header-img

Meddelelser fra Teknik- og Miljømyndigheden

Her kan du læse alle meddelelser og afgørelser på plan- og miljøområdet i Lolland Kommune. Klagefristen skal regnes fra den dato, de enkelte meddelelser er blevet udgivet her på siden. Du kan abonnere på meddelelserne via nyhedsmails og RSS-feeds.

Høring af Forslag til Tillæg til Plan- og Udviklingsstrategi 2016 - 2030

Forslag til Tillæg til Plan- og Udviklingsstrategien er i høring til kl. 13.00 - torsdag d. 12. oktober 2017.

Udgivet 17.8.2017

Afgørelse om, at skift i dyretype på ejendommene Koholtvej 46, 4951 Nørreballe ikke kræver miljøgodkendelser

Lolland Kommune har afgjort, at skrift i dyretype på ejendommene Koholtvej 46, 4951 Nørreballe med CVR nr. 20625481 – ikke kræver særskilt miljøgodkendelser efter bestemmelserne i husdyrgodkendelsesloven. På ejendommen ændres sobesætningen fra 300 årssøer til 280 årssøer og den årlige smågriseproduktion fra 8.700 stk. (7,3-32 kg) til 10.380 stk. (7,3-32 kg). Samlet ændring fra 109 dyreenheder til 113 dyreenheder.

Udgivet 11.8.2017

Miljøgodkendelse til Bredgaard Bådværft ApS, Vestre Kaj 50B, 4970 Rødby

NIRAS har d. 17. juli 2017 på vegne af Bredgaard Bådeværft ApS indsendt ansøgning om miljøgodkendelse til et nyt bådeværft beliggende på Vestre Kaj 50B, 4970 Rødby.

Udgivet 10.8.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Erhvervsareal på Rødbyhavn Havn

Lolland Kommune har vedtaget planen d. 9. august 2017.

Udgivet 9.8.2017

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen Birketvej 188, 4941 Bandholm

Lolland Kommune har givet tilladelse til, at ejendommens ejer etablerer jordvarmeanlæg på ejendommen Birketvej 188, 4941 Bandholm, matrikel nr. 13a, Reersnæs By, Bandholm.

Udgivet 2.8.2017

Landzonetilladelse til at udstykke en eksisterende bolig samt et nyt areal til beboelse

Lolland Kommune har den 31-07-2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Gustav Wiedsvej 20, 4900 Nakskov, matr. nr. 12a Branderslev By, Branderslev. Der er givet tilladelse til at udstykke en eksisterende bolig samt et areal på 8592 m2. Ejendommen skal anvendes som beboelsesejendom.

Udgivet 1.8.2017

Landzonetilladelse til at etablere en ny sø med et areal på ca. 600 m²

Lolland Kommune har den 27-07-2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Bymøllevej 31, 4900 Nakskov, matr. nr. 2a Jesby, Købelev

Udgivet 28.7.2017

Uglevejen 10 - Afgørelse om ikke VVM-pligt ved fornyelse og udvidelse af indvindingstilladelse til markvandingsboring DGU nr. 230.165

Udgivet 27.7.2017

Fornyelse og udvidelse af vandindvindingstilladelse til boring DGU nr. 230.165

Den 10. marts 2015 har Lolland Kommune modtaget ansøgning om fornyelse og udvidelse af vandindvindingstilladelsen for boringen DGU nr. 230.165, placeret på Bandholmvej 23, 4930 Torrig, matrikel 4 a, Torrig By Birket, fra Niels Hansen, Uglevejen 10, 4913 Horslunde.

Udgivet 27.7.2017

Udvidelse af åbningstider, Nordic Sugar A/S Nakskov: VVM-redegørelse og miljørapport

Nordic Sugar A/S Nakskov har søgt om udvidelse af åbningstiderne på fabrikken Tietgensvej 1, 4900 Nakskov, således at fabrikken fremover kan modtage roer døgnet rundt alle ugens dage.

Udgivet 4.7.2017

Høring: Etablering af Fjernvarme i Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Byrådet i Lolland Kommune godkendte den 22. juni 2017 at fjernvarmeprojektet sendes i høring i 8 uger. Offentlig høring frem til 24. august 2017.

Udgivet 29.6.2017

VVM-tilladelse til vindmøller ved Skodsebølle

Offentliggjort d. 23. juni 2017.

Udgivet 23.6.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Vindmøller ved Skodsebølle

Lolland Kommune har vedtaget planen d. 22. juni 2017.

Udgivet 23.6.2017

VVM-tilladelse til vindmøller ved Rødby Fjord III

Offentliggjort d. 23. juni 2017.

Udgivet 23.6.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Vindmøller ved Rødby Fjord III

Lolland Kommune har vedtaget planen d. 22. juni 2017.

Udgivet 23.6.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for Sommerhusområdet Dannemare Strand

Lolland Kommune har vedtaget planerne d. 7. juni 2017.

Udgivet 15.6.2017

Endelig ophævelse af dele af Lokalplan 367-2 ved Axeltorv i Nakskov

Teknik- og Miljømyndigheden offentliggør planen d. 1. juni 2017.

Udgivet 1.6.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for udvidelse af solcelleanlæg ved Rødby Fjord

Lolland Kommune har vedtaget planerne d. 23. maj 2017.

Udgivet 31.5.2017

VVM-Screening - Nyt vandindvindingsscenarie til anlægsfasen for Kyst til Kyst-projektet - Femern forbindelsen

VVM-screening af nyt vandindvindingsscenarie.

Udgivet 11.5.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for nedrivning af boliger i Utterslev

Planen er offentliggjort d. 8. maj 2017.

Udgivet 8.5.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for opstilling af 9 vindmøller ved Nøjsomheds Odde

Planen er offentliggjort d. 29. april 2017.

Udgivet 28.4.2017