header-img
 • Udgivet 29.5.2018

Statens bredbåndspulje 2018

Informationsmøde 13. juni i Nykøbing – alle er velkomne

Bedre bredbånd i jeres lokalområde? Så kan statens bredbåndspulje være en mulighed. Der er ansøgningsfrist til puljen 15. oktober, så det er nu, et bredbåndsprojekt skal overvejes, hvis bredbåndspuljen skal være en mulighed.

I år er der 100 mio. kr. i puljen målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse med dårlig bredbåndsdækning. Det er adresser, vi har mange af på Lolland-Falster, og derfor inviterer Energistyrelsen den 13. juni til informationsmøde om puljen.

Mødet finder sted på Rådhuset i Nykøbing F., Parkvej 37, 4800 Nykøbing F., kl. 15-17.00.

Alle er velkomne til informationsmødet, hvor der er tilmeldingsfrist 7. juni. Tilmelding sker på tele@ens.dk med oplysning om, at man deltager i mødet i Nykøbing, samt navn og mail-adresse.

Du kan læse mere om statens bredbåndspulje på Energistyrelsens hjemmeside.

Hvilke adresser kan få tilskud fra bredbåndspuljen?

Bredbåndspuljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse med dårlig bredbåndsdækning.

En adresse skal have dårlig bredbåndsdækning for at kunne søge bredbåndspuljen. En adresse har dårlig bredbåndsdækning, hvis der maksimalt er adgang til 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload. Det er en forudsætning, at der ikke foreligger konkrete planer fra en bredbåndsudbyder om at forberede dækningen inden for tre år.

Hvem kan søge bredbåndspuljen?

Bredbåndspuljen er efterspørgselsdrevet. Den kan søges af kommuner og lokale sammenslutninger til brug for lokale bredbåndsprojekter.

Et lokalt bredbåndsprojekt etableres med henblik på at skaffe bedre dækning til de tilskudsberettigede adresser i et lokalområde. Et lokalområde kan eksempelvis være én eller flere sammenhængende veje. Det kan også være et større område.

Kriterier for tilskud – Pointmodellen

Ansøgninger om tilskud fra bredbåndspuljen bliver vurderet ud fra en objektiv pointmodel, som afgør, hvilke projekter der kan opnå tilskud fra bredbåndspuljen. Der indgår seks kriterier i pointmodellen:

 1. Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s (vægtning 25 pct.)
 2. Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s (vægtning 25 pct.)
 3. Andel af landzoneadresser i land- og yderkommuner (vægtning 10 pct.)
 4. Projektets størrelse (vægtning 10 pct.)
 5. Totalprisen pr. tilslutning (vægtning 10 pct.)
 6. Egenbetaling (vægtning 20 pct.)

Pointmodellen vil blive nærmere beskrevet i den vejledning, som Energistyrelsen vil lave for bredbåndspuljen 2018. Et udkast til vejledningen er i høring og kan ses her.

Du skal selv have penge op af lommen

Det er et krav, at der i projektet indgår egenfinansiering på mindst 4.000 kr. pr. adresse. Egenbetalingen beregnes som et gennemsnit pr. adresse. Det vil derfor være muligt at arbejde med forskellige niveauer for egenbetaling internt i et bredbåndsprojekt, så længe den gennemsnitlige egenbetaling udgør minimum 4.000 kr. Chancerne for at få tilskud kan øges via en højere gennemsnitlig egenfinansiering pr. adresse.

Det maksimale tilskud

Der kan maksimalt ydes et tilskud fra bredbåndspuljen på 2/3 af projektets samlede tilskudsberettigede omkostninger. De samlede omkostninger inkluderer:

 • Tilskud fra bredbåndspuljen
 • Egenbetaling fra de deltagende adresser
 • Et eventuelt kommunalt tilskud
 • Bredbåndsudbyderens økonomiske bidrag til projektet