header-img
  • Udgivet 11.1.2019

Vil du være nævning og domsmand?

Du kan blive skrevet på grundlisten fra 1. februar

Går du med tanker om at være nævning eller domsmand - også kaldet lægdommer - så har du mulighed for at søge optagelse på den kommende grundliste, hvorfra der udtages nævninge og domsmænd til By- og Landsretten.

Senest den 1. april 2019 skal den nye grundliste gældende for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2023 sendes til Østre Landsret.

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere, og de har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager.

Domsmænd og nævninge er den samme gruppe personer. Om man er domsmand eller nævning afhænger derfor af, hvilken type straffesag, der er tale om.

Lægdommere udtages for 4 år ad gangen – og næste periode løber fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023. Hvervet som lægdommer er borgerligt ombud, og det vil sige, at du har pligt til at være lægdommer i hele perioden.

Hvem kan blive lægdommer?

Det er helt almindelige borgere, som får til opgave at virke som nævninge og domsmænd – det er netop meningen, at det skal være et bredt udsnit af befolkningen. Der er dog visse krav, du skal leve op til for at kunne blive lægdommer.

Først og fremmest kan du ikke være lægdommer, hvis du fx er ansat ved politiet, er advokat eller fængselsbetjent. Derudover er det et krav at du:

  • er dansk statsborger
  • har valgret til folketinget
  • har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • har en ren straffeattest
  • ikke fylder 80 år inden udløbet af perioden 1. januar 2020 - 31. december 2023

Der er dog ingen garanti for, at du kommer på grundlisten, selvom du umiddelbart lever op til alle kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange borgere i Lolland Kommune, der ønsker at blive optaget på listen.

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på eksempelvis køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelse.

Hvordan bliver man udvalgt?

Nævninge og domsmænd bliver valgt for 4 år ad gangen. Dette sker ved lodtrækning i Landsretten fra en såkaldt grundliste, som Lolland Kommunes grundlisteudvalg står for at udarbejde.

Det er denne liste, du kan ansøge om at komme på. Alle kan søge om optagelse på grundlisten, men man kan ikke være sikker på at komme på grundlisten. 

Nuværende nævninge og domsmænd skal også søge igen.

Du kan læse mere om at være nævning eller domsmand på domstolens hjemmeside

Ansøgningsskemaet er under udarbejdelse og vil kunne hentes her på siden omkring 1. februar 2019.

Ansøgningsfristen vil være 1. marts 2019