header-img

Tilskud, puljer og priser

Oversigt over tilskudsmuligheder, puljer og priser i Lolland Kommune og ideer og hjælp til fundraising

Hjælp til at søge støtte

Du kan finde hjælp til at søge støtte til din ide/dit projekt på fonde.dk og Puljeguiden.dk.

Puljer og tilskud i Lolland Kommune

Puljens navn   Hvad kan der søges til   Ansøgningsfrist

Bosætningspulje

     En pulje der har til formål at yde tilskud til aktiviteter der skaber en god lokal modtagelse af tilflyttere og aktiviteter, der knytter tilflyttere og nuværende borgere tættere sammen.   Løbende
         

Byforum

  Vidensdeling og netværksdannelse i form af inspirationsmøder og tema-arrangementer.   Løbende
         

Bylivspulje

  Nytænkende bylivsinitiativer som fx midlertidige installationer, livskabende aktiviteter, events osv.   Løbende
         

Frie Kulturmidler

  

Puljen har til formål at understøtte, styrke og udvikle de kulturelle aktiviteter i kommunen.

   6. januar,
6. april, 6. juni,
6. oktober
         

Børnekulturpulje

  Pulje til støtte af børneteater og børnekulturaktiviteter.
 
  1. april
         

Udviklingspulje til sportsrekvisitter

  Udviklingspuljens formål er at give tilskud til godkendte foreningers indkøb af sportsrekvisitter.
 
  1. marts,
1. september
         

Udviklingspulje til nye initiativer

 

Pulje til nye aktiviteter blandt selvorganiserede grupper eller i samspil mellem foreninger og selvorganiserede grupper. 
 

  Løbende
         

Pulje til støtte af fritidsaktiviteter

  Pulje til støtte af børn og unges fritidsaktiviteter.   Løbende
         

Talent- og udviklingspulje

 

Talent- og udviklingspulje til idrætsudøvere og foreninger.

  1. maj
         

Støtte til frivilligt arbejde § 18

  Midler til frivilligt socialt arbejde jf. Lov om Social Service - § 18. Kan søges af foreninger, organisationer eller personer, der udøver frivilligt socialt arbejde.
 
   
         

Støtte til frivilligt arbejde § 79

  Midler til dækning af udgifter til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for ældre og handicappede i henhold til § 79 i Lov om social service.    
         

Partnerskabspuljen

  Fysiske tiltag i Maribo bymidte som fx belægning, beplantning, indretning af opholdsarealer, kunst, udsmykning mv.   Løbende

Sidst opdateret 15-01-2019