header-img

Talent- og udviklingspulje til idrætsudøvere og -foreninger

Fritids- og Kulturudvalget har for 2017 afsat 208.000 kr. til Talent- og udviklingspuljen til lokale idrætsudøvere og -foreninger i Lolland Kommune.                                         

Samlet tilskud til foreninger: 150.000 kr.

  • Tilskud gives som hovedregel for et år af gangen.
  • Der gives max. 50.000 kr. og minimum 25.000 kr. pr. forening.
  • Der udarbejdes i forbindelse med støtten en sponsoraftale, hvor det som hovedregel vil være et krav, at Lolland Kommunes logo synliggøres i forbindelse med udøvelse af aktiviteten/aktiviteterne, som støtten gives til.

Samlet tilskud til enkeltudøvere: 58.000 kr.

  • Tilskud gives som hovedregel for et år af gangen.
  • Der gives max 15.000 og minimum 10.000 pr. enkeltudøver.
  • Der udarbejdes en sponsoraftale, hvor det fremgår, at kommunens logo og navn skal synliggøres ved deltagelse i modtagerens aktiviteter.

Kriterier

Tilskud til støtte af den lokale idræt gives, når et eller flere kriterier er opfyldt:

  • Forening som har et klubmiljø, hvor der arbejdes med talentudvikling.
  • Enkeltudøver som har talent, men som ikke er en del af et klubmiljø med talentarbejde.
  • Aktiviteter som medvirker til at videreudvikle den lokale idræt i Lolland Kommune.
  • Aktiviteter der medvirker til at synliggøre Lolland Kommune uden for Lolland Kommune.

Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. maj 2017

Ansøgningen indsendes til: Annette Rasmussen/Strategi- og Direktionssekretariatet, mail: anras@lolland.dk

Sidst opdateret 27-03-2017