header-img

Ansøgninger om § 18 midler i 2017

Der kan nu ansøges om midler til frivilligt socialt arbejde jf. Lov om Social Service - § 18 - 2017 - 2. uddeling.

Midlerne kan søges af foreninger, organisationer eller personer, der udøver frivilligt socialt arbejde.
Frivilligt socialt arbejde er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen er til gavn for andre end én selv eller nærmeste familie.

Ansøgningsfristen er den 15. maj 2017

På mødet den 12. juni træffer Social- og Psykiatriudvalget beslutning om tildeling/afslag, og dette meddeles ansøgerne snarest derefter og senest i uge 25. De tildelte beløb vil blive udbetalt i September 2017.

Ansøgnings- og budgetskema skal udfyldes, da det alene er disse, der forelægges Social- og psykiatriudvalget som beslutningsgrundlag. Det er derfor ikke nødvendigt at medsende bilag, f.eks. foreningsvedtægter, regnskaber, pjecer m.v. Såfremt det skønnes, at der mangler væsentlige oplysninger, vil vi naturligvis kontakte ansøger. På ansøgningen skal det også anføres, om der tidligere er givet § 18-midler fra Lolland Kommune – og i så fald hvornår og meget.

Husk, at der tillige skal anføres et CVR-nummer med henblik på udbetaling af tildelte midler.

Ansøgningsskema kan downloades
Download ansøgningsskema og vejledning her
(for at udfylde manuelt, skal dokumentet først gemmes på din PC)

eller udfyld og send nedenstående formular.

Beskrivelse af foreningen/organisationen der ansøger om tilskud
Foreningens navn * 
Navn på kontaktperson * 
Adresse * 
Postnummer og by * 
Telefon * 
E-mail * 
CVR-nr. * 
Beløb der ansøges om * 
Formål og indhold
Projektets navn * 
Formålet med projektet * 
Målgruppe for projektet 
Projektets indhold og tidsramme 
Antal frivillige involveret * 
Projektbudget - vedhæft evt. bilag
Budgetposter Udgifter 
Budgetposter Indtægter 
Vedhæft budgetposter 
  
Hvis Ja, hvilket år modtog I sidst støtte fra § 18? 
Hvor meget? 
  
Hvis ja, hvor? 
Hvor meget? 
Dato og kontaktperson * 

Sidst opdateret 24-03-2017