header-img
  • Udgivet 7.1.2019

Lån teknologiske hjælpemidler til hukommelsen

Oplever du problemer med at huske? Så vil du måske have glæde af et teknologisk hjælpemiddel, der kan gøre hverdagen nemmere og hjælpe dig med fortsat at leve det liv, du ønsker. Fra 8. januar 2019 er der mulighed for at låne og afprøve en række forskellige teknologiske løsninger til mennesker med hukommelsesvanskeligheder, når der åbner et nyt teknologibibliotek på Maribo Sundhedscenter.

Lolland Kommune, Den Boligsociale Fond og FrivilligCenter Lolland er gået sammen om at udvikle en række tilbud til yngre borgere, som oplever vanskeligheder med hukommelsen. Formålet er at skabe de bedste rammer for, at de fortsat kan leve et meningsfuldt liv. Det nyeste tilbud i projektet er et teknologibibliotek.

Afprøv hjælpemiddel, inden du anskaffer det

På Teknologibiblioteket bliver der mulighed for at låne forskellige hjælpemidler med hjem for at afprøve, om de kan lette hverdagens udfordringer. Det kan for eksempel være, at man har problemer med at finde vej eller svært ved at holde styr på aftaler og dagligdagens gøremål. Teknologibiblioteket giver mulighed for at afprøve hjælpemidlet i en periode og efterfølgende evaluere med en konsulent, om det har virket efter hensigten. Hvis det har det, kan konsulenten efterfølgende hjælpe med at finde ud af, hvor og hvordan man anskaffer hjælpemidlet.

Teknologibiblioteket har blandt andet GPS-løsninger, så pårørende kan finde en person, der ikke selv kan finde hjem, kalenderløsninger til påmindelser om begivenheder eller medicinindtag, forskellige apps til hjernetræning og meget mere. Derudover tilbyder biblioteket introduktion til hjælpemidlerne og rådgivning om metoder, der gør det nemmere at håndtere hverdagens udfordringer.

På teknologibiblioteket står der en konsulent klar til at tage imod alle besøgende og hjælpe med at afklare, hvilke behov de har, fremvise og fortælle om mulige hjælpemidler og finde frem til, hvilke af hjælpemidlerne der giver mening at afprøve.

Teknologibibliotekets åbningstider

  • Teknologibiblioteket ligger i Sundhedsinfoen på Maribo Sundhedscenter og har første åbningsdag tirsdag den 8. januar.
  • Biblioteket vil være åbent tirsdag i lige uger kl. 14.30-17.00.
  • Der vil derudover være mulighed for at tage telefonisk kontakt til konsulenten mandage kl. 08.30-09.30 på telefon 54 67 41 03.

Om samarbejdet

Projektet er delvist finansieret via puljemidler fra Sundhedsstyrelsen under satspuljeaftalen til udmøntning af den Nationale Demenshandleplan. Initiativerne i samarbejdet tager udgangspunkt i nogle af fokusområderne i Lolland Kommunes Demenspolitik vedtaget i 2017, som bl.a. omfatter tidlig opsporing, støtte og rådgivning til pårørende og øget videns- og kompetenceniveau mm. Demenspolitikken blev vedtaget af Ældre- og Sundhedsudvalget i 2017.

Initiativer i samarbejdet vil i meget høj grad være brugerdrevet, og der er derfor behov for at få kontakt med interesserede borgere, som har gode idéer til meningsfulde og relevante tilbud og aktiviteter – gerne med lyst til at være med til at føre idéerne ud i livet. Aktiviteterne vil primært være placeret i Lolland Kommune, men vil være åbne for borgere fra hele Lolland – også den vestlige del af Guldborgsund Kommune.

Læs mere om samarbejdet og aktiviteterne her.