header-img

Udviklingspulje til sportsrekvisitter

Foreninger med frivilligt foreningsarbejde, som er godkendt i kommunen, kan søge penge til nye sportsrekvisitter.

Udviklingspuljens formål er at give tilskud til godkendte foreningers indkøb af sportsrekvisitter.

Der er afsat 111.000 kr. til puljen i 2018.

Kriterierne for at opnå tilskud fra puljen i 2018:

  • Tilskud til sportsrekvisitter ydes til foreningens primære formål.
  • Der gives ikke tilskud til forbrugsmaterialer, f.eks. bolde, tøj og lignende.
  • Rekvisitter, hvortil der opnås tilskud, skal stå til rådighed for andre idrætsforeninger.
  • Tilskud fra kommunen kan max udgøre 50 % af udgiften. Såfremt der modtages flere ansøgninger end der budgetmæssigt er dækning til, nedsættes kommunens tilskudsandel.
  • Det kommunale tilskud udbetales ved fremsendelse af kopi af betalt regning samt CVR-nummer.
  • Der ydes ikke tilskud til egenbetalingen. -heller ikke fra andre af Kultur og Fritids puljer.

Ansøgningsprocedure: 

  • Tilskud ansøges på nedenstående ansøgningsskema
  • Administrationen i Kultur og Fritidssektoren behandler og bevilger mindre tilskud under 10.000 kr.
  • Folkeoplysningsudvalget behandler og bevilger større tilskud over 10.000 kr.

Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. september
Ansøgningen behandles på førstkommende udvalgsmøde efter ansøgningsfrist 

Se listen over bevilligede rekvisitter og redskaber her

 

Forening / selvorganiseret gruppe 
By 
Hjemmeside 
Foreningens CVR-nummer 
Kontaktperson 
E-mailadresse 
Telefonnummer 
I samarbejde med (forening/selvorganiseret gruppe) 
Hvad ønsker du at søge støtte til? 
Formål  
Budget - herunder oplysninger om f.eks. sponsor og/eller fondstilbud 
Beløb 

Sidst opdateret 30-11-2017