header-img
  • Udgivet 6.12.2017

Plejecentre vil bruge livshistorier i demensplejen

Lolland Kommune har fået del i Sundhedsstyrelsens pulje på 3,8 millioner kr., som skal bruges til at inddrage borgernes livshistorier i demensplejen.

Din identitet er et sammenkog af det liv og de oplevelser, du har haft indtil videre. Glemmer du din livshistorie, bliver det derfor også svært for dig at holde fast i, hvem du er. En udfordring, som mange demente lever med.

Heldigvis er der mulighed for at hjælpe demente med at bevare identiteten og livsglæden ved aktivt at inddrage den enkeltes livshistorie i plejen. Det er omdrejningspunktet i et projekt på plejecentrene i Lolland Kommune, som har modtaget støtte fra Sundhedsstyrelsen.

Velkendte handlinger giver ro og glæde

Projektleder og kvalitetskoordinator i Ældre & Sundhed Birgitte Topp-Jakobsen giver et eksempel på, hvordan plejecentrene konkret vil arbejde med de dementes livshistorie:  

”Lad os sige, at vi har en gammel gartner siddende på et plejecenter, som altid har haft jord imellem fingrene. Så skal han da med ud i haven og grave, i det omfang han kan og har lyst selvfølgelig. Måske kigger han bare på, måske lægger han et løg i jorden. Hovedsagen er, at han er med i noget, som engang har betydet noget for ham. Det giver ro og glæde at beskæftige sig med noget, der tidligere har været en fast del af livet,” fortæller Birgitte Topp-Jakobsen, og fortsætter:

”Det kan også være andre små hverdagssituationer, fortællinger eller fotos, der hjælper de demente til selv at huske, og samtidig få andre til at forstå, hvem de er.”

Livshistorier som en del af journalen

”Vi er i forvejen opmærksomme på at bruge livshistorien aktivt i plejen, så det er ikke nyt for plejecentrene i Lolland Kommune. Men med projektet her skal vi til at arbejde meget mere systematisk og målrettet med at få indsamlet oplysninger og bruge dem i dagligdagen,” fortæller Birgitte Topp-Jakobsen.

Planen er, at der skal skrives livshistorier for alle borgerne på plejecentrene, og at historierne skal indgå som en fast del af omsorgssystemet og de elektroniske journaler. Ældrerådet har været med til at udforme et overordnet skema, men for at kunne udfylde det så præcist som muligt er der behov for de pårørendes hjælp. De har nemlig den største viden om de interesser og den historie, der kan bruges aktivt i hverdagen til at skabe livskvalitet for deres demente familiemedlem eller ven.

Starter som pilotprojekt

I første omgang er projektet gået i gang som et pilotprojekt i Blomsterparken og på Sandby Ældrecenter. De to centre er nu i fuld gang med at teste projektet og indsamle erfaringer, inden projektet skal spredes til alle kommunens øvrige plejecentre i løbet af 2018.

Om Sundhedsstyrelsen pulje til livshistorier i demensplejen

Sundhedsstyrelsens pulje på 3,8 millioner kroner skal give inspiration til at forbedre brugen af livshistorier i demensplejen. Sundhedsstyrelsen har gennemgået de i alt 41 ansøgninger og indstillet 12 ansøgere til et tilskud fra puljen. Herefter har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og ældreminister Thyra Frank (LA) endeligt godkendt de 12 projekter. Projekterne er forankret i 13 kommuner og tager fat på vidt forskellige aspekter af brugen af livshistorier.