header-img

Ansøgninger om § 18 midler i 2019

Der kan nu ansøges om midler til frivilligt socialt arbejde jf. Lov om Social Service - § 18 - 2019 - 2. uddeling.

Midlerne kan søges af foreninger, organisationer eller personer, der udøver frivilligt socialt arbejde.
Frivilligt socialt arbejde er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen er til gavn for andre end én selv eller nærmeste familie.

Ansøgningsfristen er den 15. maj 2019

På mødet den 3. juni træffer Ældre- og Sundhedsudvalget beslutning om tildeling/afslag, og dette meddeles ansøgerne snarest derefter og senest i uge 25. De tildelte beløb vil blive udbetalt i September 2019.

Ansøgnings- og budgetskema skal udfyldes, da det alene er disse, der forelægges Ældre- og Sundhedsudvalget som beslutningsgrundlag. Det er derfor ikke nødvendigt at medsende bilag, f.eks. foreningsvedtægter, regnskaber, pjecer m.v. Såfremt det skønnes, at der mangler væsentlige oplysninger, vil vi naturligvis kontakte ansøger. På ansøgningen skal det også anføres, om der tidligere er givet § 18-midler fra Lolland Kommune – og i så fald hvornår og meget.

Husk, at der tillige skal anføres et CVR-nummer med henblik på udbetaling af tildelte midler.

Ansøgningsskema kan downloades
Download ansøgningsskema og vejledning her


 

Sidst opdateret 08-04-2019