header-img
  • Udgivet 13.4.2018

Færre borgere i Jobcentret

Antallet af borgere, som modtager ydelser fra Jobcenter Lolland, er faldet med 207 i løbet af det sidste år. Det viser den nyeste optælling.

Lolland Kommunes indsatser for at hjælpe borgere tilbage i beskæftigelse virker. Sidste års opgørelse fra Danmarks Statistik viste for eksempel, at Lolland Kommune er den kommune i landet, som har haft det største fald i langtidsledige i perioden 2013-2017.

Den positive udvikling ses nu også i Jobcentrets nye opgørelse over antallet af ydelsesmodtagere.

I forhold til status i uge 10 sidste år var der i den samme uge i år 207 færre borgere i Jobcentret:
 

  • 41 færre modtog A-dagpenge
  • 47 færre modtog kontanthjælp
  • 44 flere modtog uddannelseshjælp
  • 80 flere modtog sygedagpenge
  • 8 flere havde et jobafklaringsforløb
  • 73 færre var på revalidering
  • 20 flere modtog ledighedsydelse
  • 79 færre modtog førtidspension
  • 128 færre var omfattet af integrationsloven

Derudover havde 26 flere borgere fået ansættelse i et fleksjob.

Samlet set er der blevet netto 207 færre borgere i Jobcenter Lolland i løbet af året. Det er dog vanskeligt at præcisere inden for hvilke ydelser, faldet præcis er sket. Det skyldes, at mange borgere i Jobcentret skifter målgruppe i løbet af året. For eksempel vil en sygemeldt A-dagpengemodtager skifte til sygedagpenge under sin sygemelding for igen at blive registreret som A-dagpengemodtager ved raskmelding.

Desuden har konjunkturerne også en vis indflydelse på udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere. I en højkonjunktur som den nuværende, vil der ofte være end tendens til, at antallet af sygedagpengemodtagere stiger. Dette ses tydeligt i denne opgørelse, hvor der er 80 flere sygedagpengemodtagere i uge 10 i 2018 end i samme uge året før.