header-img
  • Udgivet 28.3.2019

Høring indtil 23. maj

Byrådet har sendt forslag til ny struktur for skole- og dagtilbud i høring.

Byrådet har på byrådsmødet den 28. marts 2019 sendt oplæg til ny skole- og dagtilbudsstruktur i høring. Høringsperioden er otte uger fra 28. marts til 23. maj. Byrådets beslutning kan ses her.

Med oplægget fremlægges forslag til ny skole- og dagtilbudsstruktur, som indebærer otte skoler, heraf tre enhedsskoler, fire landsbyordninger, en specialskole samt et dagtilbudsområde, der er organiseret med områdeledelse i Maribo og Nakskov og i øvrigt indgår i landsbyordningerne. 

For forslagets baggrund m.v. henvises til vedlagte oplæg.

Hvor kan jeg se oplægget?

Oplægget til en ny skole- og dagtilbudsstruktur i Lolland Kommune kan ses her.

Høringsfrist

Høringssvar skal være modtaget i Strategi- og Direktionssekretariatet (Jernbanegade 7, 4930 Maribo, att. Rasmus Jeppesen) eller på strategiogdirektion@lolland.dk senest den 23. maj 2019 kl. 20.00. Til udarbejdelse af høringssvar kan denne skabelon benyttes (samme skema kan også downloades i Word-format). Skabelonen er tænkt som en hjælp. Det er ikke noget krav at bruge denne for at afgive høringssvar.