header-img

Vækst- og Interessevaretagelsespulje

Du kan løbende søge midler fra Vækst- og Interessevaretagelsespuljen til aktiviteter, der medvirker til at fremme turisme-, bosætning og/eller landdistriktsudvikling i Lolland Kommune.

Ansøgningerne bliver løbende behandlet i Fritids- og Kulturudvalget, og der er derfor ingen ansøgningsfrist.

Midler under Vækst- og Interessevaretagelsespuljen tildeles efter følgende kriterier:

  • Aktiviteten skal medvirke til at fremme turisme-, bosætning og/eller landdistriktsudvikling i Lolland Kommune.
  • Aktiviteten skal finde sted i Lolland Kommune.
  • Der forudsættes medfinansiering fra anden side.
  • Der gives ikke støtte til drift og anlæg.
  • Der gives ikke tilskud til annoncer og markedsføringsaktiviteter.
  • Økonomisk støtte gives som hovedregel som underskudsdækning.

Ansøgninger skal sendes på mail til anras@lolland.dk.

Sidst opdateret 12-01-2017