header-img

Meddelelser fra Teknik- og Miljømyndigheden

Her kan du læse alle meddelelser og afgørelser på plan- og miljøområdet i Lolland Kommune. Klagefristen skal regnes fra den dato, de enkelte meddelelser er blevet udgivet her på siden. Du kan abonnere på meddelelserne via nyhedsmails og RSS-feeds.

Offentlig bekendtgørelse af kommunalbestyrelsens beslutning om ophævelse af bevaringsudpegning af Bibrostræde 19, 4900 Nakskov

Økonomiudvalget godkendte den 23. marts 2017 bevaringsophævelsen og dermed nedrivningen af Bibrostræde 19, 4900 Nakskov, matr. nr. 74a, Nakskov Bygrunde.

Udgivet 24.3.2017

Offentlig bekendtgørelse af kommunalbestyrelsens beslutning om ophævelse af bevaringsudpegning af Duevej 19, 4970 Rødby

Økonomiudvalget godkendte den 23. marts 2017 bevaringsophævelsen og dermed nedrivningen af Duevej 19, 4970 Rødby, matr. nr. 2i, Vejleby By, Vejleby.

Udgivet 24.3.2017

Miljøgodkendelse til udvidelse af besætningen af søer på ejendommen Skovbøllevej 15, 4900 Nakskov

Lolland Kommune har givet miljøgodkendelse til udvidelse af so besætningen på ejendommen Skovbøllevej 15, 4900 Nakskov. Der er givet miljøgodkendelse til en udvidelse fra 234 en besætning på 585 årssøer og en årlig produktion af 18.720 smågrise (7,1-31 kg) og 400 slagtesvin/polte (31-110 kg) til en besætning på 1.400 årssøer.

Udgivet 22.3.2017

Offentlig høring om ophævelse af bevaringsværdien på bevaringsværdig bygning, Kirke Allé 6, 4970 Rødby

Offentlig høring fra den 21. marts til 18. april 2017. Lolland Kommune har d. 14. marts modtaget ansøgning om ophævelse af bevaringsværdien på Kirke Allé 26, 4970 Rødby, matr. nr. 43a, Rødby Bygrunde.

Udgivet 21.3.2017

Landzonetilladelse til terrænregulering mm., Klostergade 33, 4930 Maribo

Lolland Kommune har den 16-03-2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Klostergade 33, 4930 Maribo, matr. nr. 495, Maribo Byjorder m.fl.. Der er givet tilladelse til terrænregulering, ombygning af ishus til formidlingsrum samt træbrygge langs Maribo sø.

Udgivet 17.3.2017

Oprettelse af vandråd i 2017

Landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, inviteres til at deltage i vandråd i 2017.

Udgivet 10.3.2017

Miljøgodkendelse af nyt flisfyret varmeværk til Maribo Varmeværk

Lolland Kommunes Teknik- og Miljømyndighed har den 8. marts 2017 meddelt miljøgodkendelse til Maribo Varmeværk, C.E. Christiansensvej 23A, 4930 Maribo. Det nye varmeværk vil primært blive baseret på skovflis og vil have en kapacitet på 8 MW. Der opstilles en 40 m høj stålskorsten og en akkumuleringstank på 3.500 m3. Miljøgodkendelsen indeholder vilkår om drift, indretning, affald, støj m.v.

Udgivet 10.3.2017

Offentlig høring af hel eller delvis ophævelse af 8 lokalplaner

Lolland Kommune har den 23. februar 2017 besluttet, at sende Forslag til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2017. Forslag til Kommuneplan 2017-2029 ophæver hel eller delvis 8 lokalplaner.

Udgivet 8.3.2017

Høring af Forslag til Kommuneplan 2017-2029

Forslaget er i høring frem til den 3. maj 2017. Der afholdes borgermøde torsdag 6. april kl. 17-19.30 på Lalandia.

Udgivet 8.3.2017

Offentlig høring om bevaringsophævelse på 23 bygninger i forbindelse med Kommuneplan 2017-2029

Offentlig høring fra den 8. marts 2017 til 3. maj 2017.

Udgivet 8.3.2017

Landzonetilladelse til at genopføre enfamiliehus, Blanshovedvej 9, 4941 Bandholm

Lolland Kommune har den 07-03-2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Blanshovedvej 9, 4941 Bandholm, matr. nr. 16ad Blans By, Stokkemarke. Der er givet tilladelse til at genopføre et enfamiliehus efter brand.

Udgivet 8.3.2017

Endelig vedtagelse af Lokalplan for blandet byområde i Horslunde

Planen er offentliggjort d. 2. marts 2017.

Udgivet 2.3.2017

Landzonetilladelse til indretning af ny ferielejlighed i tidligere ladebygning på Skelstrupvej 32, 4930 Maribo

Lolland Kommune har den 01-03-2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Skelstrupvej 32, 4930 Maribo, matr. nr. 1a Skelstrup By, Hunseby. Der er givet tilladelse til indretning af en ny ferielejlighed i en tidligere ladebygning. Der vil herefter være 10 ferielejligheder til brug for Bed and Breakfast.

Udgivet 2.3.2017

Høring om nedrivning af bevaringsværdig bygning, Vestergade 13 i Maribo

Høringsperioden er frem til 26. april 2017.

Udgivet 1.3.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for Grandfeldts Gård i Maribo

Planerne er i høring frem til 26. april 2017.

Udgivet 1.3.2017

Tilladelse til rør bro og krydsning med kabler i kommunevandløb 1.0 Højreby

Udgivet 28.2.2017

Høring af Forslag til lokalplan for sommerhusområdet Dannemare Strand

Planerne er i høring frem til 11. april 2017.

Udgivet 14.2.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for udvidelse af solceller ved Rødby Fjord

Planerne er i høring frem til 3. april 2017.

Udgivet 3.2.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for opstilling af 9 vindmøller ved Nøjsomheds Odde

Planerne er i høring frem til 29. marts 2017.

Udgivet 31.1.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for opstilling af 3 vindmøller i Skodsebølle

Planerne er i høring frem til 29. marts 2017.

Udgivet 31.1.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for opstilling af 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Planerne er i høring frem til 29. marts 2017.

Udgivet 31.1.2017

Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-21 er i offentlig høring i 8 uger

Forslaget vedrører en udbygning af Dannemare renseanlæg, som efterfølgende giver mulighed for at nedlægge alle de gamle renseanlæg den sydvestlige del af kommunen.

Udgivet 31.1.2017