header-img
  • Udgivet 20.12.2018

Turister roser Maribo og Nakskov

Turister i Maribo og Nakskov er generelt meget tilfredse med deres ophold i de to byer. Det viser to nye undersøgelser, som Lolland Kommune har fået gennemført. Undersøgelserne af Maribo og Nakskov er en del af en større afdækning af turister og gæsters oplevelser i i alt 18 danske byer, som fonden Dansk Kyst- og Naturturisme står bag.

 

Undersøgelserne bygger på 251 personlige interviews og to telefoninterviews med turister i Maribo og 186 personlige interviews og to telefoninterviews med turister i Nakskov i perioden 2. juli – 19. august 2018.

Resultaterne skal bruges i arbejdet med byrumsprogrammerne for Maribo og Nakskov som et supplement til de input lokale borgere har givet i tidligere undersøgelser.

Stor tilfredshed

Undersøgelserne viser, at en stor del er meget tilfredse med deres ophold i de to byer. Samlet set svarer næsten 90 % af de adspurgte i Maribo og 63 % af de adspurgte i Nakskov, at byerne i høj eller meget høj grad lever op til deres forventninger.

Fælles for mange af besvarelserne er, at de besøgende sætter pris på Maribo og Nakskovs bynære natur, hyggelige bymiljøer med god atmosfære og de gamle bydele/huse.

Ønsker om bedre skiltning og flere aktiviteter for børn og unge

Turisterne har dog også forslag til, hvad der kan gøre byerne endnu bedre at besøge. Blandt andet peger flere på, at der mangler kort over byerne, og at skiltning til seværdigheder og turistkontorer kunne være bedre. Det er noget af det, der allerede arbejdes på, så der kan komme nye skilte op til sommer.

Foruden bedre skiltning er der efterspørgsel på flere aktiviteter for børn og unge. Det giver anledning til at se på mulighederne for flere legepladser og flere områder for unge i stil med projektet ved Lolland Produktionsskole i Maribo, hvor der er ved at blive indrettet et område med redskaber og opholdsmøbler, der må bruges af alle.

Forskellige behov i Maribo og Nakskov

Undersøgelserne viser også, at der er stor forskel på de besøgende i de to byer og på deres formål med at komme der. I Nakskov er det primært gæster fra lokalområdet, som bruger byen. Deres formål med besøget er overvejende at shoppe i butikker og handle dagligvarer. I Maribo er der derimod mange overnattende gæster fra andre steder i landet og fra udlandet. Deres primære formål med besøget er at opleve stemningen og seværdighederne i byen.

I det videre arbejde med byrumsprogrammerne skal der derfor sættes fokus på fortsat at sikre et godt butiksudbud i Nakskov og samtidig skabe flere overnatningsmuligheder for at tiltrække flere besøgende langvejs fra.

Læs mere

Læs mere om undersøgelserne og metoden bag i de to rapporter, som ligger på siderne om byrumsprogrammerne.

Du finder hele rapporten om Maribo nederst på siden her.

Du finder hele rapporten om Nakskov nederst på siden her.