2 boringer ved Regionalvandværket matr. nr 2ab, Skelstofte Hgd, Vesterborg

Udgivet 12.6.2017

Tilladelse til renovering af 2 boringer ved overboring på Regionalvandværket

Udgivet 12.6.2017

Tilladelse til udledning af grundvand, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 1.

Tilladelse meddeles til udledning af grundvand til kommunevandløb 40L i forbindelse med genopførelse af motorvejsbro ved Lundegårdsvej, Rødby. Klagefristen er 7. juli 2017.

Udgivet 9.6.2017

Tilladelse til udledning af processpildevand, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 1

Tilladelse meddeles til udledning af processpildevand til offentlig kloak fra vaskehal, tilhørende OK a.m.b.a., Gasværksvej 8, 4930 Maribo. Klagefristen er 5. juli 2017.

Udgivet 7.6.2017

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2021 og tilhørende miljøvurdering er godkendt af byrådet

Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2011-2021 er udarbejdet for at give mulighed for, at udbygningen af Dannemare renseanlæg kan igangsættes uafhængig af tidspunktet for vedtagelse af en revideret spildevandsplan.

Udgivet 7.6.2017

Høring: Etablering af Fjernvarme i Hillested

Byrådet i Lolland Kommune godkendte den 23. maj 2017 at fjernvarmeprojektet sendes i høring i 4 uger.

Udgivet 1.6.2017

Endelig ophævelse af dele af Lokalplan 367-2 ved Axeltorv i Nakskov

Teknik- og Miljømyndigheden offentliggør planen d. 1. juni 2017.

Udgivet 1.6.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for udvidelse af solcelleanlæg ved Rødby Fjord

Lolland Kommune har vedtaget planerne d. 23. maj 2017.

Udgivet 31.5.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for Langelinie Solcellepark

Planerne er i høring frem til 7. august 2017.

Udgivet 30.5.2017

Knuthenborg-Boringstilladelse og midlertidig indvindingstilladelse til en markvandingsboring ved Vindmøllerne

Lolland Kommune har 14. november 2016 på vegne af Knuthenborg gods modtaget ansøgning fra Jesper Høgh, Arkitektgården ApS, Nystedvej 7, 4930 Maribo, om etablering af 3 markvandingsboringer til vanding af 40 ha specialafgrøder pr boring.

Udgivet 30.5.2017

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af en Markvandingsboring ved vindmøllerne, matr. Nr. 7a, Maglemer By, Hunseby

Knuthenborg Gods, Knuthenborg Allé 2, 4930 Maribo har anmodet om tilladelse til at etablere en markvandingsboring ved vindmøllerne, Matr. nr. 7a, Maglemer By, Hunseby.

Udgivet 30.5.2017

Miljøgodkendelse til Scandlines Oliesepareringsanlæg

Lolland Kommunes Teknik- og Miljømyndighed har den 29. maj 2017 meddelt miljøgodkendelse til Scandlines Oliesepareringsanlæg, Færgestationsvej 5, 4970 Rødby.

Udgivet 30.5.2017

Miljøgodkendelse til Scandlines Færgehavn Containerplads

Lolland Kommunes Teknik- og Miljømyndighed har den 29. maj 2017 meddelt miljøgodkendelse til Scandlines Færgehavn Containerplads, Færgestationsvej 5, 4970 Rødby.

Udgivet 30.5.2017

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af udhus mm., Åvej 18, 4953 Vesterborg

Lolland Kommune har den 24-05-2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Åvej 18, 4953 Vesterborg, matr. nr. 1l Hejringe By, Birket. Der er givet tilladelse til ændret anvendelse af udhus til beboelse samt opførelse af 42 m2 1.sal på bygningen.

Udgivet 29.5.2017

Landzonetilladelse til etablering af støjvold langs skel, Højbygårdvej 20A, 4970 Rødby

Lolland Kommune har den 24-05-2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Højbygårdvej 20A, 4970 Rødby, matr. nr. 1a Højbygård Hgd., Tågerup. Der er givet tilladelse til etablering af en støjvold langs skel mod flyveplads. Støjvolden har en længde på 120 m og en højde på 3 m.

Udgivet 29.5.2017

VVM-Screening - Nyt vandindvindingsscenarie til anlægsfasen for Kyst til Kyst-projektet - Femern forbindelsen

VVM-screening af nyt vandindvindingsscenarie.

Udgivet 11.5.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for nedrivning af boliger i Utterslev

Planen er offentliggjort d. 8. maj 2017.

Udgivet 8.5.2017

VVM-tilladelse til opstilling af 9 vindmøller ved Nøjsomheds Odde

Offentliggjort den 3. maj 2017

Udgivet 3.5.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for opstilling af 9 vindmøller ved Nøjsomheds Odde

Planen er offentliggjort d. 29. april 2017.

Udgivet 28.4.2017