header-img

Tilskud, puljer og priser

Oversigt over tilskudsmuligheder, puljer og priser i Lolland Kommune og ideer og hjælp til fundraising

Hjælp til at søge støtte

Du kan finde hjælp til at søge støtte til din ide/dit projekt på fonde.dk og Puljeguiden.dk. Læs hvordan.

Puljer og tilskud i Lolland Kommune

Puljens navn Hvad kan der søges til Ansøgningsfrister

Byforum

Vidensdeling og netværksdannelse i form af inspirationsmøder og tema-arrangementer Løbende

Bylivspulje

Nytænkende bylivsinitiativer som fx midlertidige installationer, livskabende aktiviteter, events osv. Løbende

Frie Kulturmidler

Puljen har til formål at understøtte, styrke og udvikle de kulturelle aktiviteter i kommunen.

6. januar, 6. april, 6. juni, 6. oktober

Børnekulturpulje

Pulje til støtte af børneteater og børnekulturaktiviteter
 
1. april

Udviklingspulje til sportsrekvisitter

Udviklingspuljens formål er at give tilskud til godkendte foreningers indkøb af sportsrekvisitter.
 
1. marts, 1. september

Udviklingspulje til nye initiativer

Pulje til nye aktiviteter blandt selvorganiserede grupper eller i samspil mellem foreninger og selvorganiserede grupper. 
 

Løbende

Pulje til støtte af fritidsaktiviteter

Pulje til støtte af børn og unges fritidsaktiviteter Lukket for 2017

Talent- og udviklingspulje

Talent- og udviklingspulje til idrætsudøvere og -foreninger

 

Grøn ordning - Vindmøllepuljen

Afventer om Folketinget opretter ny pulje.
 
 

Støtte til frivilligt arbejde § 18

Midler til frivilligt socialt arbejde jf. Lov om Social Service - § 18. Kan søges af foreninger, organisationer eller personer, der udøver frivilligt socialt arbejde.
 
 

Støtte til frivilligt arbejde § 79

Midler til dækning af udgifter til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for ældre og handicappede i henhold til § 79 i Lov om social service.
 
 

Vækst- og Interessevaretagelsespulje

Pulje til aktiviteter der medvirker til at fremme turisme-, bosætning og/eller landdistriktsudvikling i Lolland Kommune.
 

Løbende

Partnerskabspuljen

Fysiske tiltag i Maribo bymidte som fx belægning, beplantning, indretning af opholdsarealer, kunst, udsmykning mv. Løbende
     

 

Sidst opdateret 09-10-2017