header-img

Udviklingspulje til nye initiativer

Pulje til nye aktiviteter blandt selvorganiserede grupper eller i samspil mellem foreninger og selvorganiserede grupper. 

Udviklingspuljens formål er at give mulighed for at tilgodese tværgående samarbejde mellem foreningsliv, netværk og erhvervsliv og kan styrke folkeoplysningens mulighed for at løfte nye samfundsopgaver og indgå i nye samarbejder.
Puljen kan ydes til såvel ikke-organiserede grupper som til etablerede støtteberettigede foreninger til udvikling af nye initiativer, projekter, organisationsformer m.v.

Der er i 2019 afsat 67.000 kr. til denne pulje.

Udviklingspuljen kan søges af foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper indenfor idræts- og motionsaktiviteter og har til formål at understøtte:

 • Nye aktiviteter for nye målgrupper med folkeoplysende sigte/samfundsopgaver.
 • Udvikling af eksisterende aktiviteter som gør brugerfladen større.
 • Tiltag for-, med- og af børn og unge.
 • Tilskud ydes ikke til foreningens primære formål.
 • Der vi være mulighed for anvisning af ledige kommunale lokaler.
 • Der ydes ikke tilskud til egenbetalingen fra andre af Kultur og Fritids puljer.

Ansøgningsprocedure: 

 • Ansøgninger behandles løbende.
 • Administrationen i Kultur og Fritidssektoren behandler og bevilger mindre tilskud under 10.000 kr.
 • Folkeoplysningsudvalget behandler og bevilger større tilskud over 10.000 kr.

Kriterier for udbetaling af tilskud:

 • Tilskuddets størrelse fordeles i forhold til kommunens afsatte budget.
 • Der forventes en egenbetaling på minimum ¼ af udgiften til projektet. (Egen tid kan ikke indgå som en del af egenfinansiering). Der opfordres derfor til at søge f.eks. sponsor- og/eller fondstilskud.
 • Der vil kunne gives dispensation for egenbetalingen
 • Løn/honorar, rekvisitter, transport og lign. vil kunne udløse tilskud.
 • Der ydes ikke tilskud til forplejning.
 • I særlige tilfælde vil et projekt kunne støttes over en periode på max. 3 år.
 • Tilskud udbetales ved aflæggelse af regnskab for projektet.
 • Der kan efter anmodning udbetales a conto af det bevilgede tilskud.

Ansøgning

Forening / selvorganiseret gruppe: 
By: 
Hjemmeside: 
Foreningens CVR-nummer: 
Kontaktperson: 
E-mail: 
Telefonnummer: 
I samarbejde med (forening/selvorganiseret gruppe): 
Hvad ønsker du at søge støtte til? 
Formål: 
Budget - herunder oplysninger om f.eks. sponsor og/eller fondstilbud: 
Beløb: 

Sidst opdateret 26-11-2018