header-img
  • Udgivet 14.11.2017

Ny politik for mad og bevægelse

Lolland Kommunes mad- og bevægelsespolitik for børn og unge er blevet opdateret med nye officielle kostråd og nye anbefalinger om fysisk aktivitet.

Mad- og bevægelsespolitikken for børn og unge bygger på Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om mad og måltider, fysisk aktivitet og overvægt. I politikken er der konkrete anbefalinger baseret på de officielle kostråd fra Fødevarestyrelsen samt anbefalinger for fysisk aktivitet fra Sundhedsstyrelsen.

Nye anbefalinger

Fødevarestyrelsen har i de officielle kostråd tilføjet en anbefaling om at vælge produkter med fuldkorn, og Sundhedsstyrelsen har i deres officielle anbefalinger til fysisk aktivitet tilføjet anbefalinger for små børn fra 0 til 4 år og anbefalinger for børn og unge fra 5 til 17 år. Anbefalingerne indgår nu i kommunens opdaterede mad- og bevægelsespolitik.

Viden, motivation og glæde ved sunde valg

Med Mad- og bevægelsespolitikken ønsker Lolland Kommune at give en fælles retning for kommunens dagtilbud, skoler, børn, unge og forældre. Politikken skal medvirke til at fremme børn og unges viden, motivation og glæde ved sunde valg og ikke mindst deres muligheder for at være nysgerrige efter at lære om sund mad og bevægelse.

Visionen for Mad- og bevægelsespolitik tager udgangspunkt i temaet ”Sundhed og Trivsel” i Lolland Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.  Her står:

”Det skal være sjovt, udfordrende og lærerigt at være barn og ung i Lolland Kommune”.

Børn og unge i Lolland Kommune bliver derfor tilbudt viden om mad og bevægelse, så de kan træffe sunde valg i hverdagen – både i leg og læring, undervisning og i sociale fællesskaber.

Lokale handleplaner

Mad- og bevægelsespolitikken omsættes lokalt i kommunens skoler og dagtilbud til lokale handleplaner med lokale principper, retningslinjer og indsatser for mad og bevægelse.

Tværgående samarbejde

Mad- og bevægelsespolitik – Børn og unge er udarbejdet på tværs af enheder og sektorer bestående af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Staben, Skoler og Dagtilbud, Sundhedstjenesten, Understøttende enhed, Team Folkesundhed, Ældre og Sundhed, Kultur, Fritid og Borgerservice

Mad- og bevægelsespolitikken blev godkendt på Børne- og Skoleudvalgsmødet 6. november 2017.

Du kan læse Mad- og bevægelsespolitikken for børn og unge her.