header-img
  • Udgivet 4.10.2018

Budgetforlig 2019

Der er 4. oktober indgået forlig om budget 2019 i Lolland Kommune.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Lokallisten Lolland har 4. oktober indgået aftale om kommunens budget for næste år.

Det går godt på Lolland, pilen peger op. Virksomhederne i kommunen har travlt. Vi står midt i og overfor store anlægsinvesteringer i området, og der er et kraftigt fald i ledigheden i kommunen. 

Det er en udvikling, som budgetaftalen støtter op om. Som eksempler kan nævnes, at en af de største udfordringer for vores virksomheder er, at det er svært at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Derfor fortsætter og forstærker budgetforliget også bosætningsindsatsen og indsatsen for at få flere af de borgere, der i dag er udenfor arbejdsmarkedet, i job.

Nakskov Havn får også et løft med en 57 mio. kr. stor modernisering, og arbejdet med erhvervsfremme og turisme styrkes ved at investere yderligere 3,6 mio. i Business Lolland-Falster. 

Der investeres i vækst og udvikling, men udviklingen giver også mulighed for at prioritere den kommunale service og velfærd.

Det betyder bl.a., at der afsættes 16 mio. kr., bl.a. til at styrke undervisningsmiljøet og til at fastholde det niveua, som vi har i dag, der afsættes penge til velfærdsteknologi på ældreområdet, til tandpleje til socialt udsatte, blot for at nævne eksempler. 

Du kan se hele budgetaftalen her