header-img

Meddelelser fra Teknik- og Miljømyndigheden

Her kan du læse alle meddelelser og afgørelser på plan- og miljøområdet i Lolland Kommune. Klagefristen skal regnes fra den dato, de enkelte meddelelser er blevet udgivet her på siden. Du kan abonnere på meddelelserne via nyhedsmails og RSS-feeds.

Tilladelse til anvendelse af brønd til påfyldning af marksprøjte, Korterupvej 7, 4920 Søllested

Udgivet 22.2.2017

Landzonetilladelse til udstykning af en ejendom til helårsbeboelse, Egemosevej 10, 4930 Maribo

Lolland Kommune har den 21-02-2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Egemosevej 10, 4930 Maribo, matr. nr. 6a Langet By, Østofte. Der er givet tilladelse til udstykning af en ejendom til helårsbeboelse.

Udgivet 22.2.2017

Landzonetilladelse til opstilling af 2 filtre, Højbygårdvej 31, 4960 Holeby

Lolland Kommune har den 21. februar 2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Højbygårdvej 31, 4960 Holeby, matr. nr. 1bg Holeby By, Holeby. Der er givet tilladelse til opstilling af 2 filtre, proceskøler og luftindtag.

Udgivet 22.2.2017

Landzonetilladelse til etablering af sø, Sædingegårdsvej 15, 4970 Rødby

Lolland Kommune har den 16-02-2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Sædingegårdsvej 15, 4970 Rødby, matr. nr. 82, Rødby Fjord, Tirsted. Der er givet tilladelse til etablering af en ny sø med et areal på ca. 1200 m2.

Udgivet 17.2.2017

Landzonetilladelse til opført solcelleanlæg, Tårsvej 138, 4912 Harpelunde

Lolland Kommune har den 16.02.2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Tårsvej 138, 4912 Harpelunde, matr. nr. 10a Tårs By, Sandby. Der er givet tilladelse til et 6 kW solcelleanlæg placeret på ladetag.

Udgivet 17.2.2017

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus, Tårs Landevej 166, 4900 Nakskov

Lolland Kommune har den 15-02-2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Tårs Landevej 166, 4900 Nakskov, matr. nr. 37a Branderslev By, Branderslev. Der er givet tilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på 151 m2.

Udgivet 16.2.2017

Høring af Forslag til lokalplan for sommerhusområdet Dannemare Strand

Planerne er i høring frem til 11. april 2017.

Udgivet 14.2.2017

Afgørelse om revurdering, Tjørnevangsvej 5, 4912 Harpelunde

Lolland Kommune har revurderet miljøgodkendelse af hold af søer på ejendommen Tjørnevangsvej 5, 4912 Harpelunde.

Udgivet 10.2.2017

Miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven §12 om udvidelse af produktionen af smågrise og slagtesvin på ejendommen Skovhusevej 7, Vesterborg

Udgivet 8.2.2017

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen Tårsvej 206, Harpelunde

Udgivet 8.2.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for udvidelse af solceller ved Rødby Fjord

Planerne er i høring frem til 3. april 2017.

Udgivet 3.2.2017

Ansøgning om § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktion

Lolland Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen på Knuthenlund, Knuthenlundvej 7B, 4952 Stokkemarke.

Udgivet 3.2.2017

Landzonetilladelse til udstykning af vindmølleparcel, Almindevej 37, 4920 Søllested

Lolland Kommune har den 2. februar 2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Almindevej 37, 4920 Søllested, matr. nr. 7a Alminde By, Landet. Der er givet tilladelse til udstykning af vindmølleparcel til eksisterende vindmølle.

Udgivet 3.2.2017

Landzonetilladelse til udstykning af vindmølleparcel, Hobyvej 33, 4983 Dannemare

Lolland Kommune har den 2. februar 2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Hobyvej 33, 4983 Dannemare, matr. nr. 6a Hoby By Gloslunde. Der er givet tilladelse til udstykning af vindmølleparcel til eksisterende vindmølle.

Udgivet 3.2.2017

Ansøgning om opstart af produktion af smågrise og slagtesvin i eksisterende stalde på ejendommen Vindeholmevej 3 A, 4900 Nakskov

Lolland Kommune har modtaget ansøgninger om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven § 12 om igen at producerer smågrise og slagtesvin på ejendommen Vindeholmevej 3 A, 4900 Nakskov.

Udgivet 2.2.2017

Landzonetilladelse til at ændre status fra fritidshus til helårsbolig, Godthåbsvej 6, 4952 Stokkemarke

Lolland Kommune har den 01-02-2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen Godthåbsvej 6, 4952 Stokkemarke, matr. nr. 47b Keldernæs By, Stokkemarke. Der er givet tilladelse til at ændre boligens status fra fritidshus til helårsbolig.

Udgivet 2.2.2017

Landzonetilladelse til tilbygning til fritidshus, Lyttesholmvej 41, 4970 Rødby

Lolland Kommune har den 01-02-2017 meddelt landzonetilladelse på ejendommen Lyttesholmvej 41, 4970 Rødby, matr. nr. 1n Lungholm Inddæmning, Olstrup. Der er givet tilladelse til en tilbygning på 9,5 m2 til det eksisterende fritidshus, således at det får et areal på 43 m2.

Udgivet 2.2.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for opstilling af 9 vindmøller ved Nøjsomheds Odde

Planerne er i høring frem til 29. marts 2017.

Udgivet 31.1.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for opstilling af 3 vindmøller i Skodsebølle

Planerne er i høring frem til 29. marts 2017.

Udgivet 31.1.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for opstilling af 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Planerne er i høring frem til 29. marts 2017.

Udgivet 31.1.2017

Landzonetilladelse til etablering af sø, Højbygårdvej 22, 4970 Rødby

Lolland Kommune har den 30-01-20174 meddelt landzonetilladelse på ejendommen - Højbygårdvej 22, 4970 Rødby, matr. nr. 1d Højbygård Hgd., Tågerup. Der er givet tilladelse til etablering af en ny sø med et areal på ca. 600 m2.

Udgivet 31.1.2017

Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-21 er i offentlig høring i 8 uger

Forslaget vedrører en udbygning af Dannemare renseanlæg, som efterfølgende giver mulighed for at nedlægge alle de gamle renseanlæg den sydvestlige del af kommunen.

Udgivet 31.1.2017

Tilladelse til afledning af processpildevand, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 3

Tilladelse meddeles til afledning af processpildevand til offentlig spildevandsledning fra PJ Diesel, Østre Allé 4A, 4970 Rødby. Klagefristen er 27. februar 2017.

Udgivet 30.1.2017

Høring om drænpumpestation i Onsevig

Niels Skafte, Skafte Agro Aps, Vantorevej 43, 4880 Nysted har ansøgt om tilladelse til etablering af en privat drænpumpestation til udpumpning af drænvand fra matr. nr. 1c Vindeby By, Vindeby i Onsevig.

Udgivet 26.1.2017

Høring af Forslag til Lokalplan for nedrivning af ældreboliger i Utterslev

Planen er i høring frem til 20. marts 2017.

Udgivet 23.1.2017

Høring af debatoplæg til solcelleanlæg ved de 11 vindmøller i vindmølleområdet, Rødby Fjord I

Debatoplægget er i høring frem til d. 18. februar 2017.

Udgivet 19.1.2017

Revurdering af miljøgodkendelse Højfjældevej 5, Nakskov

Udgivet 5.1.2017