header-img
 • Udgivet 17.4.2018

Lolland Kommune opfylder klimamål

I 2007 indgik Lolland Kommune en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at sænke kommunens CO2-udledning med 3 procent om året. Målet var at få CO2-udledningen ned på max 2899 tons i år 2025. Så længe skulle der ikke gå. Allerede nu har kommunen nemlig opnået målet takket være en række fokuserede indsatser.

(Et af klimatiltagene er denne nye varmtvandsveksler på Ravnsborgafdelingen.)

Ambitionerne var store, da Lolland Kommune blev Klimakommune i 2007. Hvor mange andre kommuner dengang forpligtede sig til at sænke CO2-udledningen med 2 procent om året, valgte Lolland Kommune at forpligte sig til at sænke CO2-udledningen med hele 3 procent årligt på udvalgte ejendomme og på Park og Vejs dieselforbrug.

Siden da er der blevet arbejdet målrettet på forskellige energiforbedrende indsatser i Lolland Kommune. Det har ført til, at kommunens mål om at få CO2-udledningen ned på max 2899 tons i år 2025 er opnået længe før tid. Således var udledningen i 2017 allerede nede på 2864 tons.

Her er nogle af de mange energiforbedrende projekter i kommunen:
 

 • Tagrenovering på Blæsenborgskolen, hvor isoleringstykkelsen er øget.
 • Konvertering af varmekilde fra olie til f.eks. varmepumpe eller fjernvarme på flere ejendomme.
 • Udskiftning af ventilationsanlæg og montering af lysstyring i Rudbjerghallen.
 • Udskiftning af ventilationsanlæg i Rødbyhavn Sportshal.
 • Installation af nyt luftvarmeanlæg i Svanevigcentret.
 • Installation af vandbåren varmesystem og efterisolering af loftkonstruktion i Ravnsborghallen.
 • Installation af CTS på Søndre Skole i Rødby.
 • Bassinduge over varmtvandsbassinet på Blæsenborgskolen samt over flere bassiner i Nakskov Svømmehal.
 • Udskiftning er cirkulationspumper.
 • Efterisolering.
 • Arealoptimeringsprocesser.

Medarbejderes indsats har stor betydning

Én ting er de konkrete projekter. En anden væsentlig faktor har været involveringen af medarbejderne i Teknisk Service. De er blevet undervist i energiforhold, og undervejs har de haft enorm betydning for, at der er sket en adfærdsændring og en optimering af energiforbruget i de enkelte ejendomme.

Fraflytningen i perioden har også haft betydning for sænkningen af energiforbruget. Med færre borgere har der ikke længere været behov for lige så mange ejendomme til aktiviteter i kommunen som før, og flere bygninger er derfor blevet solgt eller revet ned.

Kampen for klimaet fortsætter

Via aftalen med DN forpligter kommunen sig fortsat til at reducere CO2-udledningen med 3 % årligt, selvom det oprindelige mål nu er opnået. Glæden over allerede at have indfriet målet for år 2025 betyder derfor ikke, at Lolland Kommune nu skruer ned for klimaindsatserne. Tværtimod.

Se Lolland Kommunes grønne regnskab på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside.