header-img

Ansøgninger om § 79 midler i 2019

Ved Ældre & Sundhed i Lolland Kommune kan der søges om midler til dækning af udgifter til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for ældre og handicappede i henhold til § 79 i Lov om social service.

Tilskud kan ifølge lovgivningen uddeles til foreninger og organisationer, der arrangerer tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for ældre og handicappede borgere i Lolland Kommune.

Hvad kan der søges til

I Lolland Kommune er det vedtaget, at der kan ansøges til dækning af:

  • Lokaleleje
  • Transport til aktivitet
  • Aktiviteter
  • Materialer
  • Foredrag
  • Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter

Det forudsættes, at der kræves brugerbetaling til aktiviteterne.

Ansøgningsfristen er 20. oktober 2018 og a conto tilskud udbetales senest den 20. januar 2019.

Ansøgningsskema udfyldes her

 

Sidst opdateret 20-08-2018