header-img
  • Udgivet 28.4.2017

Skærper kontrol med leverandører af privat hjemmehjælp

Styrelsen for Patientsikkerhed har 27. april givet Lolland Kommune to påbud om udarbejdelse af skriftlige retningslinjer for kommunens samarbejde med private leverandører af sundhedsydelser.

Lolland Kommune har fået påbud om:

  • Inden 7. maj 2017 skal kommunen udarbejde skriftlige retningslinjer for håndtering af sundhedsfaglige ydelser, som private leverandører udfører på vegne af kommunen.
  • Inden 7. maj 2017 skal kommunen udarbejde en skriftlig retningslinje for, hvordan kommunen sikrer, at private leverandører af sundhedsydelser på vegne af kommunen giver en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig behandling og derudover orienterer kommunen om eventuelle patientsikkerhedsmæssige problemer og opfølgningen på disse.
     

Det er påbud, som Lolland Kommune tager til efterretning og naturligvis følger:

”Ligesom vi er i god dialog med andre tilsynsmyndigheder, så ser vi nu frem til konstruktiv dialog og vejledning fra Styrelsen fra Patientsikkerhed, så retningslinjerne bliver i overensstemmelse med deres anbefalinger. Og så det sker så hurtigt som muligt”, siger borgmester Holger Schou Rasmussen og fortsætter:

”Det har før som nu byrådets høje prioritet at tilbyde en ordentlig velfærd til vores ældre borgere. Til det hører også kontrollen af vores private leverandør, og når tilsynet vurderer, at den kontrol, vi har i dag, ikke er tilstrækkelig, så retter vi selvfølgelig ind”.

Lolland Kommune vil hurtigst muligt og senest 7. maj udarbejde de skriftlige retningslinjer som beskrevet i de to påbud. Samtidig udarbejdes der en allonge til leverandørkontrakten, hvor det præciseres, at fremtidige klager, som kommer til den private leverandør skal gives videre til kommunen for opfølgning.

Lolland Kommunes bemærkninger af 21. april til påtænkte påbud 
Afgørelsen af 27. april 2017 fra Styrelsen for Patientsikkerhed