header-img
  • Udgivet 20.7.2018

Naturråd Lolland Falsters arbejde og rådets anbefalinger

Naturråd Lolland Falster har afsluttet sit arbejde og udarbejdet et sæt anbefalinger, der er sendt til byrådene i Lolland og Guldborgsund kommuner til brug for det kommende arbejde med kommuneplanerne.

                        

 

Anbefalingerne kan læses her.

Naturrådets opgave
Naturråd Lolland Falster har de seneste 5 måneder drøftet kriterier for udpegning af de områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Ifølge planloven skal Grønt Danmarkskort sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder. Det vil understøtte en positiv udvikling i biodiversitet og indfrielsen af intentionerne med Naturplan Danmark. Samtidig vil udpegningen bidrage til at opfylde FNs og EUs 2020 biodiversitetsmål om at standse tilbagegangen i biodiversiteten.

Grønt Danmarkskort skal, når det er færdigudpeget, tjene som et strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj, der kan anvendes af både kommuner, staten, foreninger og fonde som grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser.

Det videre forløb
Anbefalingerne fremlægges på møder i henholdsvis Teknisk Udvalg, Lolland Kommune den 5. september og i Teknik, Miljø- og Ejendomsudvalget, Guldborgsund Kommune den 17. september 2018.

Guldborgsund Kommune står overfor en revision af kommuneplanen, mens Lolland Kommunes tidsplan afhænger af hvorvidt der sker en statslig udpegning af udviklingsområder i kommunen hen over sommeren.

For yderligere oplysninger kontakt Naturrådets medlemmer eller Lolland Kommune: Magnus Klamer Jørgensen, makj@lolland.dk  eller Regitze Lassen relas@lolland.dk